Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:"— Zapis prezentacji:

0 „Czy energia jest luksusem?”
Debata PKPP Lewiatan „Partnerstwo dla klimatu” „Czy energia jest luksusem?” "Instrumenty wspierania poprawy sprawności i efektywności energetycznej jako drogi do zmniejszenia popytu na energię, ograniczenia skutków wzrostu cen, a także ochrony klimatu" Jerzy Buzek – Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Członek Komisji Zmian Klimatycznych Sprawozdawca 7 Programu Ramowego Badań i Technologii Sprawozdawca Europejskiego Strategicznego Planu w dziedzinie Technologii Energetycznych Warszawa,

1 Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:
Wyzwania: Działania polityczne (traktat) Konkurencyjność (wobec globalizacji) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu Bez rozwiązania problemu bezpiecznych dostaw „czystej” energii nie ma mowy o konkurencyjności Europy, ani o znaczącym oddziaływaniu politycznym UE. Demografia to osobny, niezależny problem.

2 Przewidywane Globalne Ocieplenie
Globalna Temperatura Globalne Emisje CO2 Jest wielce prawdopodobne, że za ocieplenie klimatu odpowiedzialne jest zwiększone stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, będące wynikiem działalności człowieka. Warto się więc „ubezpieczyć” od tego, poważnego zagrożenia i ograniczyć emisje. UE, zgodnie z większością poważnych opinii przyjmuje, że dopuszczalny jest scenariusz wzrostu temperatury o 2°C. To narzuca ograniczenia emisji CO2 globalne i europejskie. Czarna linia – zaobserwowane zmiany temperatury, Kolorowe linie – pokazują obszar zawarty w 90% w ostatnich symulacjach modeli Czerwona linia – symulacje zawierające czynniki naturalne i antropogeniczne Niebieska linia – symulacje dotyczące wyłącznie czynników naturalnych Przerywana szara linia – lata i obszary, dla których przeprowadzono mniej obserwacji

3 - Poznań, Grudzień 2008 (COP14) - Kopenhaga, Grudzień 2009 (COP15)
Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna ONZ: - Poznań, Grudzień 2008 (COP14) - Kopenhaga, Grudzień 2009 (COP15) Ostatni dzwonek na osiągnięcie Międzynarodowego Porozumienia

4 UE- Lider w walce z ociepleniem
Rada Europejska, marzec 2007 CELE NA ROK 2020 CO2 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych 20% ograniczenie zużycia energii 20% udział odnawialnych 10% udziału energii odnawialnej w transporcie drogowym

5 Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy Przeciwdziałanie kryzysom:
Pierwotne źródła: Odnawialne Węgiel Ropa } przyczyna kryzysu Gaz Nuklearna Przeciwdziałanie kryzysom: Nowe źródła dostaw lub Zastąpienie ropy i gazu Tak naprawdę, Europie pozostaje energia odnawialna, nuklearna i węgiel. Ropa i gaz to zależność polityczna od innych.

6 Ochrona środowiska (walka z ociepleniem) Bezpieczeństwo dostaw
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy Ochrona środowiska (walka z ociepleniem) Bezpieczeństwo dostaw koszty, konkurencyjność Jeśli mamy być konkurencyjni (Strategia Lizbońska) trzeba obniżać koszty.

7 Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Mieszanka energetyczna dla Europy Priorytet: sprawność i oszczędzanie energii Jak wiele odnawialnych i za jaką cenę? Co z odpadami promieniotwórczymi i z uranem? Jak ograniczyć efekt cieplarniany stosując węgiel?

8 Dzięki węglowi: 1. Polska – najbardziej niezależny i bezpieczny energetycznie członek Unii Europejskiej 2. Zagrożenie: efekt cieplarniany i inne niepożądane skutki ekologiczne 3. Efekt: niebezpieczeństwo wysokich kosztów produkcji energii elektrycznej z węgla

9 Systemy konwersji paliw
Technologie zaawansowane Technologie pomostowe

10 Przykład synergii wynikającej z integracji energii wiatru i procesu zgazowania węgla
W kazdym z powyzszych wybranych regionow poszukac musimy pomyslu przewodniego, integrujacego rozne technologie energetyczne

11 silnikowe paliwa płynne
Schemat ideowy zintegrowanego zgazowania węgla z wytwarzaniem energii elektrycznej i produktów chemicznych gaz syntezowy gaz procesowy WĘGIEL silnikowe paliwa płynne i surowce chemiczne czysty wodór dla ogniw paliwowych Schemat technologiczny układu zgazowania i wytwarzania metanolu z reaktorem jednokrotnego przejścia gazu i syntezy metanolu

12 Siódmy Program Ramowy Badań i Technologii UE
Współpraca zdrowie bio żywn roln IST Produkcja nano materiałów energia Środ. transport socjo- ekonom obszar bezp. budzet miliardy euro 6.1 1.9 9.1 3.5 2.3 4.2 0.6 1.4 pomysły ludzie możliwości JRC ERC Marie Curie infrastr. SMEs Regiony wiedzy Potencjał badawczy nauka &społ. INCO JRC budzet miliardy euro 7.5 4.7 1.7 1.3 0.13 0.3 0.2 1.8 Nowy, nieobecny dotąd priorytet badawczy UE – energia. + EUROATOM

13 Rosnący budżet programów ramowych badań i technologii
Fundusze strukturalne i na rolnictwo w UE stale maleją, a fundusz na badania i technologia – silnie rośnie. Warto o tym pamiętać!

14 7 PR „Energia” - priorytety tematyczne Wodór i ogniwa paliwowe
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Produkcja paliw odnawialnych Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii Inteligentne sieci energetyczne Efektywność energetyczna i energooszczędność Wiedza na rzecz polityki energetycznej Czyste technologie węglowe Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Nowe priorytety na badania i technologie w UE.

15 Pakiet energetyczno – klimatyczny
PROPOZYCJA opublikowana 23 stycznia 2008 r. Główne elementy: Dyrektywa – w sprawie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Decyzja – w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020r. Zobowiązań UE (non ETS) Dyrektywa – w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) Dyrektywa – w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Wytyczne dotyczące pomocy państwom członkowskim w ochronie środowiska + Legislacja dla przemysłu samochodowego

16 Europejski Strategiczny Plan w dziedzinie Technologii Energetycznych
1. Europejska przemysłowa inicjatywa w energii wiatrowej 2. Europejska przemysłowa inicjatywa w energii słonecznej 3. Europejska przemysłowa inicjatywa w bioenergii 4. Europejska przemysłowa inicjatywa w wychwytywaniu, transporcie i składowaniu CO2 5. Europejska przemysłowa inicjatywa w sieciach elektrycznych 6. Europejska przemysłowa inicjatywa zrównoważonego rozszczepiania jądrowego 7. Europejska przemysłowa inicjatywa dla sprawności i oszczędności energii

17 Regiony Wiedzy i Innowacji
Klastry Innowacyjne Regiony Wiedzy i Innowacji Koordynacja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE lub WSPÓLNE INICJATYWY TECHNOLOGICZNE

18 Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:
Wyzwania: Działania polityczne (traktat) Konkurencyjność (wobec globalizacji) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu Bez rozwiązania problemu bezpiecznych dostaw „czystej” energii nie ma mowy o konkurencyjności Europy, ani o znaczącym oddziaływaniu politycznym UE. Demografia to osobny, niezależny problem.

19 „Partnerstwo dla klimatu”
„Czy energia jest luksusem” Debata PKPP Lewiatan „Partnerstwo dla klimatu” Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego Dziękuję za uwagę Warszawa,


Pobierz ppt "Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google