Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki Informatyka Stosowana

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki Informatyka Stosowana"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki Informatyka Stosowana
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków, r.

2 mgr inż. Grzegorz Smyk Prowadzący: Konsultacje:
> B5 p. 607 > > Konsultacje: > czwartek > 11:00 – 12:00

3 Zajęcia Podstawy informatyki Typ: laboratoria Godzina:
Gr. 2: 8:00-9:30 B5*612 Gr. 6: 16:15-18:15 B5*402

4 Zasady zaliczenia laboratoria
Obecności obowiązkowe Możliwe są 1 nieobecności nieusprawiedliwione Każda następna wymaga pisemnego zwolnienia lekarskiego na następnych zajęciach Każda nieusprawiedliwiona nieobecność (oprócz pierwszej) obniża ocenę o pół stopnia. Student, który będzie mieć więcej niż 5 nieobecności nieusprawiedliwionych traktowany jest jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.

5 Zasady zaliczenia laboratoria
Kolokwia W czasie semestru odbędą się trzy kolokwia. Ostateczna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią z trzech ocen z kolokwium. Niezaliczone kolokwia nie będą poprawiane w trakcie semestru. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z otrzymaniem 2.0. Student, który usprawiedliwi swoją nieobecność na kolokwium może je zaliczać w dodatkowym terminie podanym przez prowadzącego. Ocena końcowa jest pozytywna, jeśli średnia jest równa lub większa od 3.0. Student, który uzyskał ocenę średnią niż 3.0 może w czasie sesji dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego (z całego materiału), pod warunkiem, ze uczęszczał na zajęcia.

6 mgr inż. Łukasz Sztangret
Egzamin Prowadzący: mgr inż. Łukasz Sztangret Zasady przystąpienia: pozytywne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych obecności na laboratoriach

7 #include <iostream> using namespace std; void main() {
Zajęcia I Visual Studio Debug Release #include <iostream> using namespace std; void main() { cout<<„Hello world”<<endl; }

8 Zajęcia I Zadanie z fizyki, np. Kula lecąca z prędkością 400 m/s uderza w nasyp i zagłębia się w nim na głębokość 40 cm. Ile wynosiło średnie opóźnienie? Ile wynosił czas zagłębiania się? Pętla for (po co jest licznik pętli). Wypisanie na ekranie liczb od 0 do 10, potem od 10 do 0, potem od 0 do 1 z krokiem 0.1. Prędkość początkowa pocisku wystrzelonego z ziemi wynosi V0 = 800 m/s. Napisz program, który wypisze na ekranie, na jaką odległość doleci pocisk jeżeli kąt lufy będzie wynosił: 5, 10, 15, … 85 stopni.


Pobierz ppt "Podstawy informatyki Informatyka Stosowana"

Podobne prezentacje


Reklamy Google