Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywne i Silne organizacje pozarządowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywne i Silne organizacje pozarządowe"— Zapis prezentacji:

1 Aktywne i Silne organizacje pozarządowe
Przykłady i Inspiracje Zagraniczne

2 Tendencje Od lat ‘80 – rola państwa demokratycznego od interwencjonizmu do facylitacji Współuczestnictwo NGO we wszystkich aspektach kształtowania polityk Nacisk na reprezentację interesów obywateli – na różnych poziomach Wyzwania: odpowiedzialność, wiarygodność i potencjał NGO jak wzmocnić III sektor nie zmniejszając autonomii ??

3 Strategia i legislacja
Obszary Strategia i legislacja Partnerstwo Potencjał finansowy Zasoby ludzkie Federalizacja III sektor Państwo

4 Strategia Węgry – Strategia rządu Węgier dla społeczeństwa obywatelskiego (22 października 2002) Zasady: facylitacja, praktyka, dialog społeczny niemożliwy bez reprezentacji interesów, rytm niezależny od cyklu wyborczego; Charakterystyka sektora: społeczeństwo obywatelskie to więcej niż liczba organizacji, sektor jako dostawca usług publicznych, diagnoza wyzwań i problemów; Strategia: autonomia, niezależność, partycypacja, przyjazna legislacja;

5 Legislacja Węgry – Nemzeti Civil Alapprogram (Narodowy Fundusz Obywatelski) Ustawa nr 50 z dn. 23 czerwca 2003 o Narodowym Funduszu Obywatelskim Dostępny dla wszystkich zarejestrowanych „non- profitów” działających przynajmniej rok Skorelowany z wysokością środków przekazanych w ramach 1% Dystrybucja: przedstawiciele III sektora -> rada i regionalne „koledże” Finansowanie: działalność bieżąca i projekty

6 Legislacja Czechy – wsparcie finansowe dla fundacji ,1997
Cel: wsparcie stabilności i długofalowego funkcjonowania fundacji Dystrybucja pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia w prawie Ustawa o fundacjach: uściślenie przepisów, obowiązkowa rejestracja (z do 97) Fundusz Inwestycyjny Fundacji – 1% z prywatyzacji, ponad 45 mln euro przydzielonych w grantach

7 Potencjał Finansowy Inwestycje w NGO wspierające III sektor
FutureBuiders CapacityBuilders Pakiety Inwestycyjne dla organizacji realizujących usługi publiczne Pożyczki Od roku, 6%, elastyczne spłaty, pokrycie kosztów strategicznych inwestycji Fundusz przetargowy Nieoprocentowana mała pożyczka na inwestycje w zw. z udziałem w przetargu na realizację usług publicznych Małe granty Start-upy z innowacyjnym podejściem do usług publicznych Inwestycje w NGO wspierające III sektor Szkolenia, doradztwo, komunikacja, rzecznictwo Dostarczanie brakujących usług Zasoby na : £ 88,5 mln.

8 Zasoby ludzkie Third Sector Leadership Centre UK Workforce Hub
Zapewnienie liderom możliwości rozwoju Promowanie wsparcia dla liderów III sektora Wymiana informacji i doświadczeń Leadership and Management Masterclass Studia przypadków, publikacje, assessment, NOS Jednostka odpowiedzialna: NCVO Finansowanie: CapacityBuilders / ChangeUp UK Workforce Hub Promocja zatrudnienia w III sektorze Wsparcie organizacji, pracowników, wolontariuszy

9 * dane: Ariane Robert, Social Forum Szwecja 2006/07
Partnerstwo Kompakty W Europie: Irlandia, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania, Portugalia, Węgry, Macedonia, Chorwacja, Turcja, Francja; W przygotowaniu: Słowenia, Norwegia, Czechy, Finlandia, Szwecja; Po co? Uregulowanie i opisanie relacji, przedsięwzięcia i obowiązki, zapisy dot. legislacji, definicja sektora; Korzyści: aktywizacja NGO, poprawa relacji, zmiana postrzegania sektora, waga procesu; Problemy: brak implementacji, brak osób odpowiedzialnych za wdrażanie, brak środków na wdrażanie

10 Federalizacja ANGOA – sieć organizacji nowozelandzkich
COmVOices – wspólne przeciwdziałanie negatywnemu wizerunkowi NGO, PR ogólnosektorowy Śniadania parlamentarne – 3-4/rok, z udziałem NGO, wszystkie partie, finansowane przez parlament, cel: interes ogólny Okrągły stół sektora społecznego – forum wymiany, partie prezentują pomysły dot. III sektora,

11 Federalizacja NENO – Sieć Estońskich NGO Manifest estońskich NGO
98 NGO członkowskich, 1500 w sieci wym. informacji Udział w procesie legislacyjnym, przepływ informacji, programy członkowskie, estoński OFIP Manifest estońskich NGO Opracowanie wytycznych do partycypacji w procesie legislacyjnym Staże w NGO dla licealistów Wsparcie działań wspierających System wsparcia wolontariatu z budżetu Program finansowo wspierający start-upy Zniesienie limitów na odpisy darowizn Umożliwienie kontraktów długoterminowych Spotkania z partiami, pytania podczas spotkań, media Wiele z postulatów uwzględnionych w programie koalicji w 2007 r.

12 Dziękuję za uwagę! Anna Mazgal Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Pobierz ppt "Aktywne i Silne organizacje pozarządowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google