Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE SEM.II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE SEM.II"— Zapis prezentacji:

1 KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE SEM.II
IZABELA BELINA

2 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Wykładowca: Izabela Belina
Tel Strona internetowa: , zakładka „FLORYSTYKA”

3 KONTRAKT OBECNOŚĆ na zajęciach jest obowiązkowa!!!
-nieobecność skutkuje obowiązkiem napisania referatu na temat uzgodniony z wykładowcą (minimalna ilość stron 4) lub wykonaniem prezentacji w formacie PowerPoint na płycie CD – do uzgodnienia z wykładowcą. Na zajęcia z kompozycji florystycznych przynosimy blok rysunkowy A-3(lub karton) i przybory do rysunku (ołówek,kolorowe kredki,pisaki) Sprawdziany i kartkówki – nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu, na następnych zajęciach słuchacz ma obowiązek poprawy oceny i napisania sprawdzianu. Wszystkie prace domowe ODDAJEMY w formacie Power-Point , na płycie CD.

4 KONTRAKT REGUŁA SZACUNKU-każdy ma prawo do własnego ,odmiennego zdania
REGUŁA WYPOWIEDZI-mówimy tylko na GŁOS ,każdy ma prawo do wypowiedzi REGUŁA DYSKRECJI REGUŁA PUNKTUALNOŚCI REGUŁA WOLNOŚCI OD KOMÓRKI REGUŁA AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH

5 WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Słuchacz zalicza przedmiot ,jeżeli: Posiada całościową frekwencję ze wszystkich zajęć lub zaliczył nieobecności wykonaniem zadań wskazanych przez wykładowcę. Bierze aktywny udział w zajęciach, w tym wykonuje ćwiczenia zadane przez wykładowcę. Na ocenę pozytywną zaliczył wszystkie sprawdziany. Wykonał i zaliczył ćwiczenia w formie rysunków (w bloku lub na kartonie A-3) . Na ocenę pozytywną zaliczył pracę semestralną realizowaną samodzielnie w trakcie trwania całego semestru. Na ocenę pozytywną zaliczył egzamin końcowy będący egzaminem pisemnym z zakresu informacji prezentowanych na zajęciach.

6 PROJEKT FLORYSTYCZNY I DEKORATORSKI ŚLUBU Sylwii i Kamila
PRACA SEMESTRALNA TEMAT PRACY SEMESTRALNEJ: PROJEKT FLORYSTYCZNY I DEKORATORSKI ŚLUBU Sylwii i Kamila WSZYSCY SŁUCHACZE SEM.II WYKONUJĄ TO SAMO ZADANIE

7 ZAŁOŻENIA KOMPOZYCYJNE
Sylwia i Kamil biorą ślub w sierpniu Sylwia jest menadżerem w firmie deweloperskiej ,kocha książki,kuchnię włoską i podróże Kamil jest elektromechanikiem,fascynuje go motoryzacja, studiuje iberystykę Obydwoje pragną uroczystości weselnej w stylu retro , garden-party

8 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE,czyli dane niezbędne do wykonania zadania wynikajace z treści i dokumentacji,np. zamówienie klienta Zaprojektuj oprawę florystyczną ślubu: z uwzglęnieniem bukietu ślubnego, dekoracji samochodu, dekoracji Kościoła, dekoracji sali weselnej(garden) korsarza i przypinek:świadków,druhen Zaproponuj dekoracje koszy dla rodziców Zaproponuj motyw przewodni i kolorystykę Zaproponuj konkretne rośliny i gatunki kwiatów

9 Sposób wykonania zadania:
Stwórz teczkę z propozycjami kompozycji kwiatowych i elementów dekoratorskich Wykonaj szkice poglądowe Wykonaj opis założenia Zaprojektuj wymarzony bukiet ślubny dla Sylwii, przypinkę dla Kamila Wykonaj szkice dekoracji Kościoła i innych elementów wystroju Zaprojektuj dekorację „sali weselnej” w plenerze Sporządż wykaz materiału roślinnego,wykaz naczyń i pojemników,wykaz materiałów technicznych i dekoracyjnych Wykonaj prezentację multimedialną lub Power-Point z propozycjami , projektami i szkicami kompozycji kwiatowych oraz innych dekoracji

10 Sposób wykonania zadania:
Wykonaj rysunek perspektywiczny dekoracji w kościele Wykonaj rzutowanie– rzut z góry i z boku, z zachowaniem skali dowolnie wybranej dekoracji florystycznej Opisz rzuty legendą i sporządż indeksu barw Wykonaj zwymiarowanie rysunków – rzuty Podpisz rysunki oraz zapisz skalę w jakiej są wykonane

11 Zaliczenie 1. Na zaliczenie pracy ,oddajemy teczkę w której powinny znajdować się: Opis projektu dekoracji wraz z uzasadnieniem stylu kompozycji,doboru roślin,materiałów technicznych i dekoracyjnych(wyboru należy dokonać na podstawie załączników zgodnie z zamówieniem klienta) Opis i rysunek bukietu ślubnego Opis i rysunki przypinek i dekoracji samochodu Opisy i dokumentacja projektowa dekoracji florystycznej znajdującej się w Kościele i na sali weselnej Szkic blatu stołu (rzut z góry) z rozmieszczonymi dekoracjami Wykaz użytego materiału roślinnego Wykaz czynności niezbędnych do wykonania(kompozycji na stół,bukiecików,girland,itd.) Propozycje innych niż kwiatowe elementów dekoracji stołów,krzeseł i innych Opis i rysunek koszy dla rodziców Wydruk pracy wraz z załączonymi szkicami,rzutami Płyta CD z prezentacją pracy Kosztorys Pracę oddajemy z załączoną stroną tytułową , której wzór znajduje się na stronie COSINUS, w teczce 2. Swój projekt przedstawiamy krótko na forum grupy, wykorzystując stworzoną przez siebie prezentację multimedialną

12 Termin oddania prac Prace będą prezentowane i oddawane przez słuchaczy sukcesywnie , począwszy od 9 listopada 2013 Indywidualne terminy prezentacji proszę ustalać z wyprzedzeniem co najmniej jednego zjazdu Ostateczny termin oddania prac semestralnych ustalam na 8 grudnia 2013


Pobierz ppt "KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE SEM.II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google