Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"— Zapis prezentacji:

1

2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA POZNANIA (STUDIUM) UWZGLĘDNIA UWARUNKOWANIA... JAKIE? ... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CO TO ZNACZY? JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! SPORZĄDZA SIĘ W SKALI OD 1:5000 DO 1:25 000 POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CO TO ZNACZY? NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PROJEKT STUDIUM SPORZĄDZA … KTO SPORZĄDZA?

3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA POZNANIA (STUDIUM) UWZGLĘDNIA UWARUNKOWANIA... JAKIE? ... I OKREŚLA POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ GMINY/MIASTA, W TYM LOKALNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CO TO ZNACZY? JEST OPRACOWYWANE DLA CAŁEGO MIASTA/GMINY SPORZĄDZA SIĘ W SKALI OD 1:5000 DO 1:25 000 POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CO TO ZNACZY? NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PROJEKT STUDIUM SPORZĄDZA … KTO SPORZĄDZA?

4 STUDIUM UWZGLĘDNIA M.IN. TAKIE UWARUNKOWANIA JAK:
Ustawodawstwo Plany inwestorów Oczekiwania mieszkańców Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Występowanie obiektów i terenów chronionych Stan prawny gruntów Zagrożenia bezpieczeństwa Warunki i jakość życia mieszkańców Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie, uzbrojenie terenu Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny

5 STUDIUM UWZGLĘDNIA M.IN. TAKIE UWARUNKOWANIA JAK:
Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie, uzbrojenie terenu Plany inwestorów Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Warunki i jakość życia mieszkańców Zagrożenia bezpieczeństwa Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Stan prawny gruntów Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Występowanie obiektów i terenów chronionych Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Oczekiwania mieszkańców Ustawodawstwo UWARUNKOWANIA

6 STUDIUM UWZGLĘDNIA M.IN. TAKIE UWARUNKOWANIA JAK:
Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie, uzbrojenie terenu Plany inwestorów Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Warunki i jakość życia mieszkańców Zagrożenia bezpieczeństwa Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Stan prawny gruntów Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Występowanie obiektów i terenów chronionych Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Oczekiwania mieszkańców Ustawodawstwo UWARUNKOWANIA KONIEC FILMIKU

7 NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA
STUDIUM UWZGLĘDNIA UWARUNKOWANIA I OKREŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy nadrzędnej zasadzie równości i dobra wspólnego NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z mieszkańcami, z inwestorami i właścicielami, organizacjami pozarządowymi, gestorami sieci. UWARUNKOWANIA WYZNACZANIE KIERUNKÓW KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

8 STUDIUM OKREŚLA M.IN. : KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

9 STUDIUM OKREŚLA M.IN.:

10 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY

11 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY M1sw - tereny zabudowy średniowysokiej, mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej i kwartałowej z usługami podstawowymi. Utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie U1n* - tereny zabudowy niskiej, usługowej, w zieleni, położone w obszarze klinowo - pierścieniowego systemu zieleni

12 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

13 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

14 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

15 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARY POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

16 STUDIUM OKREŚLA M.IN.: KONIEC FILMIKU
KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARY POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO INNE KONIEC FILMIKU

17 STUDIUM POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ
CZĘŚĆ GRAFICZNA CZĘŚĆ TEKSTOWA

18 STUDIUM POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ
CZĘŚĆ TEKSTOWA

19 STUDIUM POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ
CZĘŚĆ TEKSTOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA KONIEC FILMIKU

20 PROJEKT STUDIUM SPORZĄDZA…
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WÓJT/ BURMISTRZ/ ….PREZYDENT a w jego imieniu w przypadku Poznania


Pobierz ppt "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google