Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Akademia Młodego Europejczyka Warszawa 2013

2 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) realizuje w roku szkolnym 2013/2014 ogólnopolski projekt edukacyjny pt. Akademia Młodego Europejczyka w ramach Lifelong Learning Programme – Programme Jean Monnet, który jest współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

3 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie PECSA, wypełniając swoją misję i realizując działania o charakterze naukowym i dydaktycznym, dąży do kształtowania świadomego społeczeństwa młodych Europejczyków już na etapie szkoły średniej przez przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat procesu integracji europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych. W ww. założenia wpisuje się ogólnopolski projekt edukacyjny pt. Akademia Młodego Europejczyka, który jest skierowany do różnych grup beneficjentów, tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli oraz studentów uczelni wyższych w Polsce.

4 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Akademia Młodego Europejczyka to projekt z obszaru edukacji nieformalnej, który wypełni lukę w zakresie równego dostępu uczniów z małych miast i wsi do wiedzy i przyczyni się do zapewnienia równego startu w dorosłe życie młodym ludziom. Stworzy możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki swojej otwartej formule.

5 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekt składa się z działań o zróżnicowanym charakterze, tj.: - webinarium dla nauczycieli szkół średnich; - skryptu dla nauczycieli szkół średnich; -serii seminariów w wybranych szkołach średnich prowadzonych przez kadrę akademicką stowarzyszoną w PECSA; -wykładów w uczelniach wyższych dla uczniów szkół średnich; -konkursu wiedzy Polska w Unii dla szkół ponadgimnazjalnych; -obchodów i Dnia Europy oraz konferencji z tej okazji, które odbędą się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

6 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Webinarium i skrypt będą materiałem wprowadzającym do siedmiu niezależnych lekcji z zakresu integracji europejskiej, które stanowią spójną całość. Podczas lekcji zostaną przedstawione następujące tematy: 1.Fundamenty integracji europejskiej 2.Ustrój Unii Europejskiej 3.Kultura europejska 4.Obywatel Unii 5.Unia dla młodzieży 6.Rynek wewnętrzny 7.Euro

7 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Opis lekcji 1. Fundamenty integracji europejskiej - zostanie zakreślony rys historyczny oraz fundamentalne zasady integracji europejskiej, przyczyny zacieśnienia współpracy w Europie oraz misja Unii Europejskiej. 2. Ustrój Unii Europejskiej - temat będzie dotykał zakresu kompetencji poszczególnych instytucji UE, procesu decyzyjnego oraz roli instytucji w tworzeniu prawa europejskiego.

8 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie 3. Kultura europejska – podczas zajęć zostanie przedstawiony dorobek kulturowy Europy począwszy od antyku, aż po współczesność. Tożsamość europejska jest wynikiem wydarzeń z wielu wieków wstecz, a każdy kolejny etap w historii Europy dołożył cegiełkę do tego wspaniałego i niepowtarzalnego przedsięwzięcia, jakim jest integracja europejska.

9 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie 4. Obywatel Unii - zajęcia te mają na celu uświadomienie młodzieży, że każdy z nas oprócz tego, że jest Polakiem, jest Europejczykiem. W oparciu o przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zostaną przedstawione w praktyce nie tylko korzyści z bycia Europejczykiem, ale i obowiązki, które się z tym wiążą.

10 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie 5.Unia dla młodzieży - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów szkół średnich niezbędne jest pokazanie działań dedykowanych właśnie ich grupie. Podczas lekcji zostaną przedstawione konkretne programy realizowane przez UE na ich rzecz.

11 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie 6. Jednolity rynek –głównym celem zajęć jest przedstawienie korzyści z wprowadzenia tzw. 4 swobód. Prezentacja korzyści płynących ze swobody przepływu towarów i usług, kapitału oraz osób jest kluczowa dla świadomości Młodych Europejczyków.

12 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie 7. Euro - wspólna waluta Europy podczas zajęć zostaną przedstawione m.in. cele wprowadzenia wspólnej waluty oraz korzyści i koszty związane z jej wprowadzeniem, co jest kluczowe dla budowania świadomego społeczeństwa. Ponadto zostaną przedstawione także cele powstania strefy euro, problemy z jakimi konfrontują się kraje należące do niej oraz wypracowane rozwiązania dotyczące zapobiegania kryzysom finansowym w poszczególnych państwach członkowskich.

13 Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Więcej na temat projektu oraz udziału w projekcie PECSA: www.pecsa.edu.pl, e-mail: biuro@pecsa.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt Akademia Młodego Europejczyka został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google