Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt."— Zapis prezentacji:

1 „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt

2 Okres realizacji projektu: od 01.08.2013r. do 31.07.2015r. „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” Główny cel projektu: Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim w latach 2013 – 2015.

3 Cele szczegółowe projektu :  Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych oraz planowania wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie augustowskim.  Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z powiatu augustowskiego w zakresie określonym diagnozą.  Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w powiecie augustowskim przez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia w latach 2013 – 2015. „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim”

4 Grupa docelowa: Przedszkola Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 1. Przedszkole nr 1 w Augustowie 1311 2. Przedszkole nr 2 w Augustowie 15 14 3. Przedszkole nr 3 w Augustowie 22212322 4. Przedszkole nr 4 w Augustowie 139 9 5. Przedszkole nr 6 w Augustowie 13111311 Ogółem: 7667 co stanowi 88,16% ogółu 7567 co stanowi 89,33% ogółu

5 Grupa docelowa: Szkoły podstawowe Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 1. Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie 87329124 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Augustowie 25232622 3. Zespół Szkół Społecznych STO Szkoła Podstawowa w Augustowie 1610167 4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich 11 139 5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce 1171310

6 Grupa docelowa: Szkoły podstawowe Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 6. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym 211715 7. Szkoła Podstawowa w Kroszewie 8899 8. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku 9910 9. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym 88109 10. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Anastazji Milewskiej w Lipsku 21 19 11. Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych Szkoła Podstawowa w Nowince 11 10

7 Grupa docelowa: Szkoły podstawowe Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 12. Szkoła Podstawowa im. Witolda Urbanowicza w Olszance 7474 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej 31283124 14. Szkoła Podstawowa w Jaziewie 10 15. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Krasnymborze 9987 16. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. K. Brzostowskiego w Sztabinie 16121512 Ogółem: 301220 co stanowi 73,1% ogółu 306199 co stanowi 65,03% ogółu

8 Grupa docelowa: Gimnazja Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 1. Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie 25192421 2. Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie 34253625 3. Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Gimnazjum nr 3 w Augustowie 45194115 4. Zespół Szkół Społecznych STO Gimnazjum w Augustowie 167137 5. Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce 14101410

9 Grupa docelowa: Gimnazja Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 6. Zespół Szkół Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym 16142213 7. Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Lipsku 18 17 8. Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych Gimnazjum w Nowince 128 10 9. Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Krasnymborze 6566 10. Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Sztabinie 141116 Ogółem: 200136 co stanowi 68 % ogółu 201143 co stanowi 71,14% ogółu

10 Grupa docelowa: Szkoły ponadgimnazjalne Lp.Placówka Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie 36323730 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie 39253211 3. Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Technikum Nr 2 w Augustowie 25152515 4. Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Augustowie 17 16 Ogółem: 11789 co stanowi 76,07% ogółu 11172 co stanowi 64,86% ogółu

11 Grupy docelowe ogółem Lp.Typ placówki liczba placówek uczestniczących w projekcie Liczba nauczycieli w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2013r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2013/14 w radzie pedagogicznej (stan na 30.09.2014r.) którzy ukończyli cykl doskonalenia w roku szkolnym 2014/15 1. przedszkola5 76677567 2. szkoły podstawowe 16 301220306199 3. gimnazja10 200136201143 4. szkoły ponadgimnazjalne 41178911172 Ogółem:35 694512 co stanowi 73,77% ogółu 693481 co stanowi 69,41% ogółu

12 Rodzaje wsparcia  Wsparcie w ramach Rocznych Planów Wspomagania w dwóch cyklach w latach szkolnych: 2013/14 i 2014/15.  Wsparcie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia w latach szkolnych: 2013/14 i 2014/15.  Każda szkoła i przedszkole korzystały ze wsparcia Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

13 Roczne Plany Wspomagania Zawierały:  diagnozę potrzeby rozwojowej szkoły / przedszkola;  cel i zakładane wskaźniki realizacji wsparcia;  harmonogram wsparcia;  role i zadania osób korzystających ze wsparcia;  sprawozdanie z realizacji wsparcia.

14 Tematyka ofert doskonalenia Każda placówka wybierała w każdym roku szkolnym jedną ofertę z katalogu 24 ofert zaproponowanych przez ORE w ramach projektu systemowego. Szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2013/14 wybrały z katalogu 14 ofert doskonalenia. Szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2014/15 wybrały z katalogu 15 ofert doskonalenia.

15 Oferty doskonalenia wybrane w I cyklu. 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?6 szkół 2. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.6 szkół 3. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 4 szkoły 4. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?3 szkoły 5. Praca z uczniem młodszym.1 szkoła, 2 przedszkola 6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 szkoły, 1 przedszkole 7. Budowa koncepcji pracy szkoły.2 szkoły

16 8. Nauczyciel 45+.2 szkoły, 9. Ocenianie kształtujące.1 szkoła 10. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.1 szkoła 11. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 1 szkoła 12. Rodzice są partnerami szkoły.1 szkoła 13. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?1 przedszkole 14. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 1 przedszkole Oferty doskonalenia wybrane w I cyklu.

17 Oferty doskonalenia wybrane w II cyklu. 1. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 5 szkół 2. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?4 szkoły 3. Budowa koncepcji pracy szkoły.3 szkoły 4. Ocenianie kształtujące.3 szkoły 5. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 szkoły, 1 przedszkole 6. Nauczyciel 45+.2 szkoły 7. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 2 szkoły

18 Oferty doskonalenia wybrane w II cyklu. 8. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 4 szkoły 9. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.1 szkoła, 1 przedszkole 10. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?3 szkoły 11. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?1 przedszkole 12. Praca z uczniem zdolnym.1 szkoła 13. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.1 szkoła 14. Praca z uczniem młodszym.1 przedszkole 15. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 1 przedszkole

19 Oferty doskonalenia wybrane w dwóch cyklach. 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?7 placówek 2. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.7 placówek 3. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?7 placówek 4. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 6 placówek 5. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 6 placówek

20 Oferty doskonalenia wybrane w dwóch cyklach. 6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 6 placówek 7. Budowa koncepcji pracy szkoły.5 placówek 8. Nauczyciel 45+.4 placówki 9. Ocenianie kształtujące.4 placówki 10. Praca z uczniem młodszym.4 placówki 11. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?3 placówki

21 Oferty doskonalenia wybrane w dwóch cyklach. 12. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 2 placówki 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 2 placówki 14. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.2 placówki 15. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.1 placówka 16. Rodzice są partnerami szkoły.1 placówka 17. Praca z uczniem zdolnym.1 placówka

22 Harmonogram realizacji RPW Rodzaj zadaniaTerminCzas realizacji Diagnoza potrzeb, rozmowy z dyrektorem, warsztat diagnostyczny wrzesień - październik Warsztaty dla nauczycielilistopad - marzec 21 godzin na szkołę / przedszkole Konsultacje grupowemarzec - czerwiec 15 godzin na szkołę / przedszkole Konsultacje indywidualnemarzec - czerwiec 5 godzin na szkołę / przedszkole Sprawozdanie z realizacji RPWczerwiec

23 Roczne Plany Wspomagania w liczbach Rodzaj zadania Czas trwania w jednym cyklu w szkole / przedszkolu Czas trwania w dwóch cyklach we wszystkich placówkach Warsztaty dla nauczycieli21 godzin1470 godzin Konsultacje grupowe15 godzin1050 godzin Konsultacje indywidualne 5 godzin 350 godzin

24 Oczekiwania beneficjentów związane z realizacją Rocznych Planów Wspomagania  Podniesienie własnych kompetencji zawodowych.  Zwiększenie efektywności w pracy.  Aktualizacja umiejętności zawodowych.  Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności.

25 Sieci współpracy i samokształcenia. Sieć współpracy i samokształcenia to forma pracy umożliwiająca samokształcenie, wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzenie kompetencji. Sieć tworzą nauczyciele lub dyrektorzy z różnych szkół lub placówek oświatowych, którzy współpracują ze sobą w ramach tego samego zagadnienia.

26 Wsparcie w ramach sieci współpracy i samokształcenia.  Diagnoza i wybór tematyki sieci z listy 20 tematów utworzonych w ramach projektu systemowego.  Szkolenia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.  Praca na platformie internetowej.  Publikacja materiałów samokształceniowych na platformie internetowej.  Pracę sieci moderowali koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia.

27 Tematyka sieci współpracy i samokształcenia w I cyklu.  Praca z uczniem młodszym.  Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?  Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.  Praca z nowoczesnymi technologiami – TIK (I rok) - bezpieczny Internet.

28  Praca z uczniem młodszym.  Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?  Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.  Promocja i budowanie wizerunku szkoły. Tematyka sieci współpracy i samokształcenia w II cyklu.

29 Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. I cykl Sieć: Praca z uczniem młodszym.  Udział 28 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 22 materiały samokształceniowe lub inne zasoby edukacyjne oraz 69 przykładów dobrych praktyk.

30 Sieć: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?  Udział 24 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 29 materiałów samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. I cykl

31 Sieć: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.  Udział 24 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 34 materiały samokształceniowe lub inne zasoby edukacyjne. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. I cykl

32 Sieć: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (I rok) - bezpieczny Internet.  Udział 24 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 31 materiałów samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. I cykl

33 Sieć: Praca z uczniem młodszym.  Udział 26 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 57 materiałów samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. II cykl

34 Sieć: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?  Udział 29 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 56 materiałów samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. II cykl

35 Sieć: Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.  Udział 17 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 25 materiałów samokształceniowych lub innych zasobów edukacyjnych. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. II cykl

36 Sieć: Promocja i budowanie wizerunku szkoły.  Udział 22 nauczycieli i nauczycielek.  2 czterogodzinne spotkania warsztatowe z ekspertem zewnętrznym.  2 spotkania z koordynatorem sieci.  Praca na platformie: zamieszczono 32 materiały samokształceniowe lub inne zasoby edukacyjne. Sieci współpracy i samokształcenia w liczbach. II cykl

37 Oczekiwania beneficjentów związane z udziałem w pracach sieci współpracy i samokształcenia  Podniesienie własnych kompetencji zawodowych.  Rozwój osobistych predyspozycji.  Zwiększenie efektywności w pracy.  Aktualizacja umiejętności zawodowych.  Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności.  Podniesienie jakości pracy szkoły.

38 „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” jest pilotażem przygotowującym placówki do wejścia w życie od 1 stycznia 2016r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli.

39 Dziękujemy za udział w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli, opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.


Pobierz ppt "„Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google