Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)"— Zapis prezentacji:

1

2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU CO TO ZNACZY? JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA CO TO ZNACZY? SPORZĄDZA SIĘ W SKALI 1:1000 w wyjątkowych sytuacjach w skali: 1:500, 1:2000, 1:5000 POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CO TO ZNACZY? JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PRZY SPORZĄDZANIU MPZP. BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WIELE UWARUNKOWAŃ JAKIE? PROJEKT MPZP. SPORZĄDZA … KTO? PROJEKT MPZP. MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM... CO TO ZNACZY?

3 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU CO TO ZNACZY? JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA CO TO ZNACZY? SPORZĄDZA SIĘ W SKALI 1:1000 w wyjątkowych sytuacjach w skali: 1:500, 1:2000, 1:5000 POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CO TO ZNACZY? JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PRZY SPORZĄDZANIU MPZP. BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WIELE UWARUNKOWAŃ JAKIE? PROJEKT MPZP. SPORZĄDZA … KTO? PROJEKT MPZP. MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM... CO TO ZNACZY?

4 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
Czym jest plan miejscowy najlepiej zrozumieć na przykładzie: LAS DROGA ZABUDOWA ŁĄKA STAN ISTNIEJĄCY

5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, TEREN LASU TEREN DROGI - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego

6 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, TEREN LASU TEREN DROGI TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego

7 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej min m2 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej

8 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej linie zabudowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej

9 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej linie zabudowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej

10 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej linie zabudowy max 25 % maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej

11 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej linie zabudowy max 9,0 m maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej wysokość zabudowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej

12 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dach stromy linie zabudowy maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej wysokość zabudowy rodzaj dachu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej

13 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO (MPZP.)

14 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
ZL 2MN 3MN 5KD-D 6KD-D 2KDW Plan miejscowy na papierze, czyli RYSUNEK PLANU: ZL 2MN 3MN 5KD-D 6KD-D 2KDW ZL 2MN 3MN 5KD-D 6KD-D 2KDW ZL 2MN 3MN 5KD-D 6KD-D 2KDW ZL 2MN 3MN 5KD-D 6KD-D 2KDW

15 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
Dzięki obowiązującemu mpzp. teren ten może wyglądać np. tak:

16 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)
Dzięki obowiązującemu mpzp. możemy zapobiec takiej sytuacji: KONIEC FILMIKU

17 MPZP. JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA
PLANY UCHWALONE PLANY W OPRACOWANIU Stan na grudzień 2011 r. Stan aktualny możesz zobaczyć na

18 MPZP. JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA
PLANY UCHWALONE PLANY W OPRACOWANIU Stan na grudzień 2011 r. Stan aktualny możesz zobaczyć na

19 MPZP. JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA
Vm – obowiązujący mpzp. „Malta” w Poznaniu Rr - projekt mpzp. „Osiedle Rusa” w Poznaniu Tt - obowiązujący mpzp. „Park Handlowy Franowo” w Poznaniu PLANY UCHWALONE PLANY W OPRACOWANIU Stan na grudzień 2011 r. KONIEC FILMIKU Stan aktualny możesz zobaczyć na

20 MPZP. POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ
CZĘŚĆ TEKSTOWA

21 MPZP. POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ
CZĘŚĆ TEKSTOWA RYSUNEK USTALENIA CZĘŚĆ GRAFICZNA KONIEC FILMIKU

22 NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA
UWARUNKOWANIA DLA SPORZĄDZENIA PROJEKTU MPZP. Ustawodawstwo Ład przestrzenny Poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy nadrzędnej zasadzie równości i dobra wspólnego Uwarunkowania gospodarcze Uwarunkowania ekonomiczne (m.in. skutki finansowe) Plany inwestorów NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA Oczekiwania mieszkańców Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z mieszkańcami, z inwestorami i właścicielami, organizacjami pozarządowymi, gestorami sieci. Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania środowiskowe

23 NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA PROJEKT MPZP.
UWARUNKOWANIA DLA SPORZĄDZENIA PROJEKTU MPZP. Ustawodawstwo Ład przestrzenny Poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy nadrzędnej zasadzie równości i dobra wspólnego Uwarunkowania gospodarcze Uwarunkowania ekonomiczne (m.in. skutki finansowe) Plany inwestorów NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA Oczekiwania mieszkańców Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z mieszkańcami, z inwestorami i właścicielami, organizacjami pozarządowymi, gestorami sieci. Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu PROJEKT MPZP. Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania środowiskowe KONIEC FILMIKU

24 PROJEKT MPZP. SPORZĄDZA…
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WÓJT/ BURMISTRZ/ ….PREZYDENT a w jego imieniu w przypadku Poznania

25 TEREN ZBUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
MPZP. MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEREN KOMUNIKACJI TEREN ZBUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ STUDIUM MPZP. KONIEC FILMIKU


Pobierz ppt "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google