Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. Biała Podlaska, 17.08.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. Biała Podlaska, 17.08.2012."— Zapis prezentacji:

1 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. Biała Podlaska, 17.08.2012 r. Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska

2 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaskana lata 2008 - 2015 Biała Podlaska – miastem zapewniającym wysoki poziom życia swoim mieszkańcom poprzez zrównoważony rozwój oraz wzmacnianie pozycji konkurencyjnej miasta, jako ponadregionalnego ośrodka rozwoju Polski Wschodniej. Misja

3 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaskana lata 2008 - 2015 1.Zwiększenie efektywności lokalnej gospodarki. 2.Poprawa warunków życia mieszkańców. 3.Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 4.Wzmocnienie rangi miasta jako ponadregionalnego ośrodka rozwoju. Cele strategiczne

4 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Podnoszenie jakości usług transportu publicznego Działania: Utworzenie Zarządu Komunikacji Miejskiej,Utworzenie Zarządu Komunikacji Miejskiej, Realizacja strategii sektorowej rozwoju systemu transportu publicznego w Białej Podlaskiej,Realizacja strategii sektorowej rozwoju systemu transportu publicznego w Białej Podlaskiej, Rozdzielenie funkcji zarządzania transportem publicznym od funkcji przewoźnika publicznego,Rozdzielenie funkcji zarządzania transportem publicznym od funkcji przewoźnika publicznego, Optymalizacja i racjonalizacja sieci komunikacyjnej w mieście.Optymalizacja i racjonalizacja sieci komunikacyjnej w mieście.

5 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Podnoszenie jakości usług transportu publicznego Projekt: Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście Biała Podlaska Restrukturyzacja transportu publicznego, Restrukturyzacja transportu publicznego, Modernizacja układu sieci linii, Modernizacja układu sieci linii, Wymiana taboru i sieci przystanków, Wymiana taboru i sieci przystanków, Ujednolicenie systemu taryf przewozowych. Ujednolicenie systemu taryf przewozowych. Okres realizacji: 2005-2007 Koszt całkowity: 8,6 mln zł, dofinansowanie: 6,4 mln zł Źródło dofinansowania: ZPORR

6 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Podnoszenie jakości usług transportu publicznego Projekt: Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście Biała Podlaska – II etap Okres realizacji: 2010 – 2012 Okres realizacji: 2010 – 2012 Koszt całkowity: 20 mln zł, dofinansowanie: 15 mln zł Koszt całkowity: 20 mln zł, dofinansowanie: 15 mln zł Źródło dofinansowania: RPO WL Źródło dofinansowania: RPO WL Wymiana taboru i sieci przystanków, Wymiana taboru i sieci przystanków, Modernizacja skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej, Modernizacja skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej, Wprowadzenie systemów: informacji pasażerskiej, biletu elektronicznego, monitorowania i bezpieczeństwa pojazdów. Wprowadzenie systemów: informacji pasażerskiej, biletu elektronicznego, monitorowania i bezpieczeństwa pojazdów.

7 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Podnoszenie jakości usług mieszkalnictwa komunalnego Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Spółka powstała 23 kwietnia 2007 r. z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o. Działania: Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem miejskim majątkiem komunalnym,Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem miejskim majątkiem komunalnym, Profesjonalizacja i urynkowienie części statutowej działalności miasta,Profesjonalizacja i urynkowienie części statutowej działalności miasta, Realizacja zapisów strategii miasta w kwestii rozwoju sektora budownictwa socjalnego.Realizacja zapisów strategii miasta w kwestii rozwoju sektora budownictwa socjalnego.

8 Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. 03.06.2013 r. 03.06.2013 r. Podnoszenie jakości usług mieszkalnictwa komunalnego Projekt: Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej – dwa projekty Okres realizacji: 2013 – 2014 Okres realizacji: 2013 – 2014 Źródło dofinansowania: RPO WL Źródło dofinansowania: RPO WL Koszt całkowity: 18,9 mln zł, dofinansowanie: 12,2 mln zł Koszt całkowity: 18,9 mln zł, dofinansowanie: 12,2 mln zł Odtworzenie zabudowy zdegradowanej, Odtworzenie zabudowy zdegradowanej, Rehabilitacja tkanki mieszkaniowej, Rehabilitacja tkanki mieszkaniowej, Przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej. Przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podnoszenie jakości usług transportu i mieszkalnictwa komunalnego jako czynniki wspomagające realizację strategii rozwoju miasta. Biała Podlaska, 17.08.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google