Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH Spotkanie informacyjne: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Kalisz, 26.01.2009 r.

2

3 Korzenie Grupy wyszehradzkiej Wspólne dziedzictwo historyczne, kulturalne i religijne (spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w Wyszehradzie w roku 1335, wspólne doświadczenia historyczne, wspólne dziedzictwo kulturalne) Bliskość geograficzna (na skrzyżowaniu dróg między Wschodem i Zachodem) Podobne doświadczenia XX wieku (dążenie do wolności - 1956, 1968, 1980, 1989; transformacja społeczn o- ekonomiczna, podobne przemiany infrastruktury, etc.) 1

4 CZ + HU + PL + SK = V4 Grupa Wyszehradzka jako platforma konsultacji Regularne spotkania na różnych poziomach i w różnych sektorach Wspólne osiągnięcia Członkostwo w UE, NATO; współdziałanie w ramach Unii (np. budżet); Schengen, współpraca z krajami Benelux u, etc. Wyzwania Tworzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej EU, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Sąsiedztwa, Wschodni Wymiar Polityki UE, bezpieczeństwo energetyczne, etc. Wspólne doświadczenia jako know-how Podobny poziom rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz wspólne doświadczenie transformacji i walki o wolność jako know-how 2

5 Podstawowe informacje o IVF Jedyna wspólna instytucja V4 Powstał 9 czerwca 2000 roku z siedzibą w Bratysławie Do tej pory wsparł: ponad 2. 500 projektów i ponad 550 stypendiów Tegoroczny budżet: 5.000.000 EUR (równe składki krajów Grupy) 3

6 Obszary wspierania projektów: Współpraca kulturalna Współpraca i badania naukowe Edukacja Wymiana młodzieży Współpraca transgraniczna Promocja turystyki 4

7 Podział środków IVF: (2007) 5 * UA – 8.83%, BY – 1.26%, RU – 1.24%, AT – 0.95%, RS – 0.78%, MD – 0.19%, HR – 0.07%, BA – 0.07%,…

8 Kategorie wspieranych projektów: 6

9 Podział budżetu IVF: Valid as of: 1 Jan. 2008 7

10 Podstawowe warunki ubiegania się o grant: Projekt wyszehradzki Współpraca instytucji przynajmniej z 3 krajów Grupy (organizator + 2 partnerów) Przynajmniej 50% budżetu z innych źródeł Własny wkład 50% nie musi być wyłącznie finansowy Aplikant nie może być instytucją państwową (NGOs, samorządy, szkoły, stowarzyszenia, etc.) 8

11 Jak ubiegać się o grant? Masz pomysł wyszehradzki? Znalazłeś partnerów z krajów Grupy? Wypełnij formularz wniosku Dołącz listy od partnerów organizacyjnych i/lub finansowych Dołącz kopie statutu i dokumentów założycielskich 9

12 Budżet na 2009 : 512.000 EUR Terminy: 1 Marzec, 1 Czerwiec, 1 Wrzesień, 1 Grudzień Współpraca przynajmniej 3 krajów Grupy Okres kontraktu: 6 miesięcy Suma wsparcia: do 4.000 EUR (najwyżej 50% całego budżetu) Czas rozpatrywania wniosku – ok. 8 tygodni (projekt nie może zacząć się wcześniej) On-line applications: http://applications.visegradfund.org/ http://applications.visegradfund.org/ Małe Granty 10

13 Standardowe Granty Budżet na 2009: 2.200.000 EUR Terminy: 15 Marzec i 15 Wrzesień Współpraca przynajmniej 3 krajów Grupy Okres kontraktu: 12 miesięcy Suma wsparcia: od 4.001 EUR (najwyżej 50% całego budżetu) Czas rozpatrywania wniosków – ok. 10 tygodni (projekt nie może zacząć się wcześniej) On-line applications: http://applications.visegradfund.org/ http://applications.visegradfund.org/ 11

14 Budżet na 2009 : 3 00.000 EUR Terminy : 15 Luty, 15 Maj Współpraca wszystkich krajów Grupy Okres kontraktu: 12 – 36 miesięcy Suma wsparcia: ok. 50.000 EUR (najwyżej 50% całego budżetu) Czas rozpatrywania wniosku – ok. 10 tygodni (projekt nie może zacząć się wcześniej) On-line applications: http://applications.visegradfund.org/ http://applications.visegradfund.org/ Program Strategiczny 12

15 Program Strategiczny: 2009 Priorytety Budowanie Zielonego Wyszehradu Upowszechnienie wyszehradzkiego know-how wśród Sąsiadów Dobre zarządzanie w sektorze publicznym Promocja Grupy: 2009 – rok ważnych rocznic w życiu krajów Grupy Wyszehradzkiej 13

16 Program Strategiczny 2008 Priorytety 1. Wsparcie dla badań naukowych Projekt powinien uwzględniać warunki wstępne udoskonalenia stanu badań naukowych oraz określać szczegółowo zasady stworzenia lepszych parametrów systemu współpracy i ich kosztów. 2. Europejski Proces Integracji: Upowszechnienie wyszehradzkiego know-how wśród Sąsiadów Kraje wyszehradzkie niedawno zakończyły proces akcesji do UE. Projekt powinien określać sposoby transferu know-how (czyli ich doświadczeń) do krajów, które proces akcesyjny rozpoczęły lub są w jego trakcie. 3. Dobre zarządzanie w sektorze publicznym Projekty powinny szczegółowo rozwijać fakt, że dobre zarządzanie jest jednym z kluczowych zagadnień współczesności tak w każdym z krajów, jak również w sferze współpracy międzynarodowej. 4. Promocja Grupy: Nowoczesne metody popularyzacji współpracy wyszehradzkiej Celem projektu powinno być nie tylko poszerzenie wiedzy na temat zadań i osiągnięć współpracy w ramach Grupy, ale także aktywne włączenie innych krajów do dyskusji na temat znaczenia i form współpracy regionalnej w Europie. 14

17 Inwestycje kapitałowe Własne koszty pośredne (elektryczność, gaz, woda, rachunki telefoniczne, etc.) Własne koszty bezpośredne (wynajem pomieszczeń, etc.) Pracownicy zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy (także inne koszty osobowe, np. diety, ubezpieczenia społeczne, etc.) Koszty nierefundowalne 15

18 Koszty wydawnicze i drukarskie (publikacje, plakaty, zaproszenia etc.) Wynajem pomieszczeń i koszty techniczne Honoraria dla ekspertów i artystów Zakwaterowanie i wyżywienie Koszty transportu Koszty tłumaczenia Nagrody i dyplomy Materiały biurowe i promocyjne Reklama, promocja (radio, TV, billboardy, prasa, etc.) Stworzenie i aktualizacja strony internetowej Koszty refundowalne 16

19 Wyszehradzki Program Stypendialny Budżet na 2009: 1.884.000 EUR 480 semestrów Termin: 31 Styczeń 2009 Poziom magisterski i podyplomowy Wsparcie dla studenta i uczelni przyjmującej Aplikacje są oceniane przez niezależnych ekspertów z krajów Grupy 1617

20 Typy stypendiów: OUT-GOING (dla studentów V4 na studia na uczelniach ALB, ARM, AZE, BIH, BLR, HRV, GEO, MDA, MKD, MNE, SRB i UKR) INTRA-VISEGRAD (dla studentów V4 na studia w uczelniach krajów Grupy, innych niż ich kraj rodzinny) IN-COMING (dla studentów z ALB, ARM, AZE, BIH, HRV, GEO, MDA, MKD, MNE, RUS i SRB na studia na uczelniach krajów V4; także studenci z Kosowa Stypendia ukraińskie (128 semestrów dla studentów z Ukrainy na studia w krajach Grupy) Stypendia białoruskie (80 semestrów dla studentów z Białorusi na studia w krajach Grupy) Więcej/kontakt: http://scholarships.visegradfund.org 18

21 Budżet na 2009:100.000 EUR Termin: Listopad 2009 Grant na rozwinięcie lub utworzenie uniwersyteckich studiów lub kursów dotyczących Grupy Wyszehradzkiej Jednorazowe wsparcie (15.000 EUR/kurs, 50.000 EUR/program studyjny) Więcej/kontakt: www.visegradfund.org/curriculum.html www.visegradfund.org/curriculum.html Grant na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie 19

22 3-miesięczny rezydencyjny program dla artystów z krajów V4 (praca w innym kraju Grupy) Budżet na 2009: 108.000 EUR Termin na 2009 :10 Wrzesień Więcej/kontakt: http://artists.visegradfund.org Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla Artystów 20

23 31 StyczeńStypendia 15 LutyStrategiczne Granty I. 1 MarzecMałe Granty 15 MarzecStandardowe Granty 15 MajStrategiczne Granty II. 1 CzerwiecMałe Granty 1 WrzesieńMałe Granty 10 WrzesieńProgram dla Artystów 15 WrzesieńStandardowe Granty 1 GrudzieńMałe Granty Terminy składania wniosków: 21

24 Kontakty/Konsultacje: Adres:Kráľovské údolie 8 811 02 Bratislava Slovakia Tel.: +421 259 203 811 Fax:+421 259 203 805 E-mail: visegradfund@visegradfund.org 22

25 www.visegradfund.org 23

26 www.visegradgroup.eu 24

27 visegradfind.visegradfund.org www.visegradfund.org/registration.html

28 Dziękujemy Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA BIURO DS. FUNDUSZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google