Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski wrzesień 1939 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski wrzesień 1939 r.."— Zapis prezentacji:

1 Polski wrzesień 1939 r.

2 Działania wojenne w Polsce

3 Pamiętny wrzesień!

4

5 1 września wejście wojsk niemieckich na terytorium Wolnego Miasta Gdańsk i Polski, rozpoczęcie działań wojennych w Europie (operacja Fall Weiss). o 4.34 trzy bombowce nurkujące z 3./StG 1, dowodzone przez Staffelkapitäna Oberleutnanta Bruno Dilleya zaatakowały most w Tczewie. o 4.42 rano I dywizjon 76 Pułku Luftwaffe bombowców nurkowych imienia Immelmanna, pod dowództwem kapitana Waltera Siegela rozpoczął bombardowanie polskiego miasta Wieluń. Rozpoczęła się II wojna światowa. o 4.45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. w Wolnym Mieście Gdańsku toczyły się walki o budynek Poczty Polskiej na placu Heweliusza. Po 14 godzinach walk, gdy atakujący Niemcy podpalili budynek miotaczami ognia, polscy pocztowcy skapitulowali. około 7.00 w rejonie Olkusza został zestrzelony pierwszy niemiecki samolot. Zwycięstwo odniósł podporucznik Władysław Gnyś ze 121 Eskadry Krakowskiej rozpoczęła się bitwa pod Mławą Wołyńska Brygada Kawalerii stoczyła pod Mokrą bitwę z niemiecką 4 Dywizją Pancerną. około godziny niemieckie bombowce Ju 87 zaatakowały stawiacz min ORP Gryf i 6 trałowców.

6 2,3 września pod Jordanowem 10 Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. Maczka zniszczyła 50 czołgów niemieckich należących do XXII Korpusu Armijnego. zakończyła się bitwa pod Mławą. wojska niemieckie zajęły Częstochowę. Luftwaffe zatopiła dwa okręty polskie w Bydgoszczy doszło do walk jednostek polskich z niemieckimi dywersantami wspomaganymi przez miejscowych Niemców . Część pojmanych Niemców rozstrzelano, innych wysiedlono. Propaganda niemiecka nadała tym wydarzeniom nazwę "Blutsonntag" - "krwawa niedziela". Po wkroczeniu Wehrmachtu rozpoczęły się represje na ludności polskiej za udział w "krwawej niedzieli" - egzekucje i wywózki do obozów koncentracyjnych. rozpoczęło się bombardowanie miasta Łomża, które do 7 września nękane było tylko w ten sposób. W tym czasie (od 2 do 8 września) toczyły się zacięte boje na odcinkach Nowogród-Szablak-Piątnica

7 4 września rozpoczęła się ewakuacja z Warszawy centralnych instytucji państwowych. w Katowicach po przełamaniu 3 września obrony prowadzonej przez kompanię 3 batalionu kpt. Pawła Staszkiewicza z 201 Pułku Piechoty, kompanię kolarzy oraz ok. 100-osobowy oddział ochotników pod dowództwem powstańca śląskiego Nikodema Renca, padła reduta - wieża spadochronowa - broniona przez śląskich harcerzy. Żołnierze Wehrmachtu zrzucili na ziemię z 50-metrowej wysokości ostatnich rannych obrońców. Katowice zajęły 239 Dywizja Piechoty XIV Armii oraz 56 i 68 Pułk Grenzschutzu. Jednakże po południu wybuchły ponownie krótkotrwałe walki w rejonie kościoła ewangelickiego, Placu Wolności, Domu Powstańca, teatru i ul. Mariackiej. Po ostatecznym opanowaniu miasta Niemcy spalili synagogę przy ul. Mickiewicza oraz dokonali masowych egzekucji na około 860 powstańcach śląskich, harcerzach i polskiej ludności.

8 6,7,8 września wojska niemieckie zajęły Kraków.
poddała się placówka Westerplatte. Rząd RP i Naczelny Wódz opuścili Warszawę. wojska niemieckie podeszły pod linie obronne otaczające Łomżę. Podczas kilku ataków przeprowadzonych tego dnia siły nieprzyjaciela straciły ponad 50% ludzi i sprzętu. Szybki ruch wojsk niemieckich został na tym odcinku zatrzymany. próba zdobycia Warszawy z marszu przez wojska niemieckiej 4 Dywizji Pancernej. Szturm odparto na rogatkach miasta. wojska niemieckie zajęły Łódź. drugi dzień obrony Łomży. Ataki Niemców skoncentrowały się na forcie nr 3 w Piątnicy. Do południa odparto 4 ataki. Popołudnie było spokojniejsze. Nocą, po przygotowaniu artyleryjskim i zadymieniu wojska niemieckie przeprawiły się przez Narew, kilka kilometrów poniżej punktu obrony w Piątnicy i zdobyły Nowogród.

9 9,10 września rozpoczęła się bitwa nad Bzurą.
obrona przeprawy pod Łomżą. Przed południem 3 ataki na fort nr 2 w Piątnicy ze wsparciem artylerii i lotnictwa, po południu atak na fort nr 1 - wszystkie odparte. wojska niemieckie zajęły Poznań. pierwsza masowa egzekucja Polaków w Bydgoszczy (rozstrzelano ok osób). forty w Piątnicy nadal bronią dostępu do przeprawy na Narwi i miasta Łomża. Rano odparto ataki na forty nr 2 i 3. Do godziny 18 wojska niemieckie absorbowały obronę fortów, po czym odstąpiły poza zasięg polskiej artylerii. Około godz dowódca 18 Dywizji Piechoty płk. Kosseci wydał 33 pp rozkaz do odwrotu. Załoga przyjęła rozkaz z niedowierzaniem. Polska obrona Łomży rozpoczęła odwrót do miejscowości Bacze Mokre. po kilkugodzinnej wymianie ognia artyleryjskiego, wojska Niemieckie weszły do Osięcin i stworzyły w tamtejszej wikariatce punkt opatrunkowy. Było wielu rannych gdyż Włocławek wciąż się bronił.

10 13 września - wojska niemieckie zajęły Włocławek
14 września - wojska niemieckie zajęły Gdynię. 15 września - wojska niemieckie zajęły Przemyśl. Linia spotkania wojsk niemieckich i radzieckich we wrześniu 1939 17 września atak wojsk radzieckich na terytorium Polski. rozpoczęła się I bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Armii Kraków i Lublin (do 20 września). 17/18 września - Rząd RP opuścił terytorium Polski. 18 września - internowanie władz polskich w Rumunii. 19 września - padła Kępa Oksywska. 20 września - koniec bitwy nad Bzurą, rozpoczęła się obrona Grodna przed Armią Czerwoną.

11 21,22 września Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, przekazał wszystkim dowódcom grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa na ziemiach polskich rozkaz o rozwiązaniu "problemu żydowskiego na okupowanych terytoriach". polska załoga Lwowa pod dowództwem gen. bryg. Władysława Langnera, nie chcąc oddać miasta w ręce Niemców, skapitulowała przed oddziałami Armii Czerwonej. Rosjanie nie dotrzymali warunków kapitulacji i wzięli do niewoli żołnierzy polskich. rozpoczęła się II bitwa pod Tomaszowem Lubelskim Frontu Północnego (do 23 września), kapitulacja Grodna, Rosjanie rozjeżdżają czołgami ludność cywilną.

12 23 września w Wożuczynie gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki rozwiązał Front Północny. 26 września 17.30 w lesie pod Góreckiem Kościelnym generałowie Emil Krukowicz-Przedrzymirski i Jan Kruszewski podpisali akt kapitulacji połączonych wojsk Armii gen. Przedrzymirskiego i Grupy Operacyjnej gen. Kruszewskiego. 27 września utworzenie Służby Zwycięstwu Polski. Morańce; ostatnia szarża polskiej kawalerii w kampanii wrześniowej. 28 września kapitulacja Warszawy. w Moskwie podpisano niemiecko-radziecki układ graniczny, zmieniający przebieg granicy po zajęciu Polski. Do układu załączono trzy protokoły: jeden poufny i dwa tajne. Granica biegła wzdłuż rzek: Pisa, Narew, Bug, Wisłoka, San. 29 września - złożyła broń załoga twierdzy w Modlinie. 30 września - pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy, wojska polskie rozbiły 52 Dywizję Strzelecką Armii Czerwonej w bitwie pod Szackiem

13 Słynne bitwy

14 Bitwa pod Mławą Bitwa pod Mławą miała miejsce na północ od Mławy między 1 i 3 września 1939 roku. Była to jedna z pierwszych bitew wojny obronnej Polski i podczas II wojny światowej w ogóle. Walczącymi między sobą siłami były polska Armia Modlin dowodzona przez gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego oraz niemiecka 3 Armia pod dowództwem gen. Georga von Küchlera.

15 Bitwa nad Bzurą Bitwa nad Bzurą inaczej zwana bitwą pod Kutnem rozegrała się w dniach 9-22 września 1939 roku. Była to największa bitwa podczas wojny obronnej Polski. Została stoczona przez dwie polskie armie "Poznań" (gen. Tadeusz Kutrzeba) i "Pomorze" (gen. Władysław Bortnowski) z niemieckimi 8 Armią i 10 Armią z Grupy Armii Południe .

16 Bitwa pod Szackiem Bitwa pod Szackiem została stoczona w dniach września 1939 między 52 Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej, a liczącą w tym czasie około 4000 żołnierzy grupą KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna.

17 Kampania wrześniowa - wojna obronna Polski

18 Data: 1 września – 6 października 1939
Miejsce: Polska, Wolne Miasto Gdańsk, częściowo III Rzesza Wynik: Zwycięstwo III Rzeszy i ZSRR. Podział terytorium Polski pomiędzy III Rzeszę niemiecką a ZSRR. Przyczyna: Roszczenia terytorialne Niemiec i ZSRR wobec Polski, dążenie obu państw do hegemonii w Europie i zmiany w tym celu układu geopolitycznego wynikającego z traktatu wersalskiego.

19 - kampania polska 1939 Kampania wrześniowa – pierwszy etap II wojny światowej – obrona terytorium Polski przed agresją militarną (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) wojsk niemieckiej III Rzeszy i ZSRR. Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 września 1939 do 6 października 1939, kiedy to z chwilą kapitulacji SGO Polesie pod Kockiem zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego wobec agresorów. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii był marszałek Edward Rydz-Śmigły, a szefem sztabu gen. bryg. Wacław Stachiewicz. Od 3 września 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji i Wielkiej Brytanii przeciw III Rzeszy niemieckiej.

20 Atak na Polskę (Fall Weiss)
Fall Weiss został wprowadzony w życie 1 września 1939 roku (kampania wrześniowa) i stał się pierwszą operacją II wojny światowej. Fall Weiss sprowadzał się do uderzenia na Polskę z trzech kierunków: główne uderzenie Wehrmachtu wzdłuż zachodniej granicy Polski, uderzenie z północy, a więc z terenu Prus Wschodnich i Pomorza oraz uderzenie z południa - z terenu zależnej od Niemiec Słowacji.

21 Łamanie suwerenności – niszczenie godła RP 1.09.1939
Wehrmacht przekracza granicę Polski. Sopot

22 Agresja ZSRR na Polskę W dniu 17 września na wschodnie rubieże kraju spadło uderzenie Armii Czerwonej w sile sześciu armii liczących tysięcy żołnierzy i ponad 5000 czołgów, podzielonych na dwa Fronty: Białoruski i Ukraiński. Władze sowieckie wypełniły w ten sposób ustalenia tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow. Niczym nie sprowokowana agresja ZSRR, stanowiła pogwałcenie czterech obowiązujących umów międzynarodowych. Dysponujący 25 batalionami Korpus Ochrony Pogranicza nie był w stanie powstrzymać natarcia kilkuset tysięcy żołnierzy wroga .

23 Wykonanie : Róża Grzegorczyk ®


Pobierz ppt "Polski wrzesień 1939 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google