Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy."— Zapis prezentacji:

1

2 TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych 7 (w tym 2 prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne) 741 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 1200 Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2 (w tym 1 prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne) 237 Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 1 (prowadzony przez Fundację Pomocna Dłoń) 30 RAZEM: 181 812

3 TYP DOMU Liczba wniosków 2005r. Liczba wniosków 2006r. Liczba wniosków 2007r. Liczba wniosków 2008r. Liczba wniosków 2009r. Liczba wniosków 2010r. dla osób w podeszłym wieku 74140154229191214 dla osób przewlekle somatycznie chorych 129179163223240260 dla osób przewlekle psychicznie chorych 9410710490 100 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 92071089 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 271923242839 RAZEM: 333 465 451 576 557 622

4 Liczba domów Liczba miejsc Liczba osób oczekujących na dom pomocy społecznej na 31.12.2008r Liczba osób oczekujących na dom pomocy społecznej na 31.12.2009r Liczba osób oczekujących na dom pomocy społecznej na 31.12.2010r Typ domuOgółem w WCPR w DPSOgółem w WCPR w DPSOgółemw WCPRw DPS dla osób w podeszłym wieku 7 604526467887063756 dla osób przewlekle somatycznie chorych 7 74111471071059961398131 dla osób przewlekle psychicznie chorych 1 200822260471334551441 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2 237422321110 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 1 30195141641216313 RAZEM:18 1812271422292493621327433241

5 TYP DOMULICZBA DOMÓW PLAN FNINANSOWY NA 2010R. WYKONANIE Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 625.767.346,0025.742.204,38 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych 526.837.450,0026.799.556,56 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 18.795.741,008.782.554,63 Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 17.438.967,00 7.263.094,36 Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 00 0 RAZEM: 13 (1512 miejsc)68.839.504,0068.587.412,93

6 TYP DOMU LICZBA DOMÓW WYDATKI MIASTA (zgodnie z umową) Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 1358.065,00 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych 24.416.110,00 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 00 Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 11.864.962,00 Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 1740.00,00 RAZEM: 5 (300 miejsc)7.379.137,00

7 LICZBA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ LICZBA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY W TYCH DOMACH KOSZTY POBYTU 106*64111.759.723,98 *w tym: 12 domów dla osób w podeszłym wieku 21 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych 37 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych 8 domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 25 domów dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 3 domów dla osób niepełnosprawnych fizycznie Łączny koszt utrzymania mieszkańców m. st. Warszawy w domach pomocy społecznej: 68.587.412,93 + 7.379.137,00 + 11.759.723,98 = 87.726.273,91 zł.

8 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ LICZBA DOMÓW LICZBA RODZIN WNOSZĄCYCH OPŁATĘ KWOTA na terenie m. st. Warszawy16157623.120,94 na terenie innych powiatów66120686.380,59 RAZEM:822771.309.501,53

9 W 2010r. średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy kształtowały się w granicach od 2.256 zł do 4.388 zł. Przez średni miesięczny koszt utrzymania rozumie się: kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego (bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego), powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy), podzieloną przez liczbę miejsc (ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego).

10 1. Do jakiego poziomu możliwy jest rozwój usług w środowisku? 2. Przekształcanie domów pomocy społecznej: potrzeby, możliwości, kierunki zmian. 3. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców domów pomocy społecznej. 4. Standardy – czy w każdym przypadku muszą być aż tak wysokie? 5. Alternatywa dla domów pomocy społeczne – bardziej zróżnicowane domy; rola samorządu w ich kształtowaniu. 6. Czy domy pomocy społecznej muszą w ogóle być? 7. Ile w nich dobrego, ile złego? 8. Czy muszą tyle kosztować?


Pobierz ppt "TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google