Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” PILOTAŻ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 25 października 2012 r.

2 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, jest realizowany w okresie od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji od roku szkolnego 2013/2014 wieloletniego programu rządowego. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia finansowego są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia

3 Suma przeznaczona w programie pilotażowym na województwo małopolskie wynosi: ,00 zł (ok. 10 % wszystkich środków przeznaczonych na pilotaż) W zależności od liczby uczniów w szkołach w roku szkolnym 2012/2013 maksymalna kwota wsparcia finansowego dla organów prowadzących będzie wynosić: 1) dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 1 do 100 uczniów (szkoły małe) – zł 2) dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) – 140 000 zł 3) dla szkół, w których liczba uczniów wynosi 301 i więcej (szkoły duże) – zł.

4 W terminie określonym w rozporządzeniu, do Wojewody Małopolskiego wpłynęły:
383 wnioski, ze 108 organów prowadzących szkoły, na łączną wartość ,36 zł, z czego wnioskowana dotacja z budżetu państwa wynosi ,24 zł Wariant I wybrało 357 szkół Wariant II wybrało 26 szkół Wnioski złożyło: 140 szkół małych 184 szkoły średnie 59 szkół dużych

5 Pozytywnie weryfikację formalną ( kompletność wniosku, spełnienie określonych w rozporządzeniu wysokości przepustowości łącz 8 Mb/s / 2 Mb/s, zapewnienie funkcjonalności w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych) przeszło 97 wniosków z 46 organów prowadzących. W Wariancie I - 89 szkół W Wariancie II - 8 szkół 29 szkół małych 50 szkół średnich 18 szkół dużych Kwota do rozdysponowania w ramach pilotażu w województwie małopolskim wynosiła 4 576 000,00 zł Wnioski zakwalifikowane do losowania opiewały na kwotę ,03 zł

6 Najczęstsze błędy i uchybienia formalne we wnioskach:
- Błędnie podana nazwa podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji (np. zespół szkół bez wskazania konkretnej szkoły podstawowej) Brak wymaganych w załączniku nr 2 do rozporządzenia przepustowości łącz (8Mb/s / 2 Mb/s) Brak zapewnienia funkcjonalności w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych : Braki wymaganych elementów określonych w zał.2 (np. projektory multimedialne, szafki do bezpiecznego przechowywania i przemieszczania laptopów, komputery dla nauczycieli itp….) Zbyt mała ilość przenośnych komputerów w stosunku do liczby uczniów Zła proporcja ilości komputerów dla nauczycieli w stosunku do ilości komputerów dla uczniów Umieszczanie w kalkulacji kosztów wydatków niekwalifikowanych (np. opłaty abonamentowe) Wartość sprzętu komputerowego znacznie zaniżona i nieadekwatna do cen rynkowych Umieszczanie we wniosku modeli sprzętów ze wskazaniem konkretnych marek - Błędnie wyliczony wkład własny w rozbiciu na wydatki bieżące i inwestycyjne

7 Organy prowadzące szkoły, których co najmniej 1 wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i został zakwalifikowany do losowania 1 Gmina Alwernia 2 Gmina Andrychów 3 Gmina Bukowina Tatrzańska 4 Gmina Chełmek 5 Gmina Czchów 6 Gmina Drwinia 7 Gmina Miasto Gorlice 8 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 9 Gmina Iwanowice 10 Gmina Iwkowa 11 Gmina Koniusza 12 Gmina Kościelisko 13 Gmina Miejska Kraków 14 Gmina Laskowa 15 Gmina Miasto Limanowa 16 Gmina Limanowa 17 Gmina Lisia Góra 18 Gmina Liszki 19 Gmina Łużna Gmina Michałowice 21 Gmina Miechów 22 Gmina Moszczenica 23 Gmina Mszana Dolna 24 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 25 Gmina Niepołomice 26 Gmina Miasto Nowy Targ 27 Gmina Nowy Targ 28 Gmina Nowy Wiśnicz 29 Gmina Oświęcim 30 Gmina Podegrodzie 31 Gmina Raciechowice 32 Gmina Radłów 33 Gmina Sękowa 34 Gmina Skawina 35 Gmina Słaboszów 36 Gmina Słomniki 37 Gmina Stary Sącz 38 Gmina Szczurowa 39 Gmina Świątniki Górne 40 Gmina Miasta Tarnowa 41 Gmina Trzebinia 42 Gmina Wadowice 43 Gmina Wieliczka 44 Gmina Wolbrom 45 Gmina Zakliczyn 46 Gmina Żabno

8 Organy prowadzące szkoły, których co najmniej 1 wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i został zakwalifikowany do losowania

9 Wojewoda Małopolski przyjął następującą proporcję podziału puli dotacji na poszczególne warianty:
Wariant I - 80% ,00 zł Wariant II - 20 % ,00 zł

10 16 projektów na łączną kwotę:
Losowanie w ramach Wariantu I: 3 „koszyki”: Szkoły Małe Szkoły Średnie Szkoły Duże 27 projektów na łączną kwotę: ,70 zł losowanie do kwoty: ,22 zł 46 projektów ,60 zł ,21zł 16 projektów na łączną kwotę: ,55 zł ,57 zł Wariant I został rozlosowany do kwoty 3  ,00 zł

11 Losowanie w ramach Wariantu II:
3 „koszyki”: Szkoły Małe Szkoły Średnie Szkoły Duże 2 projekty na łączną kwotę: ,12 zł losowanie do kwoty: 99 361,73 zł 4 projekty ,00 zł ,56 zł ,66 zł ,71zł Wariant II został rozlosowany do kwoty ,00 zł

12 14 maja 2012 r. Zespół przeprowadził publiczne losowanie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej. Losowania dokonano w obecności zaproszonych przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz mediów. Nagranie video przebiegu losowania zostało zarejestrowane i udostępnione na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

13 Lista szkół, które otrzymają dofinansowanie w wyniku losowania:
lp. Nazwa szkoły Organ prowadzący (nazwa) Wariant Kwota wnioskowana z programu rządowego "Cyfrowa szkoła" Szkoła Mała / Średnia / Duża 1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach Gmina Lisia Góra I 89 995,20 zł M 2 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej Gmina Laskowa 25 007,00 zł 3 Szkoła Podstawowa w Chełmie Gmina Wolbrom 54 808,00 zł 4 Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich Gmina Żabno 57 168,00 zł 5 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach Gmina Iwanowice 90 000,00 zł 6 Szkoła Podstawowa w Sieradzy 71 536,00 zł 7 Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Gmina Miasta Tarnowa 51 085,00 zł 8 Szkoła Podstawowa w Groniu im. Króla Jana Kazimierza Gmina Bukowina Tatrzańska 86 143,50 zł 9 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze 78 498,00 zł 10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Domosławicach im. ks. prof..Józefa Tischnera Gmina Czchów 11 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach Gmina Skawina 12 323,53 zł M* 12 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy Gmina Zakliczyn 84 272,00 zł S 13 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi w Podłężu Gmina Niepołomice ,00 zł 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kurierów Sądeckich Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 15 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie ,00 zł 16 Szkoła Podstawowa im Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie 78 272,00 zł 17 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim 71 078,00 zł

14 Lista szkół, które otrzymają dofinansowanie w wyniku losowania:
18 Szkoła Podstawowa nr 2 Gmina Miasta Tarnowa I 54 711,00 zł S 19 Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza w Świątnikach Górnych Gmina Świątniki Górne 99 025,00 zł 20 Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowa Miasto Limanowa ,00 zł 21 Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach Gmina Andrychów ,00 zł 22 Zespół Szkół w Zarzeczu Szkoła Podstawowa im. Króla Wł. Łokietka w Zarzeczu Gmina Wolbrom 78 456,00 zł 23 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Trzebini Gmina Trzebinia 24 Zespól Szkół w Biórkowie Wielkim Gmina Koniusza ,00 zł 25 Szkoła Podstawowa nr 10 ,00 zł 26 Zespół Szkół w Królówce, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego Gmina Nowy Wiśnicz ,00 zł 27 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Gmina Lisia Góra ,20 zł 28 SP im. Janusza Korczaka Węgrzce Wielkie Gmina Wieliczka ,01 zł S* 29 Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół Sportowych ,00 zł D 30 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Gmina Wadowice ,98 zł 31 Miejski Zespół Szkół Nr 4 Miasto Gorlice ,00 zł 32 Szkoła Podstawowa nr 15 ,00 zł 33 Szkoła Podstawowa nr 75 Gmina Miejska Kraków ,00 zł 34 Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej Gmina Miejska Limanowa ,58 zł D* Suma ,00 zł * - kwota dofinansowania została pomniejszona do wysokości środków dostępnych w ramach puli srodków przyznanych dla województwa małopolskiego. W przypadku pojawienia się oszczedności istnieje mozliwość zwiększenia dofinasowania do wnioskowanej kwoty

15 Lista szkół, które otrzymają dofinansowanie w wyniku losowania:
lp Nazwa szkoły Organ prowadzący (nazwa) Wariant Kwota wnioskowana z programu rządowego "Cyfrowa szkoła" Szkoła Mała / Średnia / Duża 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Gmina Łużna II 34 690,00 zł M 2 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kąpielach Wielkich Gmina Wolbrom 64 671,73 zł M* 3 Szkoła Podstawowa w Reguliacach Gmina Alwernia ,00 zł S 4 Szkoła Podstawowa im. Jozefa Suskiego we Włosienicy Gmina Oświęcim 92 800,00 zł 5 SP im. Jana Pawła II w Męcinie Gmina Limanowa ,00 zł 6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi-Królowej w Dulowej Gmina Trzebinia ,56 zł S* 7 Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 5 Gmina Miasta Tarnowa ,00 zł D 8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie Gmina Miechów ,71 zł D* Suma ,00 zł * - kwota dofinansowania została pomniejszona do wysokości środków dostępnych w ramach puli srodków przyznanych dla województwa małopolskiego. W przypadku pojawienia się oszczedności istnieje mozliwość zwiększenia dofinasowania do wnioskowanej kwoty

16 Organy prowadzące szkoły, których co najmniej 1 wniosek uzyskał dofinansowanie w wyniku losowania:
- I wariant - II wariant

17 6 lipca 2012 r. gminom wręczone zostały promesy, które umożliwiały ogłoszenie postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wręczeniu promes towarzyszyło szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Beneficjentów Programu „Cyfrowa szkoła”. Po rozstrzygnięciu ww. postępowań i po zawarciu umów z dostawcami sprzętu możliwe jest zawarcie umowy z Gminą o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Państwa. Do 31 grudnia 2012 r. organy prowadzące są zobligowane do wykorzystania otrzymanej dotacji Do 15 stycznia 2013 r. organy prowadzące składają rozliczenie przyznanej dotacji

18 Po zawarciu umowy z dostawcą, Gmina dostarcza do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o udzielenie dotacji (umowa z dostawcą, zawierająca kalkulację kosztów zgodna z tą umieszczoną we wniosku aplikacyjnym, oświadczenie skarbnika o zabezpieczeniu środków, oświadczenie o przepustowości łącza internetowego, umowa z dostawcą usługi internetowej) Przy kalkulowaniu kosztów po podpisaniu umowy z dostawcą, przed przedłożeniem ich do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie należy pamiętać o poprawnym wyliczeniu wkładu własnego: Dla elementów, których wartość jednostkowa brutto wynosi do 3 500,00 zł - minimum 20 % Dla elementów, których wartość jednostkowa brutto przekracza 3 500,00 zł - minimum 50 %

19 Wg stanu na 25 października 2012 r:
ilość szkół w programie: 42 ilość rozpoczętych postępowań w celu wyłonienia wykonawców: ilość rostrzygniętych przetargów: 34 ilość podpisanych umów wojewoda-beneficent: 14 ilość szkół, w których po dostawie sprzęt zintegrowano i uruchomiono: 18

20 Do 15 listopada 2012 MF na prośbę Wojewody może dokonać korekty decyzji i ustalenia ostatecznego podziału środków kwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne i bieżące – na podstawie zaktualizowanych, ustalonych w umowach z dostawcami kalkulacji kosztów. JST powinny dostarczać niezbędne dokumenty niezwłocznie po zawarciu umów z dostawcami, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi weryfikuje dokumenty i sporządza umowy o udzielenie dotacji. Umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane po zatwierdzeniu przez MF ostatecznego podziału środków (za wyjątkiem tych gmin gdzie przyznane kwoty na wydatki inwestycyjne/bieżące nie ulegną zmianie – te umowy są podpisywane na bieżąco) Ostatecznym terminem, w którym Beneficjenci muszą dostarczyć niezbędne dokumenty 30 października 2012 r.

21 Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji
Zgodnie z § 16.1 rozporządzenia: Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji Zgodnie z § 20 rozporządzenia: 1. Do celów bieżącego monitoringu realizacji oraz ewaluacji programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach oraz do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu 2. Szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do udział w badaniach na potrzeby ewaluacji programu dokonywanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

22 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Partner Ośrodka Rozwoju Edukacji w realizacji projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" informuje o rozpoczęciu komponentu szkoleniowego, do uczestniczenia w których szkoły zobowiązane są na mocy Uchwały i Rozporządzenia Rady Ministrów. Komponent szkoleniowy realizowany jest  w ramach projektu a pierwsze działania kierowane bezpośrednio do szkół zaplanowane są na początek listopada 2012 roku - są to 2 dniowe konferencje dla dyrektorów szkół i szkolnych koordynatorów. Uczestnicy konferencji powinni zapisać się na nie wypełniając formularz rejestracyjny zamieszczony pod adresem:   w którym zbierane są zarówno dane kontaktowe jak i informacje niezbędne dla prawidłowej organizacji konferencji. Organizator szkoleń - CEO - przesłał informację o zaplanowanych konferencjach oraz zaproszenie do udziału w nich i wypełnienia formularza na mailowe adresy szkół zgłoszonych do programu. - na strony internetowej:  zamieszczane są aktualności dotyczące szkoleń, - formularz: 

23 Szkoły z województwa małopolskiego, które jeszcze nie dokonały rejestracji:
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich Gmina Żabno Szkoła Podstawowa w Sieradzy Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim Szkoła Podstawowa w Groniu im. Króla Jana Kazimierza Gmina Bukowina Tatrzańska Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie Gmina Czchów Zespól Szkół w Biórkowie Wielkim Gmina Koniusza Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Gmina Lisia Góra Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespóle Szkół Nr 4 Gmina Miejska Gorlice Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespóle Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej Gmina Miejska Limanowa

24 17 października 2012 r. Wojewoda Małopolski zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą rozważenie możliwości przesunięcia części środków finansowych ujętych w wieloletnim planie finansowym, przyznanych na realizację rządowego programu Radosna Szkoła na dofinansowanie w kolejnych latach projektów w ramach programu Cyfrowa Szkoła, którego pilotaż obecnie trwa.

25 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
W imieniu Wojewody Małopolskiego program realizuje: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie we współpracy z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Osoby do kontaktu: Jan Pawłowski, tel. 12  , - Kuratorium Oświaty, Agnieszka Talaga, tel. 12  , - Małopolski Urząd Wojewódzki, Patrycja Ślęzańska, tel. 12  , Dokumenty programowe i bieżące informacje można znaleźć pod adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej: Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod adresem: w zakładce „Dla Samorządów” w części : „Cyfrowa Szkoła”


Pobierz ppt "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google