Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących"— Zapis prezentacji:

1 CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących
zagospodarowania przestrzennego

2 ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU
SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)! Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPU lub GEOPOZ ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU TAK NIE

3 ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU
SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)! Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPU lub GEOPOZ ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU TAK NIE

4 NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP.
SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

5 NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP.
SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

6 ZGODNOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP.
PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. TAK ZGODNOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP. NIE SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH ZAMIERZEŃ DOSTOSUJ SWÓJ PROJEKT ZŁÓŻ WNIOSEK O ZMIANĘ MPZP. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wnioski o zmianę mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Analizy wniosków przeprowadza Miejska Pracownia Urbanistyczna. WNIOSEK UWZGLĘDNIONY WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY Zmiana mpzp. sporządzana jest w taki sam sposób jak mpzp. Projekt zmiany mpzp. sporządza Prezydent, a w jego imieniu Miejska Pracownia Urbanistyczna. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MPZP.

7 NA OBSZARZE OPRACOWYWANY JEST PROJEKT MPZP.
SPRAWDŹ NA JAKIM ETAPIE OPRACOWANIA JEST PROJEKT MPZP. POCZEKAJ NA UCHWALENIE MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) lub skorzystaj z wyszukiwarki MPU Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Miejska Pracownia Urbanistyczna opiniuje ww. wnioski pod względem zgodności z projektem mpzp. !!! WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP. PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ Aby otrzymać pozwolenie na budowę trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

8 WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP.
PROCEDURA SPORZĄDZANIA PROJEKTU MPZP. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i zasadami przyjętymi w Poznaniu 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP. 2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. ZBIERANIE WNIOSKÓW 4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 5. Sporządzanie projektu planu miejscowego 6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne 7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 9. Uzgadnianie 10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych ) 11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ORAZ ZBIERANIE UWAG 12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta 13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem 14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego 15. Przekazanie planu do Wojewody 16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

9 WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP.
PROCEDURA SPORZĄDZANIA PROJEKTU MPZP. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i zasadami przyjętymi w Poznaniu 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP. 2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. ZBIERANIE WNIOSKÓW 4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 5. Sporządzanie projektu planu miejscowego 6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne 7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 9. Uzgadnianie 10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych ) 11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ORAZ ZBIERANIE UWAG 12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta 13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem 14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego 15. Przekazanie planu do Wojewody 16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

10 KONSULTACJE SPOŁECZNE
PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp. Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP. Termin i miejsce spotkania są ogłaszane: poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp., na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania. Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!! WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH ZAPOZNAJ SIĘ Z CELEM SPORZĄDZENIA MPZP. WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI

11 ZBIERANIE WNIOSKÓW ZŁÓŻ WNIOSEK DO PROJEKTU MPZP.! MASZ POMYSŁY
Zbieranie wniosków trwa co najmniej 21 dni. O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej, z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU, podczas I-wszych konsultacji społecznych. ZŁÓŻ WNIOSEK DO PROJEKTU MPZP.! MASZ POMYSŁY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU? Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek powinien zawierać: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres), przedmiot wniosku, adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy. Na wniosek nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie sposobu rozstrzygnięcia wniosku przez Prezydenta Miasta Poznania. SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WNIOSEK UWZGLĘDNIONY WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY

12 KONSULTACJE SPOŁECZNE
DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp. Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP. Termin i miejsce spotkania są ogłaszane: poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp., na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania. Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!! ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP. PRZEDSTAWIONYM PRZEZ MPU WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH NIE ODPOWIADAJĄ CI PRZYJĘTE W PROJEKCIE MPZP. ROZWIĄZANIA? WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI ZŁÓŻ PISMO DO MPU Termin składania pism zostanie podany podczas konsultacji

13 WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP. DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia), z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU, ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP. WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI PUBLICZNEJ Spotkanie odbywa się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - ul. B. Prusa 3. O terminie dowiesz się z ww. ogłoszenia.

14 ZBIERANIE UWAG ZŁÓŻ UWAGĘ DO PROJEKTU MPZP. ROZPATRZENIE UWAG UWAGA
Zbieranie uwag trwa co najmniej 21 dni. O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia do publicznego wglądu), z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU, ZŁÓŻ UWAGĘ DO PROJEKTU MPZP. ROZPATRZENIE UWAG Uwagę może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Uwaga powinna zawierać: dane składającego (imię i nazwisko/nazwa, adres), przedmiot uwagi, adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy. Na uwagi nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie rozstrzygnięcia uwagi przez Prezydenta Miasta Poznania. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA UWAGA UWZGLĘDNIONA SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW ZMIANA PROJEKTU Jeśli zmiany są istotne, konieczne jest ponowienie procedury planistycznej (w tym ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu).

15 NA OBSZARZE NIE MA MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO ZŁÓŻ WNIOSEK O SPORZĄDZENIE MPZP. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU). Wnioski o sporządzenie mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Analizy wniosków przeprowadza MPU. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY WNIOSEK UWZGLĘDNIONY PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Projekt sporządza Miejska Pracownia Urbanistyczna. Projekt mpzp. sporządza się zgodnie z PROCEDURĄ.


Pobierz ppt "CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących"

Podobne prezentacje


Reklamy Google