Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Pracy m.st. Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Pracy m.st. Warszawy
Rynek pracy czeka na dobry projekt…. prezentacja projektów Urzędu Pracy m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Warszawa, 15 marca 2010r.

2 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA
Urząd Pracy m.st. Warszawy

3 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010
Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia oraz poniżej 25 roku życia. Urząd Pracy m.st. Warszawy

4 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010
Forma wsparcia Rok 2008 (liczba osób) Rok 2009 Rok 2010 (liczba osób - plan) Szkolenia 840 osób 1 032 osoby 587 osób Staże 350 osób x Przygotowanie zawodowe 40 osób Środki przyznane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej 90 osób, w tym 70 osób wzięło udział w szkoleniu ABC działalności gospodarczej 283 osoby, w tym 176 osób wzięło udział w szkoleniu ABC działalności gospodarczej 300 osób, w tym 160 osób weźmie udział w szkoleniu ABC działalności gospodarczej Urząd Pracy m.st. Warszawy

5 PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010
Urząd Pracy m.st. Warszawy

6 Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Urząd Pracy m.st. Warszawy

7 Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Tematyka: Analiza lokalnego rynku pracy na terenie m.st. Warszawy w zakresie obecnej i przewidywanej sytuacji w perspektywie lat Projekt: „Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość projektu: zł Cele projektu: zdefiniowanie przyczyn pozostawania poza zatrudnieniem osób w wieku produkcyjnym aktywnie poszukujących pracy, uzyskanie wiedzy na temat dopasowania ofert pracy i zasobów pracy istniejących na warszawskim rynku pracy, uzyskanie prognoz odnośnie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne na lokalnym rynku pracy do roku 2015. Urząd Pracy m.st. Warszawy

8 Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Etap I – badania jakościowe metodą FGI i IDI na próbie: 100 osób pozostających bez zatrudnienia i poszukujących pracy, powyżej 18 lat 60 warszawskich pracodawców Etap II – badania ilościowe metodą PAPI na próbie: 1023 mieszkańców Warszawy pozostających aktualnie bez pracy i aktywnie jej poszukujących w wieku lat (kobiety) i lata (mężczyźni) 1007 decydentów odpowiedzialnych za działania HR z firm reprezentatywnych ze względu na: > klasę wielkości (małe – od 9 do 49 pracowników, średnie – od 50 do 250 pracowników oraz duże – powyżej 250 pracowników), > branżę działalności (kategorie zgodne z EKD). Urząd Pracy m.st. Warszawy

9 KWALIFIKACJE ZAWODOWE
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE KANDYDACI PRACODAWCY Oczekują: Wykształcenia wyższego lub średniego na poziomie zapewniającym praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnych technologii w danym zawodzie Aktualnego i adekwatnego do stanowiska doświadczenia zawodowego Specjalistycznej wiedzy na bieżąco uaktualnianej i potwierdzanej uprawnieniami zawodowymi Oferują: W większości wykształcenie zawodowe lub średnie, ale nie poparte odpowiednią praktyką zawodową Doświadczenie zawodowe często nieaktualne lub nieadekwatne do stanowiska Wykazują niską gotowość do: Podnoszenia kwalifikacji Uczestnictwa w kursach zawodowych Zdobywania uprawnień zawodowych Rozbieżność w zakresie gotowości do dostosowania swojej ścieżki edukacyjnej i podejmowania wysiłków związanych ze szkoleniem się w zawodzie adekwatnym do potrzeb pracodawców Urząd Pracy m.st. Warszawy

10 POSZUKIWANE A OFEROWANE ZAWODY
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY POSZUKIWANE A OFEROWANE ZAWODY PRACODAWCY KANDYDACI Poszukują pracy w zawodach: Pracownika biurowego Kasjera/sprzedawcy Kierowcy Księgowego Mechanika pojazdów Pracownika fizycznego Pracownika budowlanego Pracownika ochrony Oferują pracę w zawodach: Robotników/pracowników wykwalifikowanych Pedagogicznych i nauczycielskich Specjalistów w różnych dziedzinach Pracowników administracyjnych Handlowców/przedstawicieli handlowych -> Zbieżność potrzeb w zakresie popytu i podaży na robotników wykwalifikowanych, ale niezgodność na poziomie jakości oczekiwanego i posiadanego wykształcenia. -> Rozbieżność co do popytu i podaży na specjalistów i przedstawicieli zawodów wymagających wyższego wykształcenia Urząd Pracy m.st. Warszawy

11 CZEGO BRAKUJE KANDYDATOM?
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY CZEGO BRAKUJE KANDYDATOM? Przede wszystkim doświadczenia zawodowego oraz innych elementów merytorycznych – odpowiednich do stanowiska umiejętności i poziomu wykształcenia, choć brak doświadczenia i praktyki jest wyraźnie najbardziej dotkliwy niż ewentualne braki w wykształceniu. Znajomość języków obcych, obsługi komputera, czy posiadanie prawa jazdy są traktowane raczej jako cechy „mile widziane” niż konieczne w pracy. Urząd Pracy m.st. Warszawy

12 Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY POSTRZEGANIE PRACY PRACODAWCY KANDYDACI Oczekują: Zaangażowania Gotowości do kompromisów w sytuacji konfliktu między życiem prywatnym a zawodowym Elastyczności względem formy zatrudnienia i akceptowanego wynagrodzenia Oczekują: Pracy mało obciążającej – czasowo, psychicznie, intelektualnie Pracy nie wywołującej zmian w życiu prywatnym (nie ograniczającej istotnie ilości wolnego czasu i sposobów jego spędzania) Zazwyczaj wyższego niż oferowane wynagrodzenia Stabilności socjalnej (umowy o pracę, pełnego etatu) Rozbieżność w zakresie gotowości do rezygnacji z zalet sytuacji pozostawania bez pracy i akceptacji obowiązków związanych z jej podjęciem (dojazdy, ograniczenie czasu wolnego, konieczność nabywania nowych umiejętności, radzenie sobie w stresujących sytuacjach etc.) Urząd Pracy m.st. Warszawy

13 Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dziękujemy za uwagę Urząd Pracy m.st. Warszawy


Pobierz ppt "Urząd Pracy m.st. Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google