Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 www.kpk.gov.pl healthfood Agri bio ICTICTnano materials productio n energyenvirontranspor t socio- econom Securit y and space budget mln euro 6 0501 9359 1103 5002 3001 9004 1806101 350 1 430 ERCMarie Curie Researc h infrastr. SMEsRegions of knowledg e Researc h potential Science in society Coherent Develop- ment of Researc h policies Acivities of Internati onal Researc h JRC 7 460 4 7281 8501 336 12637028070185 1 751 7 Program Ramowy UE – 52 721 mln EUR Cooperation – 32 365 mln EUR Ideas People Capacities 4 217 mln EUR JRC Euroatom Euratom – 2 700 mln EUR

3 www.kpk.gov.pl 7 Program Ramowy : 52.721 Program Cooperation : 32.365 Program Ideas : 7.460 Program People : 4.728 Program Capacities : 4.217 Infrastruktura badawcza: 1.850 Badania na rzecz MŚP: 1.336 Regiony wiedzy: 126 Potencjał badawczy: 370 Nauka i społeczeństwo: 280 Skoordynowany rozwój badań: 70 Współpraca międzynarodowa: 185 JRC non nuclear: 1.751 JRC nuclear : 750 EURATOM : 2.700 Przewidywany budżet (M)

4 www.kpk.gov.pl Tematy COOPERATION 1.Health 2.Food, agriculture and biotechnology 3.Information and communication technologies 4.Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies 5.Energy 6.Environment (including climate change) 7.Transport (including aeronautics) 8.Socio-economic sciences and the humanities 9.Security and Space

5 www.kpk.gov.pl MŚP w 7PR Główne inicjatywy

6 www.kpk.gov.pl SMEs in Cooperation programme: Potrzeby badawcze MŚP i ich możliwości uwzględnione w opracowaniu zawartości obszarów tematycznych, tematy będące szczególnie interesujące dla MŚP będą uwzględniane w programach pracy, Większa elastyczność w wyborze schematu finansowego, MŚP będą zachęcane do udziału Joint Technology Initiatives, o ile to będzie uzasadnione.

7 www.kpk.gov.pl People program: –Specjalny nacisk na udział przedsiębiorstw, w tym MŚP, w działaniach Marie-Curie, –Industry-academia pathways and partnerships: schemat dedykowany wymianie wiedzy w partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, adresowany zwłaszcza do MŚP. Ideas program: –MŚP będą mogły uczestniczyć w tym programie: zespoły indywidualnych MŚP mogą konkurować w doskonałości. Optimized participation of SMEs

8 www.kpk.gov.pl CAPACITIES Badania na rzecz MŚP 1.Dotacje dla MŚP, które zlecają prace badawcze do innych organizacji 2.Pomoc w przygotowaniu i realizacji dla MŚP na poziomie krajowym 3.Działania wspomagające Budżet: M 1336

9 www.kpk.gov.pl 1. Dotacje dla MŚP zlecających prace badawcze Badania na rzecz MŚP: MŚP, które zlecają prace badawcze –głównie firmy niskiej lub średniej techniki z ogranicznymi możliwościami prowadzenia badań samodzielnie –MŚP prowadzące ciągłą działalność badawczą, które pragną zlecać badania w celu uzupełnienia ich możliwości badawczych Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: –Stowarzyszenia/izby grupujące MŚP powinny znać lub móc zidentyfikować techniczne problemy swoich członków

10 www.kpk.gov.pl 2. Działania wspomagające a)Analiza oddziaływania działań podjętych w ramach Badań na rzecz MŚP: –identyfikacja i wymiana dobrych praktyk –upowszechnianie i eksploatacja wyników b)Ewaluacja udziału MŚP w 7 Programie Ramowym i efektów osiąganych przez MŚP uczestniczące w programie

11 www.kpk.gov.pl CIP Business & Innovation Usługi wspierające MŚP a)Informacja, współpraca biznesowa i usługi w zakresie internacjonalizacji (EICs) b)Innowacje, transfer technologii i wiedzy (IRCs) c)Usługi pomagające MŚP uczestniczyć w 7PR –Podnoszenie świadomości MŚP w zakresie PR UE –Pomoc MŚP w identyfikowaniu potrzeb badawczo- rozwojowych i znalezieniu partnerów do projektów –Asystowanie MŚP w przygotowaniu i koordynacji projektów

12 www.kpk.gov.pl FP7 CIP Działania zmierzające do zapewnienia udziału MŚP w 7PR Paneuropejska zdecentralizowana sieć usług wspierających biznes i innowacje z uwzględnieniem wspomagania udziału MŚP w 7PR CAPACITIES Research for the benefit of SMEs Badania na rzecz MSP i grup MŚP COOPERATION Obszary tematyczne Wsparcie dla programów krajowych wspomagających finansowo przygotowanie projektów Działania wspomagające w każdym priorytecie tematycznym na rzecz udziału MŚP

13 www.kpk.gov.pl Program Capacities-Badania na rzecz MŚP 3 niezależne mśp z 3 MS lub AC, Status mśp zgodnie z rekomendację 2003/361/EC (jednostki badawcze i firmy konsultingowe nie są uznawane za mśp), Mśp zlecają wykonanie badań jednostkom badawczym, Mśp mają prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu.

14 www.kpk.gov.pl Bada 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając mśp wykonujące badania), Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. Program Capacities - Badania na rzecz MŚP

15 www.kpk.gov.pl Koordynacja: mśp, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, Jednostki badawcze ponoszą min. 60% kosztów kwalifikowanych projektu, Rola Mśp: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Program Capacities - Badania na rzecz MŚP

16 www.kpk.gov.pl Wielkość dotacji nie może przekroczyć kosztów badań prowadzonych przez jednostki badawcze +10%, Szkolenia: maks. 10% kosztów całkowitych, Wielkość konsorcjum: 5-10 partnerów, Koszt kwalifikowany: 0,5-1,5 mln euro, Czas realizacji: 1-2 lat. Program Capacities - Badania na rzecz MŚP

17 www.kpk.gov.pl Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP 3 niezależne stowarzyszenia/izby (AG) grupujące mśp z 3 MS lub AC lub 1 europejskie (min. 2 podmioty z 2 MS lub AC), AG to osoba prawna, która zrzesza mśp i/lub reprezentuje ich interesy lub osoba fizyczna, AG inwestują w badania wykonywane przez jednostki badawcze na rzecz członków AG, AG ma prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu.

18 www.kpk.gov.pl Bada 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając mśp wykonujące badania), Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. mśp Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

19 www.kpk.gov.pl Koordynacja: AG, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, Wartość badań na poziomie min. 60% kosztów kwalifikowanych projektu, Rola AG: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

20 www.kpk.gov.pl Wielkość dotacji nie może przekroczyć kosztów badań prowadzonych przez jednostki badawcze +10%, Szkolenia: maks. 15% kosztów całkowitych Wielkość konsorcjum: 10-15 partnerów, Liczba mśp: 2-5 Inni: 2-5 Koszt kwalifikowany: 1,5 - 4 mln euro, Czas realizacji: 2 - 3 lata. Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

21 www.kpk.gov.pl Planowane konkursy Badania dla mśp –1 konkurs w 2007 –Budżet: 100 milionów euro –Jednostopniowa procedura oceny Badania dla stowarzyszeń mśp –1 konkurs w 2007 –Budżet: 58 milionów euro –Dwustopniowa procedura oceny

22 www.kpk.gov.pl Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 www.6pr.pl Aneta Maszewska Aneta.maszewska@kpk.gov.pl Tel. Kom. 508 101 008 Małgorzata Snarska-Świderska Malgorzata.snarska@kpk.gov.pl Tel. Kom. 508 101 202 Aleksander Bąkowski aleksander.bakowski@kpk.gov.pl Tel. Kom. 502 572 903 Tel. +22 828 74 83 lub 828 74 86 w 412

23 www.kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl MŚP w 7 Programie Ramowym UE Aleksander Bąkowski Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google