Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA"— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
KAMELEON POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

2 KAMELEON – założenia projektu
PLAN PREZENTACJI Pomysł na projekt KAMELEON – założenia projektu Realizacja projektu - rezultaty 2

3 POMYSŁ NA PROJEKT DLACZEGO KAMELEON?
Analiza sytuacji w publicznych służbach zatrudnienia Dlaczego niepubliczne jednostki zajmujące się rynkiem pracy są lepiej postrzegane? Dlaczego, pomimo licznych szkoleń, pracownicy nie mają poczucia, że posiadają lepsze kwalifikacje? Jak zarządza się kadrami w firmach komercyjnych? 3

4 POMYSŁ NA PROJEKT UZASADNIENIE
Młoda kadra PUP Zabrze – średnia wieku 33,9 lat. Mała liczba pracowników – 58 etatów, w tym 52 osoby na stanowiskach merytorycznych. Nowe zadania – wynik ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konieczność wprowadzenia zmian w systemie zarządzania kadrami. Niekorzystny wizerunek PSZ wśród bezrobotnych i pracodawców. Niski poziom dostępności do rzetelnych informacji o działaniu PUP. Niska dostępność środków finansowych na rozwiązanie problemów PUP w ramach dysponowanego budżetu. 4

5 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CEL Zwiększenie efektywności funkcjonowania PUP Zabrze. Zwiększenie świadomości znaczenia podejmowanych działań na lokalnym rynku pracy. Polepszenie jakości obsługi klientów urzędu. 5

6 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU
GRUPA DOCELOWA Wszyscy pracownicy urzędu, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. 6

7 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ? Audyt personalny – usługa zlecona jednostce zewnętrznej: przygotowanie kart stanowisk pracy, przygotowanie serii testów i rozmów indywidualnych z pracownikami w celu dokonania indywidualnej oceny kwalifikacji pracowniczych, zbadanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników. 7

8 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ? Szkolenia dla pracowników – każdy z pracowników weźmie udział w szkoleniach, zgodnie z określonymi przez audytorów potrzebami (np. szkolenia językowe, nowoczesne narzędzia wykorzystywane w poradnictwie zawodowym, marketing rynku pracy, KPA, Prawo Pracy, budowanie wizerunku urzędnika i urzędu, profesjonalna obsługa klienta, asertywność, zamówienia publiczne, szkolenia komputerowe, itp.) 8

9 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ? Zakup literatury fachowej. Zakup testów na potrzeby poradnictwa zawodowego wraz z licencją dla PUP Zabrze. Kampania promocyjna dotycząca usług świadczonych przez PUP Zabrze. 9

10 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU
Opracowanie kart wszystkich stanowisk pracy funkcjonujących w PUP Zabrze. Opracowanie zbiorczego i indywidualnych raportów na temat stanu zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji PUP Zabrze. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wyposażenie urzędu w ulotki, broszury i informatory, które można wydawać bezrobotnym, pracodawcom i wykorzystywać w czasie Targów Pracy. 10

11 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU
59 osób wzięło udział w audycie personalnym. 3 osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 54 osoby wzięły udział w szkoleniach. Wydano 335 certyfikatów z ukończonych szkoleń. 11 osób wzięło udział w szkoleniach językowych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki). 45 osób wzięło udział w szkoleniu integracyjnym. Zrefundowano też koszty dojazdu na szkolenia. 11

12 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU
SZKOLENIA ZAWODOWE: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Program „PŁATNIK” w systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe zasady i regulacje prawne dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Fundusze unijne dla JST w ramach nowego okresu programowania Pośrednictwo pracy w up-rekrutacja, selekcja, outplacement, outsourcing. Sekretariat – serce i twarz PUP. 12

13 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU
SZKOLENIA ZAWODOWE: Nowe zasady obsługi kadrowej oraz prawidłowe sporządzanie ocen pracowników PUP. Zasady rozliczania projektów – wnioskowanie o płatność oraz sprawozdawczość z realizacji wniosków EFS. EURES – dla powiatowych asystentów EURES. Poradnictwo zawodowe jako metoda aktywacji osób bezrobotnych. Rachunkowość FP i budżetu, sprawozdania – nowość i zmiany w PUP. Warsztaty wydawania decyzji administracyjnych w PUP. Prawidłowe wyliczenia, dyskontowanie pomocy publicznej oraz nowości w udzielaniu pomocy na zatrudnienie i pomocy de minimis. 13

14 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU
SZKOLENIA tzw. „MIĘKKIE”: Głos moim narzędziem pracy. Wizerunek pracownika. Asertywność. Profesjonalne prezentacje. Protokół dyplomatyczny w praktyce. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Techniki radzenia sobie ze stresem. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Tworzenie informacji medialnej w teorii i praktyce. 14

15 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU
ZAKUPIONO: Sprzęt komputerowy, meble i materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Gabloty informacyjne. Tablice informacyjne. Literaturę fachową przydatną w pracy doradców zawodowych, księgowych, specjalistów do spraw programów oraz asystenta EURES. Testy doradcze Thomas International. 15

16 Projekt „KAMELEON” realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat B „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu otrzymał 100% dofinansowania na realizację projektu. Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google