Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódzki ośrodek geodezji- oficjalna strona

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódzki ośrodek geodezji- oficjalna strona"— Zapis prezentacji:

1 Łódzki ośrodek geodezji- oficjalna strona
Strona otwiera się szybko, jest łatwa w znalezieniu, czytelna. Łódzki ośrodek geodezji- oficjalna strona

2 Na stronie Łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o Terenie znaleźć można różnego rodzaju mapy, które z pewnością są przydatne geodetom. Są to między innymi mapy: Mapa ogólna Łodzi InterSIT (ActiveX) InterSIT (Java)

3 Kolejna zakładka zawiera mapy tematyczne m.in. takie jak:
- Zdjęcia lotnicze z 1942r. Mapy historyczne Mapy rowerowe Łodzi Ortofotomapy Łodzi Mapę zagrożeń ładu i porządku Łodzi Mapę akustyczną Mapę „Czyste Miasto” Jak również mapy zaprezentowane na poniższych slajdach:

4 Na stronie z łatwością można znaleźć mapę technicznego uzbrojenia terenu, która szybko się otwiera.

5 Mapa hydrograficzna Mapa hydrograficzna Łodzi zawiera szczegółowe informacje o przebiegu otwartych odcinków sieci cieków (rzek, kanałów, oraz rowów z wyłączeniem rowów przydrożnych), lokalizacji obszarów występowania wód (z podziałem na wody płynące i stojące z wyszczególnieniem terenów podmokłych w postaci mokradeł stałych i okresowych) oraz umiejscowieniu obiektów topograficznych i urządzeń wodnych związanych z wodami powierzchniowymi (m.in. budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych oraz stawów) na terenie miasta Łodzi

6 Studium i plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa, wykonana przy współpracy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, pokazuje główne plansze studium oraz obszary przystąpień do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i obszary planów obowiązujących. Kliknięcie narzędziem na obszarze wyróżnionym wyświetla dodatkowe informacje, m.in. treść uchwały Rady Miasta oraz treść i rysunek planu.

7 Kolejna zakładka jest dla profesjonalistów:
Zawiera mapy takie jak: Osnowa pozioma i wysokościowa (Mapa zawiera warstwę z osnową poziomą i wysokościową. Wybranie ikony "Informacja o obiekcie" a następnie kliknięcie punktu osnowy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji łącznie z odnośnikiem do opisu topograficznego punktu osnowy.) Mapa sieci technicznego uzbrojenia terenu (Mapa przedstawia główne sieci uzbrojenia technicznego (sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza, ciepłownicza, energetyczna) na terenie miasta. ) Serwis WMS (Serwis prezentujący warstwy mapy numerycznej: granica miasta, budynki, działki ewidencyjne, obręby geodezyjne, osie ulic oraz punkty adresowe.)

8 Podsumowując Łódzki Internetowy System Informacji o Terenie - InterSIT zawiera plany miasta, ortofotomapy, mapy, servisy i wszystko co jest związane z mapami Łodzi. Stronka jest łatwa w odnalezieniu szybko się otwiera i łatwo na niej znaleźć interesujące nas mapy.

9 Łódź - jest jednym z największych miast Polski, stolica województwa łódzkiego, jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturowym. W swe progi zaprasza wieloma zabytkami, a także atrakcjami w postaci ZOO i Ogrodu Botanicznego. W Łodzi koncentruje się przede wszystkim przemysł włókienniczy, infrastruktura, nowe technologie i AGD. Na terenie miasta rocznie odbywa się kilkadziesiąt festiwali, związanych miedzy innymi z filmem. Najsławniejszą i najbardziej docenianą wyższą uczelnią w mieście jest Łódzka „Filmówka”.

10 Dziękuję za uwagę Ewelina Osmólska <09osmolska>


Pobierz ppt "Łódzki ośrodek geodezji- oficjalna strona"

Podobne prezentacje


Reklamy Google