Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 7 grudnia 2009 r. 1

2 Agenda - Statystyki z realizacji PO IG w 2009 r.; - Profil beneficjentów działania 4.4; - Przykłady innowacyjnych projektów realizowanych w ramach PO IG; - Wprowadzone uproszczenia w 2009 r. w PO IG; - Planowane zmiany w 2010 r.

3 Trochę statystyki…… W 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 21 konkursów w 13 działaniach Programu Innowacyjna Gospodarka Przedsiębiorcy złożyli ponad 9 tysięcy wniosków na kwotę ponad 19 mld złotych. To ośmiokrotnie więcej wniosków niż w ubiegłym roku, a ich wartość jest trzykrotnie większa.

4 Porównanie liczby wniosków złożonych w 2008 i 2009 roku w PO IG
Porównanie liczby wniosków złożonych w 2008 i 2009 roku w PO IG* * stan na r.

5 Prognoza Rady Ministrów na 2009 r. została już wykonana w 107%.
Trochę statystyki…… Do końca listopada br. PARP wypłaciła ponad 640 mln złotych refundacji i zaliczek….. Agencja planuje wypłacić przedsiębiorcom do końca roku 713 mln złotych…. Prognoza Rady Ministrów na 2009 r. została już wykonana w 107%. (dotyczy wydatków certyfikowanych)

6 Wartość zaliczek i refundacji wypłaconych w 2009 r
Wartość zaliczek i refundacji wypłaconych w 2009 r. w PO IG (w mln zł) – stan na 27 listopada 2009 r.

7 Do końca listopada PARP podpisała prawie 1700 umów na kwotę około 5 mld złotych

8 Liczba oraz wartość umów w podziale na województwa dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

9 Liczba zawartych umów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w podziale na województwa dla POIG

10 Wartość zawartych umów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w podziale na województwa dla POIG

11 Kto jest beneficjentem dotacji na innowacje na przykładzie działania 4
Czym jest Działanie 4.4? Dofinansowanie jest udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium RP. Budżet działania wynosi EUR Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach działania wynosi 8 mln zł, zaś maksymalna mln zł (poziom dofinansowania jest na poziomie od 30% do 70% w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa). Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2,4 mln złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania na inwestycje dla jednego przedsiębiorcy wynosi 40 mln zł, 1 mln złotych na doradztwo oraz 1 mln złotych na szkolenia.

12 Działanie 4.4 - nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

13 Innowacyjne projekty, które realizują przedsiębiorcy z udziałem środków europejskich z Programu Innowacyjna Gospodarka

14 Projekty innowacyjne – BrestLifeTester (działanie 1.4-4.1)
Spółka BRASTER Sp. zo.o. powstała jako przedsięwzięcie mające na celu rozpoczęcie intensywnych prac nad zastosowaniem pasywnych matryc termograficznych zawierających ciekłe kryształy, do wczesnego wykrywania patologii piersi, w tym raka piersi. Projekt BRASTER™ (akronim od BreastLifeTester™) otrzymał wsparcie ze środków POIG z budżetem (fazie B+R) rzędu 900 tys. PLN Spółce udało się pozyskać do współpracy partnerów naukowych: Wojskową Akademię Techniczną i Wojskowy Instytut Medyczny oraz Inwestora Kapitałowego – Giełdową Grupę DGA S.A. TEORIA badania Zhao i wsp (2008) pokazały, że hipertermia (śr.>1,7oC -2,2oC), towarzyszy (statystycznie znamiennie) ogniskom nowotworowym i może wskazywać na typ procesu nowotworowego W badaniach Keyserlingk i wsp., wykazano, iż po skojarzeniu mammogramu (standardowa metoda badania) i termogramu wykrywalność raka wzrosła aż do 93%. (badania kliniczne, mammogram i termogram dają 98% skuteczności wykrywalności) PRAKTYKA jest to metoda SZYBKA, TANIA i w 100% NIEINWAZYJNA i mogłaby zostać szeroko wykorzystana, jako wstępny test screeningowy, aby wspomóc selektywność badań mammograficznych

15 Projekty innowacyjne – Avio (działanie 4.4)
Projekt: Inwestycja w linię produkcyjną modułów silnika GEnX -2B AvioPolska we współpracy z ATH w Bielsku Białej wykonało prace badawczo-rozwojowe i projektowe prototypów łopatek dyszowych turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowenty-latorowego nowej generacji – GEnX-2B. Avio Polska otrzyma (na podstawie umowy podpisanej z PARP ) ok. 38 mln złotych wsparcia ze środków UE w ramach działania 4.4. POIG, dzięki czemu zainwestuje 100 mln złotych w nowoczesną linię do produkcji modułów silnika GEnX-2B. Projekt Avio Polska jest największym projektem w Polsce finansowanym w ramach tego działania w roku 2009. Udział AvioPolska w tym projekcie oznacza zwiększenie zatrudnienia oraz nową sprzedaż szacowaną na 500 mln zł w ciągu 10 lat. Avio Polska otrzymało za ten produkt nagrodę Polski Produkt Przyszłości w roku oraz Nagrodę V-ce Premiera Ministra Gospodarki „E-CO2 Innowacja” za innowacyjność i pozytywny wpływ na redukcję gazów cieplarnianych.

16 Projekty innowacyjne – klaster Nutribiomed
27 Podmiotów gospodarczych 6 Uczelni Wyższych 2 Instytucje Otoczenia Biznesu Cel Klastra NUTRIBIOMED Stworzenie nowej marki produktów Suplementy diety: - Nutraceutyki - Preparaty biomedyczne - Wysokie technologie w przetwórstwie żywności - Procesy biotechnologiczne

17 Projekty innowacyjne – e-Certus (działanie 8.1)
Projekt e-CERTUS to nowa e-usługa skierowana do polskich uczelni i szkół Celem projektu jest dostarczenie oprogramowania do obsługi uczelni/szkół i studentów/uczniów w modelu SaaS (Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa) Innowacyjność projektu polega na tym, że kompleksowe oprogramowanie do obsługi uczelni/szkoły i studenta/ucznia jest dostarczane, modyfikowane na życzenie klienta, utrzymywane i wspierane technicznego on-line

18 Najważniejsze zmiany w zakresie realizacji PO IG wprowadzone w 2009 roku
zmiana systemu zabezpieczania umów tj. zmiana w zakresie kwoty dla której zabezpieczenie stanowi jedynie weksel in blanco wystawiony przez Beneficjenta z 4 mln zł kwoty dofinansowania na 10 mln zł kwoty zaliczki, niepomniejszanie kolejnej transzy o nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy zaliczki poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty opłat pobieranych od dokonywanych transakcji finansowych oraz wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia wykonania umowy.

19 Najważniejsze zmiany w zakresie realizacji PO IG wprowadzone w 2009 roku
w przypadku pojawienia się odchyleń od zadeklarowanych wskaźników dla projektów w ramach większości działań - w przypadku odchylenia do 10 % PARP oraz RIF rozliczając projekt będzie akceptowała takie różnice. zwiększenie o 5% alokacji przeznaczonej na konkurs dla 4.4 – możliwość zwiększenia dofinansowania w przypadku trudnej sytuacji beneficjenta wynikającej ze znacznej zmiany kursu EUR

20 Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2010
Działania/ poddziałania Terminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 1.4 Wsparcie projektów celowych 2 rundy konkursowe: na rundę 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór w trybie ciągłym: od r. ( nabór w trybie ciągłym ) 3.3.1 Wsparcie dla IOB 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nabór w trybie ciągłym – 3.3.1:Kwota, która pozostanie z całkowitej alokacji po rozpatrzeniu odwołań 3.3.2: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R r. r. Uzależniona od alokacji na działanie 1.4 PO IG 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie Wzornictwa przemysłowego r. r.

21 Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2010
Działania/ poddziałania Terminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1 runda w I poł. 2010 ok 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym nabór w trybie ciągłym: r. 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Kontynuacja naboru ciągłego z 2009 r. w przypadku nie wykorzystania alokacji na działanie w roku bieżącym ok 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej nabór ciągły do wyczerpania alokacji przewidzianej na 2010 r. lub do końca roku. W 2010 r. nie planuje się uruchomienia nowego konkursu. Alokacja została wyczerpana.

22 Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2010
Działania/ poddziałania Terminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 6.1 Paszport do eksportu 3 rundy aplikacyjne na każdą rundę Łącznie na 2010 r 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 2/3 rundy aplikacyjne: ,80 na rok 2010 8.2Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 3 rundy aplikacyjne: ,50 na rok 2010

23 Planowane zmiany w 2010 r. Zmiana systemu finansowania - od 1 stycznia 2010 r. wypłaty refundacji i zaliczek będzie dokonywał Bank Gospodarstwa krajowego . Rozliczanie kosztów ogólnych za pomocą zestawienia dokumentów - przedsiębiorcy będą mogli dostarczać zestawienie zamiast kopii dokumentów księgowych. Zmiana kryteriów oceny projektów w działaniu 8.1 (zatwierdzona 1 grudnia br. Przez Komitet Monitorujący PO IG) dalsze zmiany w działaniu zmniejszenie maksymalnej wartości projektu, która będzie podległa dofinansowaniu, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz wprowadzenie zasady zgłaszania przez firmę w danym konkursie tylko 1 wniosku do oceny.

24 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Tel (22) Fax + 48 (22) + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93


Pobierz ppt "Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google