Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR UE"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR UE
Szósty Program Ramowy Priorytet Zrównoważone Systemy Energetyczne Nowe konkursy Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR UE Warszawa

2 Rozwój rynku, certyfikacja, planowanie, finansowanie, promocja
Procedura działań UE w zakresie energetyki Cele polityczne Regulacje prawne Rozwój rynku, certyfikacja, planowanie, finansowanie, promocja Badania, rozwój i wdrożenia nowych technologii 6. Program Ramowy Priorytet 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne

3 Cele polityczne UE RES White paper (1997) - wzrost udziału RES w całkowitej konsumpcji energii z 6% do 12% do roku 2010 Kyoto Protocol on reducing greenhouse gas emissions (1997) – redukcja emisji gazów cieplarnianych o 8% w latach Action Plan for Energy Efficiency (2000) - redukcja zużycia energii o następny 1% do 2010 RES Directive (2001) - wzrost udziału zielonej energii elektrycznej w całkowitym zużyciu energii z 14% do 22% do roku 2010 Green Paper on Security of energy supply (2002) Directive on the energy performance of buildings (2002) - oszczędność 22% energii w sektorze budowlanym Directive on liquid biofuels (2003) - 2% do roku 2005, 5.75% do roku 2010 Directive on cogeneration of heat and power (2004)

4 Harmonogram konkursów
Priorytet 6.1. Harmonogram konkursów

5 Priorytet 6.1. Pierwszy konkurs Udział partnerów z różnych krajów w projektach ocenianych i skierowanych do negocjacji Liczba partnerów w projektach ocenianych skierowanych do negocjacji

6 Priorytet 6.1. Drugi konkurs – Inicjatywa CONCERTO Udział partnerów z różnych krajów w projektach ocenianych i skierowanych do negocjacji Liczba partnerów w projektach ocenianych skierowanych do negocjacji

7 Priorytet 6.1. Konkurs FP6-2004-TREN-3
Data publikacji: 29 czerwca 2004 Data zakończenia: 8 grudnia 2004 Łączny budżet: 252 M€ ~ 40 – 50 projektów Konkurs ogłoszony wspólnie dla 3 priorytetów: 4. Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna (64 M€) 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne (132 M€) 6.2. Zrównoważony Transport Powierzchniowy (56 M€) Instrumenty: IP (Integrated Projects) 176 M€ STREP (Specific Targeted Research Projects) CA (Co-ordination Action) SSA (Specific Support Actions) 76 M€

8 6.1.3.1.1.1.Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych Innowacyjne kombinacje biomasy i paliw kopalnych Produkcja energii elektrycznej i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych na dużą skalę, Redukcja kosztów Wzrost wydajności energetycznej Zaawansowane metody współspalania Priorytet dla projektów obejmujących cały łańcuch produkcji energii z biomasy (uprawy energetyczne, transport, technologie spalania, wykorzystanie odpadów) IP

9 6.1.3.1.1.1.Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd)
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd) Odzyskiwanie energii i produkcja odnawialnej energii elektrycznej z wykorzystaniem odpadów i innych ogólnie dostępnych surowców z biomasy Biodegradowalne odpady miejskie i inne bioenergetyczne surowce Produkcja energii na dużą skalę Redukcja kosztów Ograniczanie szkodliwości dla środowiska Priorytet dla projektów prezentujących zintegrowane podejście i obejmujących cały łańcuch (przygotowanie surowców, transport, konwersja energii, recykling) IP

10 6.1.3.1.1.1.Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd)
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd) Zwiększanie potencjału zakładów produkcji biogazu Zaawansowane procesy projektowania, Systemy zarządzania i monitoringu Ochrona środowiska Redukcja kosztów Priorytet dla projektów prezentujących obejmujących cały łańcuch (integracja różnych źródeł surowca, maksymalizacja udziału odnawialnej energii elektrycznej i ciepła, redukcja kosztów) Innowacyjne kombinacje biomasy, odpadów i paliw kopalnych Produkcja odnawialnej energii elektrycznej na dużą skalę dla odbiorców finalnych, zaawansowane wspólspalanie STREP STREP

11 6.1.3.1.1.1.Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd)
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd) Innowacyjne farmy wiatrowe, komponenty i narzędzia projektowania Instalacje na lądzie i morzu Problemy małej prędkości wiatru, ekstremalnych obciążeń, złożonych warunków terenowych i klimatycznych Redukcja kosztów Przemysłowe wytwarzanie PV Masowa i tania produkcja ogniw i modułów PV Energia geotermalna Optymalizacja wydajności i redukcja kosztów, Generacja energii elektrycznej i/lub ciepła Ochrona środowiska STREP STREP STREP

12 6.1.3.1.1.1.Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd)
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych (cd) Technologie energii oceanów Energia fal morskich, Doprowadzenie do zastosowań komercyjnych Wszystkie tematy mieszczące się w rozdziale Masowa i tania produkcja ogniw i modułów PV STREP CA SSA

13 6.1.3.1.1.2. Integracja na wielką skalę RES 6.1.3.1.2.2. Poligeneracja
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Integracja na wielką skalę RES Poligeneracja Sieci energetyczne – rozproszona generacja energii Stabilność sieci energetycznych, Wzrost potencjału rozproszonej generacji i poligeneracji Priorytet dla projektów obejmujących optymalizację wykorzystania i zarządzania rozproszoną generacją, bezpieczeństwo sieci, odporność na przeciążenia, redukcję kosztów. STREP CA SSA

14 6.1.3.1.1.2. Integracja na wielką skalę RES
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Integracja na wielką skalę RES Poligeneracja (cd) Sieci energetyczne – zarządzanie sieciami energetycznymi połączone z generacją energii z siłowni wiatrowych Projektowanie i zarządzanie sieciami Priorytet dla projektów obejmujących problemy przerw w generacji energii wiatrowej, kontroli, magazynowania energii, przesyłu transregionalnego. Pożądani partnerzy: operatorzy systemów, deweloperzy, producenci. STREP CA SSA

15 Konkurs FP6-2004-TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty
Poligeneracja Wzrost konkurencyjności poligeneracji Innowacyjne technologie lub kombinacje istniejących technologii Różne paliwa (surowce odnawialne, odpady), tanie usługi energetyczne Spodziewane rezultaty: wydajna produkcja i użytkowanie energii elektrycznej, ciepła, zimna, nośniki energii (biopaliwa i wodór), inne produkty energetyczne STREP IP

16 Konkurs FP6-2004-TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty
Poligeneracja (cd) Innowacyjna integracja poligeneracji Integracja producentów energii elektrycznej, ciepła, zimna, nośników energii i innych produktów energetyki Poprawa sprawności energetycznej, ekonomii i bezpieczeństwa dostaw Spodziewane rezultaty: nowe technologie, innowacyjne systemy zarządzania, elastyczność paliwowa, wzrost atrakcyjności poligeneracji na zdecentralizowanym rynku energii STREP IP

17 6.1.3.1.2.3. Alternatywne paliwa silnikowe
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Alternatywne paliwa silnikowe Biofuel-Cities Wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii pozwalających na zastosowanie biopaliw w miastach Kompletny łańcuch dostaw (od surowca do produkcji biopaliwa, dystrybucja i wykorzystanie biopaliw w pojazdach) Zawartość biopaliw w paliwie powyżej 5% lub czystego biopaliwa Motywacja użytkowników do wykorzystania biopaliw STREP IP CA

18 6.1.3.1.2.3. Alternatywne paliwa silnikowe (cd)
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Alternatywne paliwa silnikowe (cd) Biofuel-Cities (cd) Cztery zagadnienia: Zastosowanie alternatywnych paliw w autobusach, w procesie dystrybucji poczty, w wywozie odpadów, w taksówkach, na lotniskach, w samochodach osobowych. Pojazdy hybrydowe. Produkcja, magazynowaniem i dystrybucja biopaliw. Ocena i monitoring s punktu widzenia socjo-ekonomicznego, wydajności energetycznej i środowiskowej, problemy bezpieczeństwa Promocja IP STREP CA

19 6.1.3.1.2.3. Alternatywne paliwa silnikowe (cd)
Konkurs FP TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty Alternatywne paliwa silnikowe (cd) Wodór dla transportu Pięć zagadnień: Zastosowanie paliw wodorowych w autobusach, w procesie dystrybucji poczty, w wywozie odpadów, w taksówkach, na lotniskach, w samochodach osobowych. Autobusy hybrydowe. Produkcja, magazynowaniem i dystrybucja biopaliw. Rozpoznawanie synergii między różnymi ścieżkami rozwoju technologii Ocena i monitoring s punktu widzenia socjo-ekonomicznego, wydajności energetycznej i środowiskowej, problemy bezpieczeństwa Promocja Koodynacja projektów będących wynikiem tego konkursu IP CA IP CA

20 Konkurs FP6-2004-TREN-3 Zakres tematyczny i instrumenty
Promocja Technologie odnawialnej energii elektrycznej Technologie odnawialnego ogrzewania i chłodzenia Produkcja i dystrybucja ciekłych i gazowych biopaliw Ekobudownictwo Poligeneracja Zarządzanie zapotrzebowaniem na energię w wysokoroziniętych społecznościach Alternatywne paliwa silnikowe SSA SSA SSA SSA SSA SSA SSA

21 Priorytet 6.1. Konkurs FP6-2004-Hydrogen-1
Data publikacji: 29 czerwca 2004 Data zakończenia: 8 grudnia 2004 Łączny budżet: 35 M€ Tytuł konkursu: Rozwój komponentów i systemów integracji wodoru i ogniw paliwowych dla transportu i innych zastosowań Konkurs ogłoszony wspólnie dla 3 priorytetów: 4. Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne (15 M€) 6.2. Zrównoważony Transport Powierzchniowy Instrumenty: IP (Integrated Projects) STREP (Specific Targeted Research Projects) Ewaluacja – 4 miesiące, Pierwsze projekty – koniec 2005

22 6.1.4.2.2.1.Ogniwa paliwowe i rozwój pojazdów hybrydowych
Konkurs FP Hydrogen-1 Zakres tematyczny i instrumenty Ogniwa paliwowe i rozwój pojazdów hybrydowych Cel: Ocena pojazdów hybrydowych (ogniwa paliwowe, wodór, energia elektryczna) o sprawności powyżej 35% i emisji CO2 nie przekraczającej 80g/km (dla pojazdów zasilanych wodorem produkowanym na bazie paliw kopalnych) i bliskiej zero (dla pojazdów zasilanych wodorem z surowców odnawialnych) Przewidziane działania: Badania w zakresie baterii, superkondensatorów, silników elektrycznych, systemów sterowania, zaawansowanych silników spalinowych, systemów ogniw paliwowych itp. Tworzenie otwartego rynku komponentów dla pojazdów hybrydowych Komponenty systemów ogniw paliwowych (kompresory powietrza, wentylatory, nawilżanie, systemy zarządzania wodą, pomiary zużycia wodoru, czujniki bezpieczeństwa H2, zawory, wymienniki ciepła itp.). Wymagana komplementarność ze wcześniejszymi projektami HyTRAN i FUERO

23 6.1.4.2.2.1.Ogniwa paliwowe i rozwój pojazdów hybrydowych (cd)
Konkurs FP Hydrogen-1 Zakres tematyczny i instrumenty Ogniwa paliwowe i rozwój pojazdów hybrydowych (cd) Przewidziane działania (cd): Komponenty pojazdów elektrycznych (hybrydowych) – superkondensatory, baterie o dużej mocy, (wystarczające do uruchomienia zimnego ogniwa paliwowego), silniki trakcyjne, urządzenia elektryczne - konwertery, inwertery, elektroniczne systemy sterowania (komplementarność z realizowanymi projektami SUVA, EST, ELMAS, INMOVE, OPTELEC, S-CAP, SCOPE, CALMEIA, PROBAT itd.) Bezpieczeństwo komponentów i systemów – współpraca z Siecią Doskonałości HySafe – plan analizy i testowania bezpieczeństwa systemów wodorowych Instrumenty: przynajmniej jedna platforma wodorowa dla testowania działania skoncentrowane na wąskich gardłach technologii IP (1) STREP (2)

24 Konkurs FP6-2004-Hydrogen-1 Zakres tematyczny i instrumenty
Integracja systemów ogniw paliwowych i procesorów paliwowych dla aeronautyki, pojazdów wodnych i innych zastosowań w transporcie Cel: Zintegrowane systemy i komponenty, sprawności procesorów paliwowych >85% z niską emisją CO i S. Przewidziane działania: Badania w zakresie destylatów paliw węglowodorowych dla statków i w lotnictwie (odsiarczanie, usuwanie CO, adaptacja systemów do ogniw paliwowych) Badania zintegrowanych systemów wodorowych ogniw paliwowych o mocy kW, zastosowania w lotnictwie, marynarce i stacjonarne

25 Konkurs FP6-2004-Hydrogen-1 Zakres tematyczny i instrumenty
Integracja systemów ogniw paliwowych i procesorów paliwowych dla aeronautyki, pojazdów wodnych i innych zastosowań w transporcie (cd) Instrumenty: Procesory paliwowe (Partnerzy – producenci, naukowcy, organizacje stowarzyszające końcowych odbiorców) Zintegrowane systemy ogniw paliwowych Platforma 1: Moduły ogniw paliwowych do zasilania elektrociepłowni stacjonarnych i na statkach, procesory paliwowe dla okrętowych silników diesla, Platforma 2: Autonomiczne wodorowe ogniwa paliwowe dla statków i do zastosowań stacjonarnych (zachęta dla MSP) Platforma 3: Ogniwa paliwowe APU (Auxiliary Power Unit) oparte na kerosenie lub wodorze Komplementarność z projektami DIRECT, Bio-FEAT, HyTRAN IP(1) IP(1)

26 Priorytet 6.1. Konkurs FP6-2004-Hydrogen-2
Data publikacji: 29 czerwca 2004 Data zakończenia: 8 grudnia 2004 Łączny budżet: 4,5 M€ Tytuł konkursu: Wsparcie koordynacji, oceny i monitoringu badań, jako wkład do inicjatyw wspólnot wodorowych Konkurs ogłoszony wspólnie dla 3 priorytetów: 4. Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne (3 M€) 6.2. Zrównoważony Transport Powierzchniowy Instrument: IP (Integrated Projects) Ewaluacja – 4 miesiące, Pierwsze projekty – koniec 2005

27 Konkurs FP6-2004-Hydrogen-2 Zakres tematyczny i instrumenty
Wsparcie koordynacji, oceny i monitoringu badań jako wkład do inicjatyw wspólnot wodorowych Cel: Koordynacja, ocena i monitoring dużych wspólnot wodorowych. Ocena wodoru jako kierunku rozwoju energetyki (obok energii elektrycznej) Przewidziane działania: Definiowanie, planowanie i koordynacja wspólnot wodorowych, studia, analizy. Komplementarność z projektami HyWAYS, NATURALHY, HyTRAN, HySAFE, STOREHY itp.. Instrumenty: Spójna koordynacja, monitoring, ocena, planowanie, studia i analizy, włącznie kluczowych partnerów ( naukowców i użytkowników technologii IP(1)

28 Priorytet 6.1. Konkurs FP6-2004-Energy-3
Data publikacji: 8 września 2004 Data zakończenia: 8 grudnia 2004 Łączny budżet: M€ Instrumenty: IP (Integrated Projects) NoE (Network of Excellences) STREP (Specific Targeted Research Projects) CA (Co-ordination Action) Ewaluacja – 4 miesiące, Pierwsze projekty – koniec 2005 124 M€ 66 M€

29 Konkurs FP6-2004-Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty
Ogniwa paliwowe Materiały do polimerowych elektrolitycznych ogniw paliwowych Materiały do ceramicznych elektrolitycznych ogniw paliwowych Trwałość i obniżanie kosztów wysokotemperaturowych FC dla czystych, bezpiecznych i tanich elektrowni (od kilkuset KW do kilku MW) Tanie systemy FC dla małych elektrociepłowni (1-5 KW) Narzędzia modelowania, testowania, zapewnienia bezpieczeństwa i jakości FC IP (1) IP (1) IP (1) IP (1) STREP (>1)

30 6.1.3.2.2. Nowe technologie nośników energii Wodór
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Nowe technologie nośników energii Wodór Zaawansowane koncepcje elektrochemicznej produkcji wodoru Małe jednostki do zdecentralizowanej produkcji wodoru Nowe materiały i nowe metody magazynowania wodoru Wstępne badania rozwiązań prawnych i standaryzacji systemów magazynowania i dystrybucji wodoru STREP (>1) STREP (1) IP (1) STREP (1)

31 6.1.3.2.2. Nowe technologie nośników energii (cd) Energia elektryczna
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Nowe technologie nośników energii (cd) Energia elektryczna Architektura sieci w kontekście integracji DER z sieciami lokalnymi Koncepcje i narzędzia maksymalizacji wartości DG/RES w systemach energii elektrycznej (LSVPP) Europejska sieć doskonałości laboratoriów DER dla prestandaryzacji Elektroniczne konwertery energii dla przyszłej Europejskiej Sieci Energetycznej Urządzenia HTS dla sieci energetycznych Przygotowanie przyszłej Europejskiej Sieci Transmisji Energii Elektrycznej CA dla europejskich zasobów rozproszonej energii elektrycznej STREP (>1) IP (1) NoE (1) STREP (1) STREP (1) CA (1) CA (1)

32 6.1.3.2.3. Odnawialne źródła energii Fotowoltaika
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Odnawialne źródła energii Fotowoltaika Tanie ogniwa i moduły cienko-błonowe Działania prenormatywne w zakresie procedur testowania i pomiarów ogniw i modułów PV Badania wyokowydajnych wytwarzanych na skalę przemysłową cienkobłonowych krzemowych modułów PV z wykorzystaniem technologii roll-to-roll Rozwój krzemowych surowców, płytek i ogniw słonecznych Moduły CIS Stabilne ogniwa I moduły organiczne PV IP (1) IP (1) STREP (1) STREP (1) STREP (1) NoE (1)

33 6.1.3.2.3. Odnawialne źródła energii (cd) Biomasa
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Odnawialne źródła energii (cd) Biomasa Tania produkcja płynnych biopaliw z biomasy Energia z upraw energetycznych Produkcja gazu bogatego w wodór z biomasy Zintegrowana produkcja energii i innych produktów w biorafineriach Badania prenormatywne i standaryzacja Technologie gazyfikacji biomasy Koordynacja działalności badawczej w zakresie współspalania biomasy IP (1) STREP (>1) IP (1) IP (1) STREP (1) STREP (>1) CA (1)

34 6.1.3.2.3. Odnawialne źródła energii (cd) Wiatr
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Odnawialne źródła energii (cd) Wiatr Innowacyjne materiały, modelowanie i projektowanie dla przyszłych konwerterów energii wiatrowej Projektowanie i rozwój dużych turbin (>5MW) Prognozowanie wydajności wielomegawatowych przybrzeżnych instalacji wiatrowych i wykorzystujących energie fal IP (1) STREP (1) CA (1)

35 6.1.3.2.3. Odnawialne źródła energii (cd) Energia geotermalna
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Odnawialne źródła energii (cd) Energia geotermalna Koordynacja i strukturyzacja badań, transferu technologii i rozpowszechniania informacji w zakresie systemów geotermalnych i innych niekonwencjonalnych zasobów geotermalnych Metody eksploracji głębokich zasobów geotermalnych Narzędzia i instrumenty do eksploatacji wysokotemperaturowych niekonwencjonalnych zasobów geotermalnych CA (1) STREP (1) STREP (1)

36 6.1.3.2.3. Odnawialne źródła energii (cd) Ocean
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Odnawialne źródła energii (cd) Ocean Nowe koncepcje konwerterów energii oceanów Trwałe, tanie konwertery energii oceanów Skoncentrowana energia słoneczna Słoneczne reaktory termalne do produkcji wodoru Hybrydowe elektrownie słoneczne IP (1) STREP (>1) STREP (1) STREP (1)

37 6.1.3.2.4. Ograniczanie emisji i sekwestracja CO2
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Ograniczanie emisji i sekwestracja CO2 Ograniczanie emisji CO2 i produkcja wodoru z paliw gazowych Monitoring i weryfikacja geologicznej sekwestracji CO2 Przygotowanie do produkcji wodoru na wielką skalę z odwęglonych paliw kopalnych wraz z geologiczną sekwestracją CO2 Zaawansowane technologie wyodrębniania Mapowanie potencjału geologicznego magazynowania CO2 Europejska koordynacja i budowanie sieci działań w zakresie ograniczania emisji i magazynowania CO2 IP (1) IP (1) IP (1) STREP (>1) STREP (1) CA (1)

38 6.1.3.2.5. Narzędzia i koncepcje socjoekonomiczne
Konkurs FP Energy-3 Zakres tematyczny i instrumenty Narzędzia i koncepcje socjoekonomiczne Metody ekonomicznej i środowiskowej oceny produkcji energii z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych i bezpieczeństwa dostaw Społeczna akceptowalność, zmiany zachowań i wymiar międzynarodowy badań i wdrożeń w zakresie zrównoważonej energetyki Modelowanie, prognozowanie i nowe paradygmaty niskowęglowego sektora energetycznego CA (1) STREP (>1) STREP (1)

39 Kryteria oceny wniosków

40 Struktura wniosku typu
STREP

41

42

43

44

45

46 Zawartość części B wniosku
B.1 Scientific and technological objectives of the project and state of the art B.2 Relevance to the objectives of the Priority Thematic Areas B.3 Potential impact B.3.1 Contributions to standards B.4 The consortium and project resources B.5 Project management B.6 Workplan a) Implementation plan introduction b) Work planning, showing the timing of the different WPs and their components c) Graphical presentation of the components showing their interdependencies d) Detailed work description broken down into workpackages: B.7 Other issues B.7.1. Ethical or gender issues B.7.2. Other EC-policy related issues

47

48 Informacja http://europa.eu.int/comm/research/energy/index_en.html
DG RTD: DG TREN: CORDIS – Priorytet 6.1 energy/home.html Krajowy Punkt Kontaktowy – Priorytet 6.1 KPK IPPT PAN, Warszawa, Świętokrzyska 21 tel fax


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google