Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI Gliwickie Forum Oświatowe 4 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI Gliwickie Forum Oświatowe 4 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 VI Gliwickie Forum Oświatowe 4 września 2009 r.
Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych w Gliwicach

2 Dlaczego warto pozyskiwać fundusze unijne?
Przez cztery lata naszego członkostwa w UE dzięki wsparciu z Brukseli wdrożono blisko 85 tysięcy projektów Z najnowszego raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Fundusze Europejskie istnieją po to, abyśmy mogli kształtować rzeczywistość wokół nas – są narzędziem zmian na lepsze, gotowym aby z niego skorzystać.

3 Wybrane projekty realizowane w Gliwicach ze środków UE
Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice Budowa hali widowiskowo – sportowej PODIUM Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice Inkubator Nowych Technologii Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii Eurostypendium drogą do dyplomu Miejski System Informacji Przestrzennej

4 Źródła finansowania, z których korzystają Gliwice
Fundusze przedakcesyjne: Fundusz ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)/ Fundusz Spójności Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Programy i inicjatywy: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) URBACT II Central Europe Program Interreg IIIC 6 Program Ramowy

5 Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii” Projekt jest największym zadaniem inwestycyjnym dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej realizowanym w mieście Cel projektu: rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego dostosowanie gospodarki ściekowej Gliwic do standardów europejskich poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a przez to poprawa czystości rzeki Odry. Całkowity koszt : EUR Fundusz Spójności: EUR

6 Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności

7 Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88
projekt dofinansowywany z Sektorowego Programu Operacyjnego – TRANSPORT Wydatki kwalifikowane: PLN Dofinansowanie: PLN Czas realizacji projektu:

8 Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88
Przebudowano ponad 7- kilometrowy fragment Drogi Krajowej nr 88 od Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem Po przebudowie powstałą trasa spełniająca europejskie standardy techniczne i umożliwiająca kierowcom bezpieczną i płynną jazdę. W przyszłości ten odcinek stanie się łącznikiem między węzłami autostrad A4 („Kleszczów”) i A1 („Maciejów”) oraz usytuowanym między nimi węzłem Drogowej Trasy Średnicowej.

9 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice
Główne założenia: rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych renowacja i adaptacja zabytkowych obiektów po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Gliwice" przekształcenie w/w terenów w strefę edukacji i biznesu

10 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice
Najważniejsze dane: projekt współfinansowany z Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno Gospodarcza Wysokość dofinansowania € 9,51 mln euro Zrewitalizowany obszar: 15,86 ha  2 poziomy projektu: edukacja i biznes

11 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice
Centrum edukacji i biznesu: Edukacja: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

12 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice
2. Biznes: Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Rola Inkubatora Przedsiębiorczości: wspieranie rozwoju nowopowstałych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stworzenie nowych miejsc pracy skomercjalizowanie nowych technologii opracowanych w instytucjach sektora badawczo - rozwojowego

13 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice

14 Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice

15 Budowa hali widowiskowo – sportowej P O D I U M
rewitalizacja obszaru zdewastowanego stadionu przy ul. Akademickiej miejsce zawodów sportowych o randze mistrzostw świata, koncertów rockowych i prestiżowych wystaw boisko i bieżnia lekkoatletyczna 15 tysięcy widzów szacunkowy koszt: ok. 365 mln zł możliwość dofinansowania z UE ok mln zł przewidywany termin oddania do użytku jesień 2012

16 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice
Nazwa programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Numer i Nazwa priorytetu: 9. Zdrowie i rekreacja Numer i Nazwa działania: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet całkowity projektu: ,96 PLN Kwota wsparcia: ,70 PLN Informacje Ogólne Celem projektu byłą poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego dzięki rozbudowie sieci ścieżek rowerowych na terenie Gliwic oraz połączenia ich w jedną całość.

17 Inkubator Nowych Technologii - model funkcjonowania w sieci Regionalny Trójkąt Weimarski
Projekt realizowany w ramach inicjatywy INTERREG III C Projekt koncentrował się na przygotowaniu lokalnej administracji samorządowej oraz osób zarządzających Inkubatorami do stworzenia nowej polityki wobec sektora MŚP, poprzez utworzenie sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz udoskonalenia sposobu zarządzania tymi jednostkami Kwota dofinansowania do projektu wyniosła 100 tysięcy EURO

18 Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii
Celem projektu było przygotowanie kadry odpowiedzialnej za tworzenie firm innowacyjnych oraz wypracowanie pakietu narzędzi, które ułatwiałyby powstawanie tego typu inicjatyw gospodarczych. W projekcie wzięli udział eksperci z Polski, Walii, Niemiec i Belgii. Projekt bezpośrednio przyczynił się do rozwoju klasterów, a także współdziałania pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu i uczelniami wyższymi. Projekt znalazł się w gronie nominowanych do nagrody „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji” w kategorii transfer wiedzy i technologii Jednym z przykładów implementacji nabytej wiedzy, o największym aktualnie stopniu zaawansowania, jest Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych.

19 Eurostypendium drogą do dyplomu
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Poddziałanie: Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Ogólna kwota przewidziana na realizacje programu stypendialnego: ok. 21,8 mln PLN Okres wypłaty stypendium: 9 miesięcy Wysokość stypendium: 350 zł Możliwość sfinansowania stypendiów dla do 9000 studentów Okres realizacji: marzec – czerwiec 2009

20 Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Wartość projektu wynosi: PLN. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata w wysokości PLN, co stanowi 85% wartości projektu. Projekt realizowany jest od początku 2008 roku a zostanie zakończony do końca roku 2010.

21 Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Głównym celem projektu jest zwieszenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców miasta poprzez : poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Gliwicach podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski obniżenie kosztów świadczonych przez Urząd Miejski usług publicznych zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu poprawę warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Gliwice

22 Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
Dziękuję za uwagę Katarzyna KOBIERSKA Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach tel


Pobierz ppt "VI Gliwickie Forum Oświatowe 4 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google