Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet środków europejskich – obsługa płatności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet środków europejskich – obsługa płatności"— Zapis prezentacji:

1 Budżet środków europejskich – obsługa płatności
Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010

2 Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję (zleceniodawcę), z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi w drodze rozporządzenia: (1) wzór zlecenia płatności, (2) zakres terminy i tryb przekazywania przez BGK informacji dotyczących płatności, (3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa. Ustawa o finansach publicznych 2

3 Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 192 Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz agencji płatniczych. BGK może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić BGK dokonywanie wypłat i przekazać środki na rachunek prowadzony przez BGK. Ustawa o finansach publicznych 3

4 Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku
Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Rozporządzenie określa: wzór płatności (20 rodzajów danych i informacji), zakres informacji o dokonanych płatnościach przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz Ministrowi Finansów, zakres informacji przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz instytucji w przypadku dokonania przez beneficjenta zwrotu środków. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku

5 Obsługa płatności Szczegółowe zasady obsługi płatności określa Umowa Ministra Finansów z BGK (18 listopada 2009 roku). Minister Finansów otworzył w BGK rachunek do obsługi środków europejskich (dokonywanie płatności i przyjmowanie zwrotów). Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez upoważnioną instytucję (obecnie 291 instytucji) przekazane do BGK w formie elektronicznej. BGK udostępnił każdej upoważnionej instytucji portal komunikacyjny BGK- ZLECENIA, służący do składania zleceń płatności (obecnie użytkowników, w tym z prawem podpisu). Obsługa płatności 5

6 Obsługa płatności (2) Płatności realizowane są przez BGK cyklicznie – Ministerstwo Finansów określiło terminarz płatności dotyczący okresów składania zleceń, dla których ustalone zostały terminy płatności (4-6 terminów miesięcznie). Terminarz ten jest dostępny na stronie internetowej BGK ( Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (dotychczas dokonano płatności na rzecz beneficjentów). Dotychczas zlecenia płatności złożyło 288 instytucji. Bank dokonuje również płatności na współfinansowanie realizacji programów i projektów (MRR, MPiPS, MZ oraz MEN). Obsługa płatności (2) 6

7 Aktualny system obsługi przez BGK płatności ze środków europejskich
3 BGK Ministerstwo Finansów 4 2 uprawniona instytucja (np. IZ, IP, IP2) 1. Wniosek beneficjenta o płatność / zaliczkę 2. Zlecenie płatności składane do BGK 3. Zgłoszenie przez BGK do MF zapotrzebowania na środki europejskie 4. Zasilenie przez MF swojego rachunku w BGK 5. Płatność dokonana przez BGK 5 1 beneficjent Aktualny system obsługi przez BGK płatności ze środków europejskich 7

8 Terminarz wypłat środków w 2010 r. (IV kwartał)
Okres składania zleceń - IV kwartał Data płatności od do 18 wrzesień 2010 24 wrzesień 2010 4 październik 2010 25 wrzesień 2010 7 październik 2010 5 październik 2010 14 październik 2010 8 październik 2010 19 październik 2010 15 październik 2010 22 październik 2010 20 październik 2010 27 październik 2010 23 październik 2010 4 listopad 2010 28 październik 2010 12 listopad 2010 5 listopad 2010 18 listopad 2010 13 listopad 2010 25 listopad 2010 19 listopad 2010 2 grudzień 2010 26 listopad 2010 9 grudzień 2010 3 grudzień 2010 17 grudzień 2010 10 grudzień 2010 23 grudzień 2010 18 grudzień 2010 30 grudzień 2010 Terminarz wypłat środków w 2010 r. (IV kwartał) 8

9 Płatności środków europejskich
Na koniec września 2010 r. zrealizowano zleceń na kwotę ,35 zł Płatności środków europejskich

10 Płatności środków europejskich

11 Płatności środków europejskich
Zrealizowane płatności w poszczególnych programach Nazwa programu Ilość (w szt.) Kwota płatności (w zł) Średnia płatność (w zł) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5 999 ,22 ,66 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 494 ,02 ,19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 46 228 ,42 ,49 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 267 ,27 ,11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1 002 ,22 ,03 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 811 ,77 ,52 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 596 ,66 ,31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 549 ,29 ,02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 647 ,56 ,25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 791 ,92 ,41 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 177 ,97 ,15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 635 ,90 ,74 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 663 ,08 ,47 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 250 ,49 ,72 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 1 161 ,31 ,94 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1 581 ,60 ,02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 1 062 ,60 ,45 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1 020 ,76 ,40 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 887 ,98 ,96 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 502 ,67 ,48 Program Operacyjny RYBY 2 772 ,41 53 358,79 Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 23 ,23 ,71 RAZEM 71 117 ,35 Płatności środków europejskich

12 Płatności w ramach krajowego współfinansowania
Płatności w ramach krajowego współfinansowania na koniec września 2010 Płatności w ramach krajowego współfinansowania

13 Płatności w ramach krajowego współfinansowania


Pobierz ppt "Budżet środków europejskich – obsługa płatności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google