Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU)"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU)
Wiesław Starowicz KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU)

2 Sformułowania wstępne
Tworzenie spójnego , zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich jest zadaniem złożonym ( brak tradycji, wielość podsystemów, rynek ) , Kształtując system przewozów pasażerskich należy uwzględniać strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, Próba tworzenia spójnego systemu przewozów pasażerskich napotyka na brak wzorców wypracowanych teoretycznie oraz wzorców do przeniesienia z innych obszarów , Zapisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za kształtowanie systemu transportowego dla różnych szczebli samorządu terytorialnego są niejednolite, potrzeba integracji nie jest artykułowana, Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r

3 Odpowiedzialność za obsługę pasażerską
Zapisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za obsługę pasażerską dla trzech szczebli samorządu są niejednolite: Dla gminy jest to zadanie własne jasno sprecyzowane, Dla powiatu i województwa sformułowania ogólne rzadko są interpretowane jako obowiązek organizacji obsługi pasażerskiej W efekcie pasażerską obsługę ponadgminną kształtuje przede wszystkim rynek – samorządom pozostaje jedynie wydawanie zezwoleń przewoźnikom oraz bierna postawa zaakceptowania ( lub nie ) rozkładu jazdy autobusów , czyli pozorna działalność w zakresie koordynatora rozkładów jazdy. Praktycznie nie istnieje koordynacja pomiędzy podsystemami transportu ( kolej – transport drogowy ), Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r

4 Potrzeba integracji transportu zbiorowego w regionie
przeciwdziałanie chaotycznemu rozwojowi rynku regionalnych przewozów pasażerskich, uwzględnienie uwarunkowań zewnętrznych ( strategia zrównoważonego rozwoju transportu , procesy dostosowawcze do wymogów Unii Europejskiej ), uwzględnienie uwarunkowań wewnętrznych ( współdziałanie transportu regionalnego z miejskim i aglomeracyjnym, wykorzystanie istniejącego potencjału transportu kolejowego ), stworzenie struktur zapewniających obszarową i gałęziową integrację regionalnego transportu pasażerskiego, Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r

5 Integracja transportu zbiorowego
Integracja usług transportu zbiorowego polega na łączeniu ofert poszczególnych przewoźników w jedną ofertę, tak że pasażer może swobodnie korzystać z różnych linii komunikacyjnych na objętym integracją obszarze , Integracja transportu zbiorowego może mieć różną siłę: w zakresie sposobu wnoszenia opłat: od honorowania różnych biletów na wybranych liniach, do jednego systemu biletowego, w zakresie taryfy: od różnych cen uzgadnianych jedynie pomiędzy przewoźnikami, do jednej, wspólnej taryfy, w zakresie układu komunikacyjnego: od niezwiązanego z sobą układu linii do w pełni uzgodnionego układu połączeń. Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r

6 Kształtowanie systemu przewozów pasażerskich
Koncepcja obsługi pasażerskiej winna uwzględniać tradycyjnie funkcjonujących przewoźników oraz bogatą ofertę przewoźników prywatnych, Tworząc koncepcję obsługi pasażerskiej regionu należy uwzględniać politykę miast i aglomeracji w zakresie dostępności ich centrów dla pojazdów transportu regionalnego ( przystanki, kongestia ), Tworząc regionalny system transportu pasażerskiego należy dążyć do wykorzystania szansy przejęcia części infrastruktury kolejowej dla stworzenia koncepcji kolejowych przewozów regionalnych (Koncepcja SKM). Zaniechanie ustawowe koordynacji rozkładów jazdy oraz brak wymogów stosowania koordynacji w układzie międzygałęziowym są przeszkodą w kształtowaniu spójnego systemu, Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r

7 Prace nad integracją Kraków + Gminy obsługiwane dotąd przez MPK,
Na początek bez integracji kolejowo-drogowej i prywatnych przewoźników, Problem - niejednorodność zasad współpracy MPK – Gminy (indywidualizacja opłat za wozokilometr oraz stosowane ulgi), oczekiwania Gmin obsługi przez MPK (konkurencja przyjęta w Krakowie nie akceptowana), finanse (koszt zmienne MPK to też duża stawka), Porozumienia międzygminne podstawą integracji. Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r

8 Dziękuję za uwagę Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r


Pobierz ppt "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google