Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa."— Zapis prezentacji:

1 II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa

2 Przemówienie Józefa Becka 5 maja 1939
"O co właściwie chodzi? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe - czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da! (...) Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną (...) Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna i tą rzeczą jest honor." Przemówienie Józefa Becka 5 maja 1939

3 Pakt Ribbentrop – Mołotow 23 VIII 1939
Podział stref wpływów w Europie Środkowej pomiędzy Niemcy i ZSRR. Podział terytorium Polski określany jest jako czwarty rozbiór Polski Małżeństwo z rozsądku – karykatura sojuszu zawartego pomiędzy Niemcami i ZSRR.

4 „Plan Z” „nie dać się rozbić przed rozpoczęciem działań sprzymierzonych na Zachodzie”.

5 Fall Weiss- BLIETZKRIEG
Walić pięścią, a nie pukać rozstawionymi palcami – Bądźcie bez litości! Bądźcie brutalni! Osiemdziesiąt milionów ludzi musi otrzymać to, co im się należy, a należy im się zapewnienie egzystencji. Prawo jest po stronie najsilniejszego. Trzeba postępować z maksymalną surowością. [...] Pierwszy cel to dojście do Wisły i Narwi. Nasza przewaga techniczna załamie nerwowo Polaków. Każda nowa armia polska, która się pojawi, winna być natychmiast zdruzgotana. Wojna ma być wojną wyniszczenia."

6

7 Etapy kampanii wrześniowej
I etap 1 IX – 7 IX – od ataku Niemiec hitlerowskich na port w Gdańsku do upadku obrony na Westerplatte II etap - 7 IX – 17 IX- od upadku Westerplatte do ataku ZSRR na Polskę i ucieczki polskiego rządu do Rumunii; III etap - 17 IX – 5 X – od ataku ZSRR na Polskę do kapitulacji Armii „Polesie”- ostatniej armii walczącej w kampanii wrześniowej;

8

9 Wieluń 4.40 Tczew 4.23

10 4:45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 1-7 września

11 4.45

12 Bitwa pod Mokrą 1 września
Bitwa pod Mokrą zakończyła się dużym sukcesem Wołyńskiej BK, która przez cały dzień zatrzymywała marsz kilkakrotnie silniejszej dywizji pancernej i zadała jej poważne straty w ludziach i w sprzęcie, wynoszące ok. 150 wozów bojowych i ok czołgów. Dużą część z nich później naprawiono. Brygada również poniosła ciężkie straty: ok. 500 zabitych i rannych żołnierzy, 6 dział, kilka tankietek i samochodów pancernych oraz 500 koni.

13 Kraków - wrzesień 1939 - Niemcy wieszają faszystowską flagę.

14 Wizna : 7-10 września Odcinek "Wizna" nad Narwią jest miejscem, w którym batalion polski przez dwie doby odpierał atak niemieckiej dywizji pancernej. Starcie przeszło do historii jako bitwa pod Wizną lub obrona Wizny . Dowodzący tym odcinkiem, kapitan Władysław Raginis, widząc, że już nie ma żadnych szans na zwycięstwo wydał żołnierzom rozkaz przejść na tyły, a sam popełnił samobójstwo. Walczył on do końca odrzucając możliwość złożenia broni. kpt. Władysław Raginis

15 Bitwa nad Bzurą W dniach od 9 do 18 września 1939 roku nad Bzurą rozegrała się największa bitwa w czasie Wojny Obronnej Polski Znana jest jako Bitwa nad Bzurą lub Bitwa pod Kutnem. Została stoczona przez armie polskie "Poznań" i "Pomorze" z niemieckimi 8 i 10 Armią z Grupy Armii "Sud".

16 ABBEVILE 12 WRZEŚNIA Chamberlain - [...] Jest rzeczą jasną, że sojusznicy nie mogą uczynić tego, co mogłoby zapobiec opanowaniu Polski. [...] Jedynie prawdziwa pomoc Polsce leży w wygraniu wojny. [...] Lord Chatfield [brytyjski minister koordynacj i obrony] zapytał - Czy gen. Gamelin rozważa jakieś zmiany w swoich planach na Zachodzie, w razie gdyby Polska zdołała utrzymać się dłużej, niż to pierwotnie przewidywano. Generał Gamelin powiedział: - „Nie”. Zaoszczędzi to jedynie więcej drogocennego czasu Francji i Wielkiej Brytanii na przygotowania i przeszkodzi Niemcom w przerzucaniu swych sił z frontu wschodniego na zachodni.

17 Obrona Warszawy 7-28 września 1939 roku.

18 Ewakuacja władz polskich do Rumunii 16/17 września Sowiety wkroczyły
Ewakuacja władz polskich do Rumunii 16/17 września Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.[7] Most kolejowy na Czeremoszu łączący Polskę z Rumunią w okolicach Kut

19 "Po jednym uderzeniu armii niemieckiej i drugim - armii sowieckiej przestał istnieć ten pokraczny bękart traktatu wersalskiego."

20 Traktat w sprawie granic i przyjaźni pomiędzy ZSRR i Niemcami z 28 września 1939 r.
Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR, po rozpadzie dotychczasowego państwa polskiego, uważają wyłącznie za swoje zadanie stworzyć ponownie spokój i porządek, a żyjącym tam narodom zapewnić odpowiadające ich narodowym właściwościom pokojowe współistnienie. W tym celu uzgodniono, co następuje: Artykuł 1. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR ustalają jako granicę wzajemnych interesów państwowych na obszarze dotychczasowego państwa polskiego linię, która powinna być bliżej opisana w protokole uzupełniającym. Artykuł 2. Obie strony uznają określoną w Artykule 1 granicę wzajemnych interesów państwowych jako ostateczną i oddalą wszelką ingerencję mocarstw trzecich w tę regulację. Artykuł 3. Niezbędny nowy porządek państwowy przejmie na terenach na zachód od podanej w Artykule 1 linii Rząd Rzeszy Niemieckiej, na terenach na wschód od tej linii Rząd ZSRR. Artykuł 4. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR uważają przyszły porządek za pewny fundament postępującego rozwoju przyjacielskich stosunków pomiędzy narodami. Artykuł 5. Umowa ta będzie ratyfikowana, a akty ratyfikacji zostaną możliwie najszybciej wymienione w Berlinie. Umowa nabierze mocy w momencie jej podpisania. Sporządzono w dwóch oryginałach, w języku niemieckim i rosyjskim. Za rząd Rzeszy Niemieckiej J.J. Ribbentrop Za rząd ZSSR W. Mołotow

21 W dniach od 2 do 5 października 1939 roku Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" (dowódca gen. bryg. F. Kleeberg) stoczyła w rejonie Kocka bitwę z niemiecką 13 dywizją zmotoryzowaną Hordzieżka, 5 października 1939 roku Żołnierze! Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji – zebrałem Was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść najpierw na południe – gdy to się stało niemożliwe – nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej, najpierw z bolszewikami, następnie w 5-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili – każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Warn za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła! Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów. Dowódca SGO „Polesie” /–/ Kleeberg gen. bryg.

22 Przyczyny klęski kampanii wrześniowej
Dysproporcja sił Brak przygotowania do wojny – późna mobilizacja sił wojskowych; Słaba łączność armii z dowództwem; Długa linia frontu i niedostateczna liczba wojsk Atak ZSRR Słaba produkcja przemysłu ciężkiego; Wynik kampanii jest jednak bardzo dobrze oceniany przez historyków. Walki trwały aż 35 dni, a państwo mimo przegranej nigdy nie skapitulowało ( dla porównania kampania francuska Hitlera trwała niecałe 2 tygodnie).


Pobierz ppt "II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google