Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Tomasz Eliasz Wardzała

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Tomasz Eliasz Wardzała"— Zapis prezentacji:

1 mgr Tomasz Eliasz Wardzała
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r.

2 „Kultura społeczna jest wyrazem człowieka
„Kultura społeczna jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi” Jan Paweł II, Homilia, Gniezno, 3 czerwca 1979 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

3 „W pracy należy widzieć nie tylko czynności zapewniające środki materialne do życia, lecz także naturalną potrzebę człowieka, obowiązek społeczny i warunek własnego rozwoju” Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 49 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

4 „Pedagogika pracy stwarza pedagogice specjalnej szansę dochodzenia do rozwiązań, w których praca człowieka nabiera znaczenia podstawowego. Będzie to na pewno wychowanie przez pracę” Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 46 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

5 Przyjmując tezę, że wychowanie samo w sobie jest czymś neutralnym, należy podkreślić, że podstawową jego funkcjonowania jest przekazywanie kultury. Idąc dalej można powiedzieć, skoro wychowanie ma narzędzia, to istotnym narzędziem jest praca. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

6 Wychowanie przez pracę dotyczy każdej jednostki ludzkiej, także i tej niepełnosprawnej, a może szczególnie na nią winno być ukierunkowane. Wychowanie przez pracę wiąże się integralnie z wychowaniem społecznym, które jest gwarantem ładu społecznego, tworząc tym samym kulturę w skali maro i mikro. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

7 Integracja społeczna zaś zakłada pełny udział osób niepełnosprawnych.
Idea wychowania prospołecznego ściśle powiązana jest z ukierunkowaniem na integrację społeczną. Integracja społeczna zaś zakłada pełny udział osób niepełnosprawnych. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

8 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 247, poz. 1822 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. Nr 63, poz. 587 Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

9 Regulamin warsztatu terapii zajęciowej
Umowa na finansowanie działalności warsztatu zawarta ze starostą dysponującym środkami PFRON i gminy Regulamin warsztatu terapii zajęciowej Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

10 W ustawie stwierdza się, że niepełnosprawności oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Dz. U. Nr 123 poz Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 247, poz. 1822, art. 2, pkt. 10. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

11 Uczestnictwo w życiu społecznym oznacza możliwość pełnienia ról społecznych oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych. Tamże, art. 2, pkt. 4. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

12 Realizowana jest przede wszystkim przez:
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez: 1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

13 2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

14 4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Tamże, art. 9. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

15 Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Tamże, art. 10a. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

16 Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie należytego, samodzielnego i aktywnego życia społecznego. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

17 rozwijanie umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
Realizacja określonego w ten sposób celu działania warsztatu odbywa się przez: ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej, Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

18 przygotowanie do życia w środowisku społecznym ; poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach i innych umiejętnościach niezbędnych w niezależnym życiu, Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

19 rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w grupie społecznej, Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

20 rozwijanie psychofizycznych sprawności potrzebnych na należytego funkcjonowania w społeczeństwie.
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

21 Realizacja celów wychowania społecznego dokonuje się w konkretnych pracowniach terapeutycznych np. w pracowni gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, drewna i metalu, komputerowo-internetowej, podtrzymywania umiejętności edukacyjnych, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, rehabilitacji układu ruchu. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

22 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

23 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

24 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

25 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

26 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

27 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

28 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

29 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

30 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

31 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

32 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

33 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

34 Aby zadanie wychowania prospołecznego było jeszcze pełniej realizowane, konieczne jest otwarcie placówki na społeczność lokalną. Powinno się ono wyrażać w dostępności „otwartych dni” dla każdego, kto chciałby zaproponować jej współpracę lub zdobyć na jej temat informacje. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

35 W prospołecznym wychowaniu osób niepełnosprawnych biorą udział wszyscy, z którymi te osoby się kontaktują. Niebagatelną rolę odgrywają w niej rodziny i opiekunowie. Aby wzmóc efekt wychowania społecznego, należy ściśle z nimi współpracować, a także włączyć ich do wszystkich działań, które jemu służą. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

36 Wiedza o warsztacie terapii zajęciowej szerzona w społeczności lokalnej przez poznanie jej działalności, warunków pracy, a także specyficznych problemów i potrzeb uczestników, jest jednym z warunków integracji społecznej. Pozwoli ona przełamać bariery istniejące ciągle w obustronnych kontaktach. Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

37 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała

38 Tomasz E. Wardzała www.ichlepszejutro.pl
Konferencja naukowa EDUKACJA I PRACA konteksty – wyzwania – antynomie Ciechocinek, kwietnia 2008 r. Tomasz E. Wardzała


Pobierz ppt "mgr Tomasz Eliasz Wardzała"

Podobne prezentacje


Reklamy Google