Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Lublin, 14 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Lublin, 14 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Lublin, 14 listopada 2007 r.

2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest organizacją pozarządową "non-for-profit Do 30 czerwca 2004 roku organizacja nasza działała pod nazwą Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa. INFORMACJE OGÓLNE

3 NASZE DZIAŁANIA Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji Organizowanie oraz prowadzenie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy Organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego Opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych

4 Rezultaty działań 2004 - 2007 Ponad 24 000 godzin szkoleniowych Ponad 14 000 godzin doradztwa zawodowego Ponad 1250 godzin pośrednictwa pracy Przeszkolenie ponad 2000 osób Łączna kwota działań na rzecz rynku pracy wyniosła ponad 9,5 mln złotych

5 ODBIORCY NASZYCH USŁUG: osoby bezrobotne i poszukujące pracy mieszkańcy obszarów wiejskich małe i średnie przedsiębiorstwa

6 Kategorie osób migrujących lub planujących migrację osoby z wyższym wykształceniem fachowcy mieszkańcy terenów wiejskich osoby wyjeżdżające sezonowo

7 Przyczyny migracji – opinie Beneficjentów kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy uboga oferta lokalnego rynku pracy wygórowane oczekiwania lokalnych pracodawców trudności z planowaniem własnej kariery brak wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy

8 Opinie o osobach planujących migrację - doradcy zawodowi zbyt małe przygotowanie do zmiany miejsca pracy i zamieszkania brak wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy niewystarczająca znajomość innych rynków pracy przecenianie swoich kwalifikacji brak wiary we własne możliwości

9 Problemy związane z migracją nieprofesjonalnie przygotowane wyjazdy trudna sytuacja mieszkaniowa wyjazd członka rodziny sytuacja osób pozostających powroty na lokalny rynek pracy

10 Współpraca różnych instytucji pracodawcy instytucje szkoleniowe urzędy pracy agencje zatrudnienia biura karier szkoły …

11 Cele współpracy zapobieganie bezrobociu na lokalnym rynku kompleksowa pomoc Beneficjentom w wyborze ścieżki zawodowej wsparcie osób planujących migrację stworzenie warunków do pozostania lub powrotu na lokalny rynek pracy

12 Postulowane działania przygotowanie Beneficjentów do zmiany miejsca pracy i zamieszkania /szkolenia, informacja, doradztwo/ pomoc w powrotach i wejściu na lokalny rynek pracy /programy/ wsparcie przy planowaniu kariery /umiejętność poruszania się po rynku pracy/ współpraca z lokalnymi pracodawcami

13 Postulowane działania cd. przekazywanie informacji o instytucjach świadczących usługi rynku pracy diagnoza predyspozycji kształcenie ustawiczne modyfikacja oferty szkoleniowej wsparcie psychologa/doradcy zawodowego

14 Migracje - zagrożenia zniknięcie z lokalnego rynku najbardziej aktywnych osób niska liczba fachowców na lokalnym rynku pracy trudności z rekrutacją do lokalnych firm zahamowanie rozwoju lokalnego

15 Migracje - szanse wzrost wagi kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy powroty osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu promocja regionu wzrost mobilności napływ kapitału i nowoczesnych rozwiązań


Pobierz ppt "Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Lublin, 14 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google