Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki"— Zapis prezentacji:

1 SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki
Modernizacja Linii Kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków dźwignią rozwoju Subregionu Radomskiego i Regionu Świętokrzyskiego Radom r.

2 Konieczność modernizacji linii nr 8 Warszawa – Kraków
Zróżnicowana sytuacja gospodarczo – społeczna ludności zamieszkującej przestrzeń pomiędzy Warszawą i Krakowem. Radom i Kielce miasta wymuszające podjęcia zdecydowanych działań aktywizujących gospodarkę – strefa oddziaływania na 2mln. mieszkańców. Znaczenie modernizacji linii kolejowej nr8 dla rozwoju miast leżących przy tej linii.

3 Lobbing na rzecz modernizacji linii.
Konferencje naukowo – techniczne organizowane przez SITK O/Radom po roku 1999. Bardzo intensywna praca Społecznego Komitetu Wspierającego modernizację linii kolejowej nr 8. - 5 listopada 2004 – Radom, - 3 grudzień 2004 – Radom, - 9 marzec 2005 – Kielce, - 15 czerwiec 2005 – Radom.

4

5

6

7

8

9

10

11 Rys1.Mapa przyjętych prędkości dla linii modernizowanych

12 Rys 2. Mapa: zamierzenia modernizacyjne linii kolejowych
modernizacje z budżetu do 2006 r. modernizacje z budżetu 2007 – 2013 r. – proj. priorytetowe modernizacje z budżetu 2007 – 2013 r. – proj. rezerwowe. modernizacje z budżetu po 2013 r. budowa nowych linii po 2014 r. Rys 2. Mapa: zamierzenia modernizacyjne linii kolejowych Źródło własne PKP PLK S.A.

13 Charakterystyka techniczna linii kolejowej nr 8.
Linia nr 8 – „Magistrala Świętokrzyska” – dł. 319 km Linia pierwszorzędna zelektryfikowana, pasażersko – towarowa, o znaczeniu państwowym, Dostosowana do prędkości Vmax = km/h Aktualnie ze względu na zły stan techniczny. obniżenia prędkości do Vmax = km/h. Istnieją ograniczenia prędkości do km/h. Stan techniczno – eksploatacyjny linii wymaga podjęcia działań modernizacyjnych (ostatnia wymieniana nawierzchnia ok. 30 lat temu).

14 Cele modernizacji linii
Polepszenie jakości usług transportowych przez skrócenie czasu jazdy oraz zwiększenie natężenia ruchu pasażerskiego i towarowego (głównie nocą), Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu, Obniżenie kosztów kolejowych usług transportowych oraz racjonalizacja użytkowania infrastruktury kolejowej, Zapewnienie interoperacyjności linii z infrastrukturą europejską, Ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii oraz eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, Stymulacja rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym i krajowym.

15 Etapowanie cyklu modernizacyjnego
Etap I – Odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie z odgałęzieniami do terminalu II Lotniska Okęcie do końca 2007r. Etap II – Warszawa Okęcie – Czachówek – Warka – Radom – Skarżysko Kam. – Kielce lata 2008 – 2013 Etap III – Kielce – Kozłów – Kraków/Śląsk po 2013r.

16 Podstawowe założenie modernizacji linii w etapie II.
Modernizacja i dostosowanie całego odcinka do prędkości 160 km/h oraz nacisku 225kN na oś w ruchu towarowym, Możliwość kursowania taboru z wychylnym pudłem, Budowa drugiego toru na odcinku Warka – Radom, Zwiększenie liczby przystanków osobowych w rejonie dużych aglomeracji.

17 Warianty modernizacji
Zamierzenia modernizacyjne na odcinku Warszawa Okęcie – Kielce Wariant I modernizacji linii na odcinku St. Wola –Rożki – Krychnowice Wariant II modernizacji linii na odcinku

18 Wycena wariantu I Budowa łącznie na st. Radom Wsch. – ok. 4,5 km linii dwutorowej – 10 mln Euro x 4,5 km = 45 mln Euro Wybudowanie 6 przystanków osobowych – 6 x 600 tys. Euro = 3,6 mln Euro Razem ok. 50 mln Euro.

19 Wycena wariantu II Stara Wola – Radom (bez osiedla Michałów)
5,4 km x 10mln Euro = 54 mln Euro(linia dwutorowa) Łącznie na st. Radom Wsch. 4,5 km x 10 mln Euro = 45 mln Euro 7 przystanków osobowych x 600 tys. Euro = 4,2 mln Euro Razem 103 mln Euro

20 Infrastruktura torowa to nie wszystko.
Nowoczesny tabor Zaplecze utrzymaniowo – naprawcze, Centrum zdalnego sterowania: St. Wola – Radom Wschodni – Radom – Krychnowice – Rożki Rozkład jazdy. Sieć parkingów Park & Ride

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google