Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Telekomunikacja - seminarium

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Telekomunikacja - seminarium"— Zapis prezentacji:

1 Telekomunikacja - seminarium
Rafał Renk

2 Zaliczenie Wejściówki (max. 10 pkt.)
Ocena znajomości materiału przed rozpoczęciem seminarium Prezentacja (ocena formy i treści) (max. 15 pkt.) na uczelnianym komputerze – PDF lub PPT, na własnym sprzęcie – dowolny format, programy, multimedia itp. Sprawozdanie (max. 5 pkt.) min. 5 stron – odpowiada treści przekazanej podczas wystąpienia, wydrukowane (na zajęcia) oraz wersja PDF/PPT najpóźniej tydzień przed wystąpieniem (-2 pkt. za spóźnienie), zawiera wykaz źródeł. Obecność obowiązkowa: nieusprawiedliwiona nieobecność (powyżej jednego razu): -3 pkt. Punktacja 0-30 pkt.

3 Wejściówka – test zaliczeniowy
Test wyboru na wstępie seminarium Na bazie wcześniej rozesłanych materiałów (w języku polskim i angielskim) Konieczność zapoznania się z przesłanym materiałem na poziomie podstawowym tylko we wskazanym zakresie Pozycje OBOWIĄZKOWE – pozycje oznaczone w nazwie pliku znakiem „_” na początku są obowiązkowe do przeczytania – czasami w nazwie pliku podany jest obowiązkowy zakres do przeczytania w formie „… str. 1-31” co oznacza, że konieczne jest przeczytanie stron od 1 do 31 Pozycje OPCJONALNE – pozycje oznaczone w nazwie pliku „OPCJA” nie są obowiązkowe do przeczytania, ale zalecane

4 Prezentacja - slajdy Bez tekstu wystąpienia – bez czytania!
Odpowiednia czcionka Barwy i jasność - czytelne Obrazy, schematy, wykresy, filmy – czytelne i dobrej jakości Ortografia Treść: przydatna dla słuchaczy i zdolna ich zaciekawić, bez głębokiej znajomości zagadnienia Kryptoreklama – unikać używania sformułowań marketingowych

5 Prezentacja - wystąpienie
Dobre przygotowanie (znajomość tematu, czas, treść) Czytanie z kartki – niedozwolone (-5 pkt.) Głośność i intonacja – trzeba być słyszalnym i zrozumiałym Wzory – czytelne i dobrze wyjaśnione poszczególne elementy wzoru Wykresy – omówione, co jest na osiach, co przedstawiono na wykresie, z jakiego roku są to dane, źródło danych Synchronizacja z ekranem Interakcja z uczestnikami seminarium Przekazanie prezentacji po seminarium (brak przekazania -5 pkt.)

6 Sprawozdanie Cel: przygotowanie do wystąpienia
Forma: opis tekstowy (podrozdziały). Nie są to slajdy z wystąpienia! Czcionka wielkości Times New Roman 12. Długość: min. 5-7 stron merytorycznych (nie licząc strony tytułowej, spisów treści, wykazu literatury itp.) Załącznik: wykaz źródeł Termin doręczenia wersji elektronicznej: min. 1 tydzień przed wystąpieniem w postaci PDF/PPT (-2 pkt. za spóźnienie). Jeśli czas między wyborem tematu i terminem wystąpienia jest krótszy to doręczenie winno być nie później niż 3 dni przed wystąpieniem Na zajęcia wydruk opracowania

7 Tematyka seminariów (1)
TEMAT 1: Protokół IPv6 Struktura nagłówka Główne różnice w odniesieniu do IPv4 Nowe elementy w protokole IPv6 TEMAT 2: Jakość usług w sieciach IP Zapewnienie jakości usług w sieciach IP (mechanizmy i metody) Pomiar jakości usług - parametry TEMAT 3: Bezpieczeństwo w sieciach IP Bezpieczeństwo sieciowe Bezpieczeństwo serwerowe Bezpieczeństwo end-point + BYOD (ang. Bring Your Own Device)

8 Tematyka seminariów (2)
TEMAT 4: Zarządzanie sieciami IP Protokół SNMP – zasada działania Narzędzia i metody zarządzania elementami sieci IP Praktyczne zastosowania – podejście wykorzystania w skali mieszkania (czy to ma sens)? Korzyści i wady TEMAT 5: Telefonia IP Zasada działania Protokoły wykorzystywane przez telefonię IP Bezpieczeństwo w telefonii IP

9 Tematyka seminariów (3)
TEMAT 6: Transmisja multicast w sieciach IP Transmisja unicast, broadcast, anycast, multicast Protokół IGMP Transmisja layered multicast Routing w transmisji multicast Wady i zalety transmisji multicast (zastosowania) TEMAT 7: Sieci ad-hoc Technologie wykorzystywane w sieciach ad-hoc Jakość usług Bezpieczeństwo Routing Sieci WSN

10 Organizacja zajęć Co czwartek – pierwsze spotkanie (wyjątkowo opracowanie dla tematu 1 można podesłać do 02.04) od 8:30 do 10:30 2 prezentacje (jedna prezentancja: ok. 20 min. wystąpienia + pytania i komentarze) na jedno spotkanie Tematy należy wybrać do Świąt, tj Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres


Pobierz ppt "Telekomunikacja - seminarium"

Podobne prezentacje


Reklamy Google