Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje"— Zapis prezentacji:

1 Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje

2 1. Ogólne dane o szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec
Liczba szkół: 13 w tym: 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 1 LO. Działają 2 zespoły: ZSO nr 1 (G nr 3 i V LO), ZS nr 2 (SP nr 13 i G nr 4). Liczba uczniów w szkołach: 5 936 Liczba nauczycieli w szkołach: 582 w tym: - stażyści: 17 - kontraktowi: 56 - mianowani: 170 - dyplomowani: 339 Liczba przedszkoli: 12 Ilość dzieci: Liczba nauczycieli w przedszkolach: 159 - stażyści: 23 - kontraktowi: 21 - mianowani: 56 - dyplomowani: 59

3 2. Liczba dzieci urodzonych w Mielcu w latach 1986-2007
ROCZNIK LICZBA DZIECI 1986 1.034 1987 1.140 1988 1.147 1989 1.178 1990 1.046 1991 1.037 1992 854 1993 715 1994 752 1995 649 1996 647 1997 586 1998 609 1999 553 2000 563 2001 492 2002 518 2003 533 2004 544 2005 513 2006 514 2007 605

4 LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH
3. Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach LATA LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH 1995/1996 10.052 1996/1997 9.907 1997/1998 9.509 1998/1999 9.202 1999/2000 9.019 2000/2001 8.637 2001/20021 9.269 2002/2003 8.629 2003/2004 8.216 2004/2005 7.442 2005/2006 7.000 2006/2007 6.418 2007/2008 5.886 Zliczono Szkoły Podstawowe, Gimnazja i V LO 2008/2009 5.360 2009/2010 5.117 2010/2011 4.923 2011/2012 4.867 1 - w wyniku reformy przybył jeden rocznik młodzieży

5 4. Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach 2002-2012
2002/2003 5.028 2003/2004 4.677 2004/2005 4.154 2005/2006 3.886 2006/2007 3.593 2007/2008 3.381 2008/2009 3.273 2009/2010 3.194 2010/2011 3.188 2011/2012 3.166

6 5. Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Mielec w latach 2002-2008
Nazwa Szkoły 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 SP Nr 1 387 392 381 371 389 402 SP Nr 2 407 380 361 345 319 300 SP Nr 3 878 842 749 704 639 589 SP Nr 6 1.265 1.156 1016 969 886 841 SP Nr 9 703 663 562 506 468 437 SP Nr 11 828 664 610 561 508 SP Nr 12 90 87 88 89 80 71 SP Nr 13 470 408 333 292 251 233 Razem 5 028 4677 4. 154 3886 3593 3381

7 6. Liczba uczniów w Gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach 2001-2012
2001/2002 3.449 2002/2003 3.306 2003/2004 3.227 2004/2005 3.038 2005/2006 2.780 2006/2007 2.508 2007/2008 2.226 2008/2009 2.087 2009/2010 1.923 2010/2011 1.735 2011/2012 1.701

8 7. Liczba uczniów w Gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach 2002 - 2008
Nazwa szkoły 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 G Nr 1 726 775 666 596 498 386 G Nr 2 768 765 834 823 817 799 G Nr 3 861 798 778 635 587 507 G Nr 4 951 889 760 609 534 Razem 3306 3 227 3 038 2780 2508 2226

9 8. Liczba uczniów w VLO w latach 2002 - 2008
Nazwa szkoły 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 V LO 295 312 250 334 317 279

10 9. Liczba uczniów klas VI w SP nr 3 i SP nr 6 w latach 1999-2012
Rok Nr szkoły 1999/ 2000 2000/ 2001 2001/ 2002 / 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 SP nr 3 157 167 141 161 166 132 139 100 104 93 103 105 SP nr 6 303 271 260 272 268 194 201 176 160 153 129 120 Razem 460 438 401 433 434 335 333 315 257 222 244 234 223

11 10. Liczba uczniów i oddziałów w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w latach 2001-2008
Rok Nr szkoły 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Gim nr 1 671 726 775 666 596 498 386 25 26 23 21 18 15 Gim nr 2 752 768 765 834 823 817 799 27

12 11. Liczba uczniów zapisanych do klas I w latach 2001 - 2008
Rok Nr szkoły 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Gimn nr 1 258 240 270 214 160 132 103 10 8 9 7 6 5 4 Gimn nr 2 234 273 252 289 261 276 268

13 12. Liczba uczniów klas VI w SP nr 11 i SP nr 13 w latach 1999-2012
Rok Nr szkoły 1999/ 2000 2000/ 2001 2001/ 2002 / 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 SP nr 11 175 201 167 163 135 122 120 98 88 67 78 64 68 SP nr 13 151 157 124 117 85 53 37 44 47 58 40 46 Razem 326 358 291 280 261 220 189 173 132 114 136 104

14 13. Liczba uczniów w Gimnazjum Nr 4 w latach 2002 - 2012
Nazwa szkoły 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 G Nr 4 951 889 760 726 609 534 439 381 382 354

15 14. Wydatki na bieżące utrzymanie SP i Gimnazjów w latach 1996-2007
ROK Wysokość subwencji Wysokość dotacji Wskaźnik % 1996 0,6 1997 0,7 1998 4,6 1999 3,2 2000 7,3 2001 16,1 2002 11,4 2003 13,3 2004 19,0 2005 24,1 2006 29,0 2007 25,0

16 Wysokość dochodu własnego gminy Wydatki na utrzymanie:
14. Udział dochodów własnych Gminy w budżetach Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów w latach ROK Wysokość dochodu własnego gminy Wydatki na utrzymanie: RAZEM Wskaźnik % PM SP + G 1996 24 1997 20 1998 25 1999 28 2000 29 2001 2002 27 2003 30 2004 39 2005 32 2006 21 2007

17 Dane dotyczące udziału Gminy w budżetach poszczególnych szkół w 2007 roku
Lp. Nazwa Szkoły Średnia liczba uczniów w roku Średnia liczba oddziałów w szkole uczniów na oddział Kwota subwencji dla szkoły Dopłata Gminy do budżetu szkoły Budżet pomniejszony o remonty i inne Kwota na 1 ucznia w roku z subwencji Koszt kształcenia ucznia w szkole 1 SP Nr 1 391 18 21,72 ,33 ,67 ,00 3692,42 4 733,00 2 SP Nr 2 312 14 22,29 ,16 ,85 ,01 3670,84 5 290,36 3 SP Nr 3 625 26 24,04 ,32 ,68 ,00 3868,73 4 625,63 4 SP Nr 6 871 34 25,62 ,82 ,18 ,00 3766,77 4 107,25 5 SP Nr 9 459 20 22,95 ,91 ,55 ,46 3701,89 5 413,12 6 SP Nr 11 542 25 21,68 ,84 ,16 ,00 4813,67 7 115,44 7 SP Nr 12 77 12,83 ,78 ,22 ,00 3693,36 7 898,47 8 SP Nr 13 247 12 20,58 ,67 ,37 ,04 3801,89 5 602,08 9 G nr 1 462 17 27,18 ,86 ,14 ,00 3778,17 4 539,05 10 G nr 2 810 27 30,00 ,90 ,00 3847,66 3 708,50 11 G nr 3 562 22 25,55 ,45 ,05 ,50 4402,02 5 250,70 G nr 4 585 26,59 ,43 ,53 ,96 3847,96 5 467,52 Ogółem: 5943 243 24,46 ,48 ,385 ,97 3938,51 4 972,75 13 V LO 307,0 10,0 30,70 ,24 ,50 ,5 3987,02 4 420,17 6 250,00 253,00 24,70 ,72 ,89 ,47 3940,90 4 945,60

18 Dane dotyczące udziału Gminy w budżetach poszczególnych szkół w 2007 roku
Kwota przypadająca na 1 ucznia zróżnicowana jest: liczbą uczniów z niepełnosprawnością, liczbą uczniów – Romów, liczbą uczniów w klasach sportowych, liczbą uczniów w V LO, liczbą uczniów w gimnazjach, W SP nr 2 pomniejszono koszt funkcjonowania szkoły o wydatki związane z utrzymaniem pracownika oddelegowanego do ZNP oraz metodyka. W SP nr 3 pomniejszono koszt funkcjonowania szkoły o wydatki metodyka.


Pobierz ppt "Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google