Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r.

2 Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków i realizacji projektów UE, współpraca z przedsiębiorstwami, oferta PL dla biznesu, współpraca z instytucjami partnerskimi oraz pozyskiwanie partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Siedziba: Centrum Doskonałości ASPPECT.

3 Potencjał Politechniki Lubelskiej Pracownicy – ogółem 1.123 Nauczyciele akademiccy – 569 Prof. – 39 Dr hab. – 60 Dr – 287 Studenci – ok. 10.500 Prawa doktoryzowania w 5 dyscyplinach oraz habilitowania w 3 dyscyplinach naukowych

4 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (1) badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

5 projekty badawcze zamawiane MNiSzW; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych; inne prace badawcze, w szczególności współfinansowane z różnych programów Unii Europejskiej. Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (2)

6 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa – koszty Dotacja w 2009 r. – 4.131.265 złDotacja w 2010 r. – 2.638.139 zł

7 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – historia rok 2002 – 1.363.000 zł, rok 2003 – 823.000 zł, rok 2004 – 806.000 zł, rok 2005 – 780.000 zł, rok 2006 – 780.000 zł, rok 2007 – 818.000 zł, rok 2008 – 834.000 zł, rok 2009 – 413.000 zł, rok 2010 – 427.000 zł.

8 Działalność naukowo - badawcza Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne Wydatkowano w 2010 r. – 3.393.703 zł

9 Działalność naukowo - badawcza Projekty rozwojowe w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem: 2.806.392 zł

10 Działalność naukowo - badawcza Inne projekty w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem: 2.578.333 zł

11 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów Razem w 2010 r. – 2.875.780 zł

12 Działalność naukowo - badawcza Zestawienie kosztów działalności Razem w 2010 r. – 15.852.377 zł

13 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (1) Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Koordynator projektu w PL: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Budżet w 2010 r.: 5.164.984,46 PLN. Zasilanie wodorem silnika Wankla Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker Budżet w 2010 r.: 831.000,00 PLN. Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych Koordynator projektu: Dr inż. Wojciech Franus Budżet w 2010 r.: 864.624,54 PLN.

14 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (2) Centre of excellence for modern composites applied in aerospace and surface transport infrastructure (CEMCAST) Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): 8.428.809 (UE) i 703.435 (MNiSW). Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development (PVs in BLOOM) Koordynator projektu: Prof. dr hab. Jan M. Olchowik Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): 138.467 (UE) i 56.380 (MNiSW). Plasma sterilization – Sterilization of variety of materials, biomedical and food production equipment using low thermal atmospheric pressure plasma jet combined with advanced oxidation processes Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): 177.813 (UE) i 52.000 (MNiSW).

15

16

17

18 Projekty rozwojowe Tematy (1) Opracowanie nowej technologii walcowania kul stalowych ze złomowanych szyn kolejowych – 1.192.300 zł (2009-2012) System wodorowego wspomagania spalania w silnikach samochodowych – 1.450.000 zł (2009-2011) Światłowodowy system monitorująco – diagnostyczny procesu spalania w warunkach przemysłowych paliwa gazowego, mazutu i pyłu węglowego – 505.000 zł (2007-2010) Urządzenie do ozonowania powietrza, wody i gleby zasilane energią słoneczną – 702.900 zł (2008-2010) Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych – 780.000 zł (2009-2012)

19 Projekty rozwojowe Tematy (2) Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska – 375.000 zł (2009-2012) Ograniczenie emisji związków toksycznych i odorów przy produkcji i użytkowaniu asfaltu nowej generacji – 1.580.000 zł (2009-2012) Badania nad wykorzystaniem środowiska plazmy niskotemperaturowej do usuwania lotnych związków kancerogennych oraz odorów podczas produkcji asfaltu – 750.000 zł (2009-2012) Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej – 2.000.000 zł (2010-2013)

20 Wynalazczość w PL Rok 2010 Zgłoszono 39 wynalazków do ochrony patentowej Uzyskano 16 ochron Udzielono trzech licencji na korzystanie wynalazków dotyczących zastosowania generatorów fotowoltanicznych (prof. Jan Kolano) Wskaźnik patentowalności za ostatnie 15 lat wynosi 90% Od 1972 roku uzyskano 680 ochron i zgłoszono ponad 1000 wynalazków do ochrony patentowej

21 Podsumowanie Udział Wydziałów w pracach badawczo - rozwojowych Razem w 2010 r. – 32.451.424 zł

22 oferta dla biznesu

23 Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes

24 Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Realizacja: PL w partnerstwie z UJ – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Okres: od 1.10.2008 do 30.09.2010 Cel: promocja badań naukowo-wdrożeniowych prowadzonych na potrzeby rynku oraz popularyzacja idei efektywnej komercjalizacji wynalazków; zwiększenie obecności tematyki komercjalizacji badań naukowych w środowisku B+R; stworzenie projektów rozwiązań dotyczących komercjalizacji dla PL.

25 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Działania podejmowane w ramach projektu: podręcznik - Jak założyć firmę na uczelni, przygotowany pod kątem transferu wiedzy z uczelni do gospodarki Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

26 Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Działania podejmowane w ramach projektu: Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu w wersji książkowej oraz E-oferta

27 Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes

28 Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes

29 E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

30 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

31 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

32

33

34

35

36

37 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

38 Lubelskie Centrum Transferu Technologii PL partner w konsorcjum Business and Innovation Support for North-East Poland (BISNEP) Sieć ośrodków informacyjno – doradczych Enterprise Europe Network międzynarodowa współpraca biznesu stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy - europejska baza ofert technologii oraz zapytań o technologię

39 Regulamin komercjalizacji Zarządzenie Nr R–13/2011 Rektora PL z 16.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej Procedury komercjalizacji w PL Wzory umów o współpracy w zakresie wdrażania rozwiązań zgłoszonych lub niezgłoszonych do opatentowania Umowa o wspólności prawa do uzyskania patentu

40 oferta dla biznesu Dziękuję za uwagę dr Radosław Dolecki Biuro Rozwoju i Kooperacji PL


Pobierz ppt "Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google