Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY
Koordynator specjalizacji: mgr inż. Marek Deptuła spec ds. ochrony ludności i zarz. kryzys. WWW:

2 ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY
Charakterystyka specjalizacji: Studia  o kierunku zarządzanie służbami ochrony to poznanie najnowocześniejszych metod  kierowania przedsiębiorstwem, w tym służbami ochrony w sytuacjach zagrożenia dla życia i zdrowia, oraz mienia obywateli i przedsiębiorstw.

3 ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY
To wiedza niezbędna dla osób kierujących zespołami ludzkimi, odpowiedzialnymi za  prawidłowe funkcjonowanie  systemów fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz systemów bezpieczeństwa publicznego w czasie organizacji imprez masowych.

4 ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY
Studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych kierowników oraz pracowników przedsiębiorstw, urzędów administracji publicznej,  agencji ochrony osób i mienia, agencji detektywistycznych, pracowników i służb centrów monitorowania zagrożeń współdziałających w systemie zarządzania kryzysowego.

5 W toku kształcenia Absolwent nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu:
ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY W toku kształcenia Absolwent nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu: - licencji pracownika ochrony fizycznej II st. , - licencji pracownika zabezpieczenia technicznego, - uprawnień do kierowania zabezpieczaniem imprez masowych. Absolwent po uzyskaniu licencji II st oraz koncesji MSWiA może otworzyć własna agencję ochrony osób i mienia.

6 Przedmioty w ramach specjalizacji:
ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY Przedmioty w ramach specjalizacji: - Zagadnienia prawne, - Psychologia sytuacji kryzysowych, - Organizacja działań ochronnych, - Organizacja działań antyterrorystycznych, - Wyszkolenie strzeleckie, - Samoobrona i techniki interwencyjne, - Techniczne środki zabezpieczenia mienia, - Pomoc przedmedyczna.

7 Po ukończeniu tej specjalizacji będziesz mógł pracować w:
ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY Po ukończeniu tej specjalizacji będziesz mógł pracować w: - Centrach Zarządzania Kryzysowego, - Państwowej Straży Rybackiej, - Policji, - MON( warty cywilne ), - Poczcie Polskiej ( Centrum Usług Koncesjonowanych ), - Agencjach Ochrony Osób i Mienia, - Strażach bankowych, - Wewnętrznych służbach ochrony.

8 Wykładowcy: ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY
gen bryg Ireneusz Bartniak: zagadnienia bezpieczeństwa, płk Marek Sokołowski: zagadnienia bezpieczeństwa, płk mgr inż. Zbigniew Rudnicki: kryminologia i kryminalistyka, ppłk mgr Wiesława Czyżykowska: blok zawodowy, mjr mgr Wojciech Brodowicz: zagadnienia prawne, mjr mgr Wojciech Kuźma: techniczne środki zabezpieczenia mienia, dr Elżbieta Strzelecka: komunikacja sytuacji kryzysowych, dr med. Robert Gruda: pomoc przedmedyczna, mgr Jolanta Starosta: psychologia i komunikacja sytuacji kryzysowych, mgr Robert Karpiński: samoobrona i techniki interwencyjne, mgr inż. Marek Deptuła: techniczne systemy powiadamiania o zagrożeniach , zarządzanie kryzysowe, mgr Jolanta Kazimierska: organizacja agencji ochrony mienia. inst. wyszkolenia strzeleckiego Bogdan Grelus: wyszkolenie strzeleckie, inst. wyszkolenia strzeleckiego Dariusz Gajzler: wyszkolenie strzeleckie.


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI OCHRONY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google