Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka mechanizmu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka mechanizmu"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka mechanizmu
Luty, 2013 BOŚ Bank, Centrala, Departament Instytucji Finansowych ELENA – European Local Energy Assistance Charakterystyka mechanizmu

2 CEB ELENA - Instrument pomocy technicznej
ELENA – instrument pomocy technicznej dostarczający wsparcia finansowego na rzecz planowanych inwestycji publicznych, które będą realizowane w obszarze poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mechanizm stworzony przez Bank Rozwoju Rady Europy we współpracy z Komisją Europejską Dostępne środki – 3 mln EURO

3 CEB ELENA – beneficjenci instrumentu
jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne, podmioty prywatne w ograniczonym zakresie Bank pośredniczący opracowuje program redystrybucji środków, w ramach mechanizmu ELENA na rzecz beneficjentów planujących realizację inwestycji dot. efektywności energetycznej i OZE, w zakresie do 30% przyznanych funduszy

4 Warunki wsparcia Brak ograniczeń dot. min. i maks. kosztów przygotowywanej inwestycji, Wsparcie do 90% wartości kosztów kwalifikowanych związanych z przygotowaniem inwestycji (wymóg 10% udokumentowanego wkładu własnego inwestora) Nakłady na planowaną inwestycję stanowić muszą, co najmniej 20 krotność kosztów udzielonego wsparcia technicznego

5 Zakres wsparcia technicznego
Wsparcie może być przeznaczone min. na opracowanie: studium wykonalności, studium rynkowego, biznes planu, strukturyzacji inwestycji, procedur zamówienia publicznego, wzorów umów, audytu energetycznego, utworzenie jednostek wdrożeniowych, dokumentacji techniczno-projektowej Nakłady dotyczyć mogą opracowania jednego dokumentu lub kompletu dokumentacji. Środki mogą być także wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń, utworzenia nowego stanowiska pracy

6 Rodzaje inwestycji podlegających mechanizmowi
Infrastruktura komunalna Istniejące budynki prywatne i publiczne Lokalny transport publiczny

7 Infrastruktura komunalna
Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w obrębie istniejącej infrastruktury komunalnej, takiej jak: zakłady przetwarzania odpadów stałych i płynnych, oczyszczalnie ścieków, Remont lub rozbudowa istniejącej infrastruktury bądź budowa nowej infrastruktury produkcji czystej, odnawialnej energii Renowacja, rozbudowa, budowa sieci ciepłowniczych lub chłodzenia połączonych z centralnym źródłem lub lokalnym źródłem (zasilającym kilka budynków lub osiedle)

8 Rodzaje inwestycji podlegające mechanizmowy
Budynki publiczne i prywatne Działania: Poprawa efektywności energetycznej cieplnej i elektrycznej istniejących budynków poprzez ich renowację, docieplenie, wymianę oświetlenia, instalację wydajniejszych systemów klimatyzacji lub wentylacji, Wprowadzenie OZE – tj. panele PV, kolektory słoneczne, biomasa,

9 Budynki publiczne i prywatne c.d.
Rodzaje budynków: budownictwo zamieszkania socjalnego, publiczne i prywatne szpitale, publiczna i prywatna infrastruktura medyczna, hospicja, domy spokojnej starości, przytułki, (Prywatne przedsięwzięcia muszą być uzgodnione z władzami publicznymi), infrastruktura szkół w tym zawodowe i uczelni wyższych, akademiki, bursy, publiczne i prywatne ośrodki badawcze i rozwojowe, budynki spełniające funkcję siedziby administracji publicznej i sądowniczej, remizy straży pożarnej, komisariaty policji, wiezienia, centra szkoleniowe

10 Lokalny transport publiczny
Zwiększanie efektywności energetycznej oraz wprowadzanie odnawialnych źródeł energii w ramach istniejącej infrastruktury transportu lokalnego, takiej jak: autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro

11 Pozostałe cechy brak możliwości refinansowania,
umowa musi zostać podpisana do końca 2013 r., środki muszą zostać dostarczone do beneficjenta w ciągu trzech lat od podpisania umowy wsparcia, w przypadku gdy nie zostanie osiągnięty wskaźnik x20 beneficjent zobligowany jest do zwrotu części lub całości wsparcia, Uzyskanie wsparcia na opracowanie dokumentacji, nie wyklucza możliwości ubiegania się o środki publiczne na realizację inwestycji

12 Pytania proszę kierować do:
Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Instytucji Finansowych Emil Wróblewski, Tel.:


Pobierz ppt "Charakterystyka mechanizmu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google