Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy"— Zapis prezentacji:

1 Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy
Gdańsk, 26 lutego 2008 Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 7PR: Struktura i budżet 53 272 mld euro Cooperation 32 413 Ideas 7 510
People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nuklearne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. )

3 Energia w COOPERATION 7PR
COOPERATION mln euro Energia mln euro

4 Energia w 7PR: Tematyka Wodór i ogniwa paliwowe
Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Wytwarzanie paliw odnawialnych Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Czyste technologie węglowe Inteligentne sieci energetyczne Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Wiedza na rzecz polityki energetycznej Działania horyzontalne

5 Energia w 7PR: Tematyka Wodór i ogniwa paliwowe
- fizyczne i chemiczne aspekty materiałów dla FC Produkcja wodoru - materiały i procesy wytwarzania wodoru Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika (procesy wytwarzania) Biomasa (gazyfikacja, współspalanie biomasy, odpady rolne i leśne, uprawy energetyczne) Wiatr (elektrownie wiatrowe i ich elementy) Geotermia (eksploatacja złóż wysokotemperaturowych, trwałość instalacji, walka z korozją) Skoncentrowana energia słoneczna (poprawa efektywności optycznej i termicznej, mniejsze zużycie wody, lepsze wykorzystanie terenów) Energia oceanów (projektowanie nowych systemów i ich elementów) Hydroenergia (małe elektrownie wodne, minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko)

6 Energia w 7PR: Tematyka Wytwarzanie paliw odnawialnych
Pierwsza generacja biopaliw z biomasy (biodisel, bioetanol ze skrobii, cukru, odpadów, olejów roślinnych) Druga generacja biopaliw z biomasy (przeróbka lignocelulozy, biopaliwa syntetyczne) Biorafinerie Biopaliwa z upraw energetycznych Biopaliwa dla transportu Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Nisko- i średniotemperaturowa energia słoneczna (wykorzystanie materiałów z plastiku) Biomasa Energia geotermalna (pompy cieplne, wymienniki ciepła)

7 Energia w 7PR: Tematyka Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Wychwyt CO2 (optymalizacja technologii) Składowanie CO2 (magazynowanie geologiczne) Czyste technologie węglowe Technologie konwersji w celu generacji energii zerowej emisji zanieczyszczeń (spalanie, gazyfikacja, technologie złoża fluidalnego) Poligeneracja na bazie technologii węglowych (nośniki energii: wodór, paliwa ciekłe i gazowe)

8 Energia w 7PR: Tematyka Inteligentne sieci energetyczne
Rozwój interaktywnych sieci energetycznych wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej Pan-europejskie sieci energetyczne (elektryczne i gazowe) Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Efektywność energetyczna w przemyśle wytwórczym Wysokoefektywna poligeneracja (kombinowana produkcja energii elektrycznej, ciepła, zimna i biopaliw (stałych, ciekłych i gazowych) – zastosowania w energetyce i wytwarzaniu materiałów Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w budownictwie (CONCERTO - energetyka w społecznościach lokalnych) Innowacyjne strategie w miejskim transporcie (CIVITAS-plus) Badania socjo-ekonomiczne i innowacyjność (eko-budownictwo, wspólnoty CONCERTO, miasta CIVITAS)

9 Energia w 7PR: Tematyka Wiedza na rzecz polityki energetycznej
Narzędzia oparte na wiedzy w tworzeniu polityki energetycznej (narzędzia, metody i modele w tworzeniu polityki energetycznej) Wsparcie naukowe dla polityki (ocena zasobów energetycznych)

10 Theme: ENERGY Activity: ENERGY.2: Renewable electricity generation
Energia w 7PR: Struktura Work Programme Theme: ENERGY Activity: ENERGY.2: Renewable electricity generation Area: ENERGY.2.1. Photovoltaics Topic: ENERGY : Enhancing strategic international cooperation initiatives in the field of concentration photovoltaics

11 Energia w 7PR: Struktura Topiku
Topic ENERGY : Multiple benefits of PV systems Content/scope: The objective of this topic is the demonstration of the additional multiple benefits of PV systems and the detailed technical and economic assessment of the value of PV electricity in case studies for various configurations including: i) Power quality improvement in industrial and residential environment; ii) Security of supply in residential and urban environments as well as for autonomous power supply systems. Production of educational and training material should be included. Funding scheme: Collaborative project with a predominant demonstration component. Expected impact: The demonstration and quantification of the additional benefits and the detailed assessment of the value of PV electricity aim at identifying the more cost-competitive systems configurations, leading to enhanced deployment of PV technologies. Other information: Participants should include utilities, system industry, research institutes, industrial, and users. In order to maximise industrial relevance and impact of the research effort, the active participation of SMEs represents an added value to this topic. This will be reflected in the evaluation. Open in call: FP7-ENERGY-2008-TREN-1

12 Energia w 7PR: Typy projektów
MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC – Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Chorwacja, Serbia) ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Aneksie 1. Programów Pracy

13 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "Energia w 7PR Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google