Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy energetyczne Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Główne cele 1.Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 2.Bezpieczeństwo dostaw energii 3.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 4.Wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Struktura priorytetu 6.1.i. Badania o perspektywie krótko- i średniookresowej (DG TREN) 1.szybkie wdrożenie rozwijanych już technologii, 2.promocja zmniejszania zapotrzebowania na energię, 3.poprawa wydajności energetycznej, 4.integracja odnawialnych źródeł energii z systemami energetycznymi, 5.zmniejszanie zależności od importu paliw kopalnych, 6.zmniejszanie emisji CO 2, 7.otrzymanie rozwiązań konkurencyjnych ekonomicznie; 405 mln euro 6.1.ii. Badania o perspektywie średnio- i długookresowej (DG Research) 1.rozwój i poszukiwanie nowych i odnawialnych źródeł energii (RES), 2.poszukiwanie nowych nośników energii (wodór) w zastosowaniach stacjonarnych i w transporcie, 3.poszukiwanie nowych metod eliminacji CO 2. 405 mln euro Razem 810 mln euro

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.i. Badania krótko- i średniookresowe 3/1 1. Czysta energia, w szczególności odnawialne źródła energii (RES) i ich integracja z systemami energetycznymi (magazynowanie, dystrybucja i użytkowanie) tania produkcja energii ze źródeł odnawialnych otrzymanie nowej generacji (tańszych) technologii RES, pilna potrzeba redukcji kosztów integracja RES z systemami energetycznymi, wzrost wydajności energetycznej integracja w skali regionalnej, lokalnej, miejskiej

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.i. Badania krótko- i średniookresowe 3/2 2. Oszczędność i wydajność energetyczna (w tym wykorzystanie materiałów odnawialnych) ekobudownictwo redukcja zapotrzebowania na energię w budownictwie i sektorze mieszkaniowym poligeneracja energia elektryczna, ciepło, chłodnictwo z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (w tym ogniw paliwowych, wodoru); optymalizacja usług energetycznych i zastosowań końcowych (generacja rozproszona)

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.i. Badania krótko- i średniookresowe 3/3 3. Alternatywne paliwa silnikowe (biopaliwa, gaz ziemny i H 2 ) zastosowanie na dużą skalę paliw alternatywnych w transporcie tanie i bezpieczne magazynowanie paliw alternatywnych strategie i narzędzia monitorowania i stymulacji rozwoju paliw alternatywnych w transporcie CIVITAS II - Czysty Transport Miejski - strategie testowania i wdrażania paliw alternatywnych i oszczędnych ekonomicznie pojazdów (wspólnie z Priorytetem 6.2)

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/1 1. Ogniwa paliwowe (FC) i ich zastosowania rozwój technologii FC dla zastosowań stacjonarnych i w transporcie nisko i wysokotemperaturowe FC (nowe materiały, procesy, trwałość, redukcja kosztów) różnorodność zastosowań FC zastosowania w mieszkaniach i w przemyśle (kogeneracja) generacja energii w zakresie 0.5 - 5 MW przenośne systemy energetyczne małe pojazdy drogowe ciężki transport

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/2 2. Nośniki energii wodór produkcja, magazynowanie, bezpieczeństwo, dystrybucja, badania materiałowe, badania ekonomiczne energia elektryczna wdrażanie na dużą skalę rozproszonych źródeł energii technologie magazynowania energii i sieci energetyczne technologie sieci interaktywnych (odbiorca/operator)

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/3 3. Technologie energii odnawialnej fotowoltaika (PV) następna generacja PV, komponenty i systemy PV, czyste i tanie technologie wytwarzania modułów Si, ulepszone technologie i materiały dla błon PV, otoczenie PV, PV w elektrowniach MW. biomasa i bioenergia technologie spalania, systemy gazyfikacji, biopaliwa dla transportu, energia z bioodpadów

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/3 3. Technologie energii odnawialnej inne technologie wiatr energia geotermalna energia oceanów termalna energia słoneczna

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/4 4. Przechwytywanie i sekwestracja CO 2 w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi przechwytywanie i sekwestracja CO 2 przed i po procesie spalania geologiczne i chemiczne/mineralne magazynowanie CO 2

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński Priorytet 6.1.ii. Badania średnio- i długookresowe 5/5 5. Badania socjo-ekonomiczne modelowanie i studia socjo-ekonomiczne związane z problematyką energetyczną odnawialne, a konwencjonalne źródła energii, kształtowanie przyszłych zrównoważonych systemów energetycznych, długoterminowe prognozy (ubywanie zasobów, zmiany klimatyczne itp.)

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne Pierwszy konkurs (2003.SM i 2003.ML) 1.Ogłoszenie konkursu 17 grudnia 2002 1.Call text 2.Work Programme 3.Guide for Proposers 2.Zakończenie składania wniosków 18 marca 2003 3.Budżet 277 mln euro (1.SM - 79 mln euro, 2. ML - 198 mln. euro) 4.Około 65% budżetu dla IP i NoE 5.Jednostopniowe składanie wniosków 6.Dwustopniowa ewaluacja dla IP i NoE 7.Kryteria ewaluacji i progi oceny jednakowe dla całego 6.PR 8.Udostępnienie listy wybranych tematów dla IP i NoE 9.Wybrane tematy dla STRP

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński Harmonogram konkursów Priorytetu 6.1

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/home.html Poszukiwanie partnerów w bazie EoI: http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm Dokumenty konkursów: http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl Strona tematyczna Priorytetu 6.1 KPK: http://www.6pr.pl/n/p/6a/index.html


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy 6.1.Zrównoważone systemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google