Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja seminarium dyplomowego inżynierskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja seminarium dyplomowego inżynierskiego"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja seminarium dyplomowego inżynierskiego
Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

2 Plan zajęć Wprowadzenie Omówienie organizacji zajęć
Ustalenie listy tematów i promotorów Omówienie sposobu przygotowania prezentacji Ustalenie terminów pierwszej serii prezentacji Zadanie domowe

3 Wprowadzenie Szczegółowy program przedmiotu Wykaz literatury
Regulamin przedmiotu udział w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników, tryb zaliczenia Terminy i miejsce konsultacji Oszacowanie czasu pracy studenta poza zajęciami

4 Szczegółowy program przedmiotu
Organizacja pracy nad publikacją Harmonogram Spis treści Wykorzystanie literatury Prezentacja projektów Emisja głosu Przygotowanie prezentacji Pomoce audiowizualne Wymagania formalne związane z egzaminem dyplomowym Dokumenty Terminy Przebieg egzaminu

5 Wykaz literatury www.cs.put.poznan.pl/jjozefowska
Materiały do wykładów Hasło: w 2009 Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001. A. Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997. W. Leszek, Technologia pisarstwa naukowego, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Poznań – Radom 2007.

6 Regulamin przedmiotu Obowiązkowa obecność
Usprawiedliwienia są respektowane w ciągu tygodnia od nieobecności Maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwiona Maksymalnie 2 spóźnienia Jedna prezentacja (ok. 15 minut/osobę) Oddanie sprawozdania z prezentacji Nieobecność w terminie prezentacji powoduje obniżenie oceny Oddanie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia seminarium

7 Zasady przygotowania prezentacji
Każdy student prezentuje referat Poza wygłoszeniem prezentacji należy oddać sprawozdanie Strona tytułowa – wg wzoru sprawozdania na stronie www Wydruk slajdów (6 slajdów na stronie)

8 Prezentacja Wstęp (około 5 minut)
Cel: krótka prezentacja tematu i zakresu pracy. Zakres: temat pracy, promotor, skład zespołu, klient, cel i zakres pracy, koncepcja rozwiązania, harmonogram prac, aktualny stan prac na tle harmonogramu. Karta pracy dyplomowej

9 Prezentacja Część główna (Około 10 minut)
Cel: uzasadnienie podjęcia tematu oraz koncepcji rozwiązania. Zakres temat pracy, promotor, skład zespołu, klient, cel i zakres pracy (rozwinięte w stosunku do pierwszej prezentacji), motywacja do podjęcia tematu – temat pracy na tle dostępnych technologii informatycznych, koncepcja rozwiązania (przykłady rozwiązań szczegółowych), stosowane technologie, zaktualizowany harmonogram prac, aktualny stan prac na tle harmonogramu, proponowany spis treści pracy dyplomowej.

10 Kryteria oceny prezentacji
Czy przedstawiono wszystkie wymagane informacje? 30% Czy prezentacja była dobrze zorganizowana (uporządkowana)? % Czy prezentacja była zrozumiała pod względem merytorycznym? % Czy prezentacja była ciekawa? 5% Czy materiały pomocnicze były dobrze przygotowane (czytelne, pomocne)? % Czy sprawozdanie zostało oddane w terminie? 5%

11 Ustalenie terminów prezentacji
Lista studentów i promotorów Data pierwszego wystąpienia

12 Zadanie domowe Przygotować z promotorem kartę pracy dyplomowej i przynieść na następne zajęcia


Pobierz ppt "Organizacja seminarium dyplomowego inżynierskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google