Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI W OBSZRZE INNOWACYJNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI W OBSZRZE INNOWACYJNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI W OBSZRZE INNOWACYJNOŚCI
Małgorzata Snarska-Świdersk Andrzej Siemaszko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

2 Kierunki innowacyjności w Polsce
„Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata ” Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki w 2006 r: Wykorzystanie nowych technologii dla podniesienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów; Tworzenie nowych firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, rozwój MSP przez wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania wiedzą; Stymulowanie rozwoju współpracy między firmami oraz firmami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie działalności innowacyjnej; Motywowanie dużych firm do prowadzenia i wdrażania wyników prac badawczych.

3 Sumaryczny Indeks Innowacji
Polska W 2007 r. Polska została zakwalifikowana do grupy „krajów doganiających”, w 2005 r. była jeszcze pośród krajów „tracących grunt pod nogami”

4 Wymiary innowacyjności

5 Wymiary innowacyjności

6 Region Wiedzy i Innowacji
Fazy budowy Regionu Wiedzy i Innowacji budowa strategii (RSI) budowa potencjału integracja wokół biegunów wzrostu budowa sieci ponadregionalnych implementacja

7 Regionalna Strategia Innowacji
1. faza budowy strategii (RSI) ZŁOTY TRÓJKĄT

8 Regionalna Strategia Innowacji
Proces podnoszenia świadomości nt. potrzeby rozwijania potencjału innowacji w regionie, zbliżanie do siebie „wierzchołków trójkąta”, tworzenie regionalnego konsensusu; Analiza potencjału badawczo-naukowego regionu, poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich zapotrzebowania na innowacje, zdolności instytucji pośredniczących między strefą B+R a firmami; Dokument zawierający warstwę diagnostyczną (SWOT), zestaw celów na różnych poziomach i ewentualnie programy działań; Działania, które powinny umożliwiać wcielanie w życie RSI, w tym zinstytucjonalizowanie strategii przez powołanie struktur za nią odpowiedzialnych.

9 Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji
2. Faza budowy potencjału

10 Potencjał Badawczy = Centra Doskonałości
uaktywnić działania lub utworzyć nowe Centra Doskonałości (CD) zogniskowane na priorytetowej tematyce badawczej; przygotować się do konkursu wspierającego Centra - „Research Potential”

11 Potencjał Badawczy w Regionach Konwergencji
Działania: ponadnarodowe, wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych istniejących lub powstających centrów doskonałości w celu umożliwienia im rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów; pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w wybranych istniejących lub powstających centrach doskonałości w regionach konwergencji; organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działania promujące oraz inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań w innych krajach i na rynkach międzynarodowych; „mechanizmy oceniające”, dzięki którym każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji może uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

12 Regiony Wiedzy i Innowacji
3. Faza integracji wokół biegunów wzrostu

13 KLASTER TECHNOLOGICZNY Dolina Lotnicza
inicjatywa regionalna łańcuch dostawczy 66 lat tradycji 50 firm ponad zatrudnionych sprzedaż 250M€ współpraca z jednostkami naukowymi

14 Regiony Wiedzy i Innowacji
4. Faza budowy sieci ponadregionalnych integracja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE

15 Polskie Platformy Technologiczne
PPT Żywności PPT Biotechnologii PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Metali PPT Lotnictwa PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Transportu Wodnego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Zrównoważonej Chemii PPT Transportu Drogowego PPT Stali PPT Biopaliw

16 Polskie Platformy Technologiczne – 2
PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PPT Transportu Szynowego PPT Ochrony Środowiska PPT Sektora Leśno-Drzewnego PPT Budownictwa PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Procesów Produkcji PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego PP Technologii Informatycznych POLSKIE PLATFORMY SZACUJĄ KOSZTY STRATEGICZNYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH NA 3 MLD ZŁOTYCH ROCZNIE

17 Region Wiedzy i Innowacji
5. Faza implementacji

18 Możliwości finansowania rozwoju Regionu Wiedzy i Innowacji

19 Synergia w wykorzystywaniu środków unijnych

20 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

21 Programy Ramowe dla MŚP
7. Program Ramowy 7 PR CIP COOPERATION Projekty badawcze PEOPLE Projekty badawczo-szkoleniowe CAPACITIES Wsparcie finansowe dla MŚP MŚP prowadzące prace B+R MŚP zlecające prace B+R na zewnątrz RSFF SMEG GIF CBS

22 CIP – Struktura Programu
Struktura Programu Ramowego CIP 2mld 170mln € 730mln € 730mln €

23 CIP - Cele Programu Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych Przyspieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego Promocja wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach

24 7PR: Struktura i budżet 53 272 mld euro Ideas 7 510 People 4 750
Cooperation 32 413 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 mld euro

25 Cooperation – Collaborative research
more competition socio-economics and the humanities health food, agriculture and biotechnology environment and climate change nanosciences and nanotechnologies, materials and new production technologies information and communication technologies nuclear fission and radiation protection* energy transport (including aeronautics) space security fusion energy* *EURATOM more cooperation

26 more cooperation, less competition

27 Pozycja i rola Uniwersytetu

28 Cel: Gospodarka Oparta na Wiedzy

29 Joint Technology Initiatives
Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future Global Monitoring for Environment and Security Aeronautics and Air Transport Innovative Medicines for the Citizens of Europe Towards new Nanoelectronics Approaches Embedded systems Other possible themes to be identified later…

30 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Małgorzata Snarska-Świderska Andrzej Siemaszko tel tel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI W OBSZRZE INNOWACYJNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google