Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Sprawdź bo stracisz! – czyli wiarygodna informacja gospodarcza wsparciem procesów rozwoju Temat: Enterprise Europe Network w Polsce – informacja dla innowacyjnych

2 SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 maja 2008

3 Nowa zintegrowana sieć – Enterprise Europe Network Od 1 stycznia 2008r. w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) działa nowa Sieć Komisji Europejskiej dla przedsiębiorców, o nazwie Enterprise Europe Network. W jej skład weszły ośrodki dotychczasowych sieci Euro Info Centre oraz sieci Innovation Relay Centre. Sieć składa się z ponad 500 punktów kontaktowych w całej Europie. Na terenie Polski działają 4 konsorcja skupiające 30 ośrodków oferujących kompleksowe usługi dla małych i średnich przedsiębiorców.

4 Realizowane działania Art. 21 Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji + Załącznik III do decyzji ustanawiającej program CIP - moduł a: usługi w zakresie informacji, informacji zwrotnej, współpracy podmiotów gospodarczych i umiędzynarodowienia, - moduł b: usługi w dziedzinie innowacji oraz transferu zarówno technologii, jak i wiedzy, - moduł c: usługi zachęcające MŚP do udziału w Siódmym programie ramowym na rzecz badań,

5 Poszerzenie wiedzy przedsiębiorców na temat polityk i prawa Unii Europejskiej, Zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w europejskim procesie decyzyjnym, przekazywanie instytucjom europejskim wiedzy na temat funkcjonowania regulacji prawa europejskiego, Zwiększenie ilości międzynarodowych kontaktów gospodarczych MŚP, Zwiększenie ilości międzynarodowych transferów technologicznych z udziałem polskich MŚP, Zwiększenie ilości MŚP uczestniczących w Programach Ramowych Unii Europejskiej, Intensyfikacja współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Zadania

6 Forma działalności - Konsorcja Na terenie Polski działają 4 Konsorcja: 1.Central Poland – Business Support Network (Central Poland – BSN) – Koordynator: PARP 2.B2Europe West Poland – Koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 3.BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) – Koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 4. BSN South Poland – Koordynator: Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska

7 Konsorcjum Central Poland - BSN 1.Finansowanie w latach 2008-2010: grant z Komisji Europejskiej - 1 688 239 EUR i wkład własny w formie dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki - 1 125 493 EUR 2.Koordynator – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, członkowie: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Warszawa), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (Gdańsk), Centrum Transferu Technologii (Gdańsk)

8 Beneficjenci Bezpośredni: Mali i średni przedsiębiorcy, Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, Uniwersytety i instytucje naukowe. Pośredni: Organizacje okołobiznesowe, Władze lokalne, regionalne i krajowe, Studenci, Odwiedzający stronę internetową.

9 Wybrane działania w zakresie modułu a) (informacja, współpraca gospodarcza i umiędzynarodowienie) 1. Udzielanie porad z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, funduszy, oceny zgodności, rynków zagranicznych i euro 2. Publikowanie artykułów i broszur, prowadzenie stron internetowych 3. Organizacja konferencji i szkoleń 4. Zbieranie dla Komisji Europejskiej informacji o wpływie przepisów unijnych na działalność przedsiębiorców 5. Działania w zakresie promocji międzynarodowych kontaktów gospodarczych

10 Wybrane działania w zakresie modułu b) (innowacja oraz transfer technologii i wiedzy) 1. Organizacja szkoleń i seminariów z zakresu wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach 2. Przygotowywanie ofert technologicznych 3. Audyty technologiczne w przedsiębiorstwach 4. Organizacja spotkań brokerskich 5. Przygotowanie i realizacja transferu technologii

11 Wybrane działania w zakresie modułu c) (zachęcanie MŚP do brania udziału w Siódmym programie ramowym na rzecz badań) 1.Publikacja broszur i artykułów 2. Prowadzenie szkoleń, warsztatów i prezentacji, m.in. z zakresu wypełniania wniosków 3. Prowadzenie audytów technologicznych pozwalających na ocenę potrzeb w zakresie prac badawczych 4. Pomoc dla przedsiębiorców w przygotowaniu projektów do Siódmego programu ramowego

12 Współpraca w ramach Konsorcjum Wymiana informacji, Wspólne narzędzia, Współpraca merytoryczna, Wspólne działania w zakresie promocji projektu, Zarządzanie projektem i raportowanie do Komisji Europejskiej, Kontrola jakości świadczonych usług, Wymiana doświadczeń w zakresie metod i rezultatów podejmowanych działań, Wspólna organizacja międzynarodowych przedsięwzięć kooperacyjnych.

13 Dziękuję za uwagę Michał Polański Dyrektor Zespołu Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pańska 81/83 www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl, www.een.org.pl,www.een.org.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu E-mail: michal_polanski@parp.gov.plmichal_polanski@parp.gov.pl


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google