Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrócenie czasu jazdy na odcinku Warszawa – Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrócenie czasu jazdy na odcinku Warszawa – Katowice"— Zapis prezentacji:

1 Skrócenie czasu jazdy na odcinku Warszawa – Katowice
mgr inż. Janusz Kanik Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Oddział Regionalny w Katowicach Warszawa - Katowice, 14 grudnia 2009r.

2 Czas przejazdu EC Sobieski na odcinku: Warszawa Centralna – Katowice r. – 2h 35 min r. – 2h 42 min grudnia 2009r – 2h 23 min. Czas przejazdu EC Sobieski na odcinku: Katowice – Warszawa Centralna 2000 r. – 2h 43 min r. – 2h 45 min grudnia 2009 r. – 2h 22 min.

3 Roboty inwestycyjne wykonane w latach 2007 - 2008
Linia nr 1 odcinek Zawiercie - Katowice st. Zawiercie - modernizacja 11 szt. semaforów, wymiana 14 szt. napędów elektrycznych zwrotnicowych, dokumentacja Wartość robót w roku 2007: ,0 tys. zł Wartość robót w roku 2008: ,1 tys. zł Wartość zadania ogółem: 624,1 tys. zł Wzmocnienie wiaduktu w km 309,941 w stacji Sosnowiec Wartość zadania w roku 2007: 1 167,8 tys. zł. st. Łazy – opracowanie dokumentacji na modernizację 12 szt. semaforów, wym. 20 szt. napędów elektrycznych zwrotnicowych, budowę centralizacji rozjazdów w rejonie ŁB13 i ŁB. Wartość zadania w roku 2007: 194,0 tys. zł Razem: ,6 tys. zł Modernizacja nawierzchni poprzez wymianę: 18,696 kmt szyn typu S49 bezstykowych oraz wzmocnienie nawierzchni toru nr 1 i 2 w km 300, ,8 poprzez wymianę 5500 szt podkładów, oczyszczanie podsypki, mechaniczne podbicie toru i regulacja osi toru. Wartość robót w roku 2007: ,4 tys. zł Wartość robót w roku 2008: ,3 tys. zł Wartość zadania ogółem: ,7 tys. zł

4 Roboty wykonane w 2008 r. w ramach Projektu "Poprawa stanu infrastruktury w Polsce"
ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 Linia nr 1 odcinek Zawiercie - Katowice

5 Roboty inwestycyjne wykonane w 2009 r.
Linia nr 1 odcinek Zawiercie - Katowice Roboty inwestycyjne wykonane w 2009 r. Do wykonania w grudniu 2009 r.: Modernizacja toru nr 1 w km 314,700 – 317,200 poprzez wymianę 2000 szt. podkładów, regulację niwelety toru w planie i profilu, Wartość zadania ogółem: 850,0 tys. zł Modernizacja toru nr 2 w km 296, ,100 i 314, ,311 oraz nawierzchni przejazdu w torach nr 1 i 2 w km 296, ,610 Wartość zadania ogółem: 4 099,7 tys. zł Razem: ,5 tys. zł Modernizacja nawierzchni poprzez wymianę: 9,420 kmt szyn typu S49 bezstykowych oraz wzmocnienie nawierzchni toru nr 2 w km 300, ,8 poprzez wymianę szt. podkładów, oczyszczanie podsypki, mechaniczne podbicie toru, regulację osi toru i przebudowę 6 szt. rozjazdów. Przebudowa przejazdów kolejowych: w km 302,012 i km 307,093 Wartość zadania ogółem: ,8 tys. zł.

6 Roboty utrzymaniowo - naprawcze
Linia nr 1 odcinek Zawiercie - Katowice Roboty utrzymaniowo - naprawcze

7 Problemy eksploatacyjne

8

9 mgr inż. Janusz Kanik – IRT Katowice
Dziękuję za uwagę mgr inż. Janusz Kanik – IRT Katowice Opracował: Janusz Ossowski – IRIP Katowice


Pobierz ppt "Skrócenie czasu jazdy na odcinku Warszawa – Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google