Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy
Badania krótkookresowe wspierające europejską politykę transportową

2 Cele zawarte w Białej Księdze
Stopniowe przełamywanie dysproporcji pomiędzy wzrostem gospodarczyn a rozwojem sektora transportu poprzez: Zbilansowanie środków transportu Eliminacja wąskich gardeł objęcie użytkowników pojazdów polityki transportowej

3 a) Czysty miejski transport
Zadanie 1. Nowe technologie i koncepcje dla wszystkich środków transportu powierzchniowego a) Czysty miejski transport 1.1 : Testowanie wdrożenia i strategie przejscia dla czystego transportu miejskiego -CIVITAS II 1.2 : Wysokiej jakości transport publiczny 1.3 : Zaawansowanie wiedzy o innowacyjnych środkach w transporcie miejskim

4 Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu
b) Interoperacyjność europejskiego systemu kolejowego 3.1: Wdrożenie i zmiany w europejskim systemie kolejowym 3.2 : Nowe koncepcje transeuropejskiego przewozu towarów koleją

5 Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu
c) Transport róznymi srodkami i logistyka 3.3 : Projekty demonstracyjne dużej skali - korytarze transportowe 3.4 : Technologie i strategie przewozu towarów róznymi środkami 3.5 : System zarządzania przewozem towarów róznymi srodkami transportu 3.6 : Poprawa jednostek przeładunkowych transportu intermodalnego 3.7 : Usługi i informacje dla pasażerów podróżujących róznymi środkami transportu 3.8 : Najlepsze przykłady logistyki 3.9 : Logistyka w miastach

6 Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja roznych środków transportu
d) Bezpieczny, sprawny i interoperacyjny transport wodny 3.10 : Systemy zarządzania i systemy informatyczne dla transportu morskiego 3.11 : Bezpieczne, przyjazne srodowisku i efektywne funkcjonowanie statków 3.12 : Rozwój zasobów ludzkich 3.13 : Strategie dotyczące transportu morskiego

7 Zadanie 4. Wzrost bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym
i wodnym, zmniejszanie zatłoczenia e) Zintegrowane strategie bezpieczeństwa drogowego 4.1 : Analiza wypadków i urazów komunikacyjnych 4.2 : Szkolenia dla kierowców w zakresie podniesienia bezpieczeństwa 4.3 : Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej 4.4 : Przestrzeganie zasad ruchu drogowego i podnoszenie umiejętności prowadzenia pojazdów 4.5 : Kampanie podnoszące świadomość i akceptację różnorodnych środków transportowych

8 Zadanie 4. Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego, ograniczanie zatłoczenia
f) Integracja inteligentnych systemów transportowych 4.6 : europejski, elektroniczny system pobierania opłat drogowych 4.7 : system informacji w czasie rzeczywistym dla podróżujących o różnych środkach transportu

9 g) Wdrożenie opłat transportowych
Zadanie 4. Zwiększanie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz ograniczanie zatłoczenia g) Wdrożenie opłat transportowych 4.8 : Koszty korzystania z infrastruktury transportowej 4.9 : Optymalne inwestowanie i opłaty 4.10 : Projekty demonstracyjne dotyczące opłat transportowych

10 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu IP: - Korytarze dla przewozu towarów ZADANIE: - demonstracja innowacyjnych technologii , systemów i strategii na wybranych pan-europejskich korytarzach, - rozwój koncepcji „Autostrady morskiej” - odnowa przewozów kolejowych PRIORYTET: korytarze ruchu międzynarodowego bez zatłoczeń OCZEKIWANE REZULTATY: wzrost potencjału przewozowego

11 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu STREP i CA: Logistyka w miastach ZADANIE: Wsparcie logistyki poprzez dyseminację najlepszych doświadczeń i zachęcanie do wymiany i współpracy PRIORYTETY: Identyfikacja, dyseminacja i promocja najlepszych przykładów logistyk miejskich OCZEKIWANE REZULTATY: Podniesienie świadomości dotyczącej najlepszej logistyki, współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi

12 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu IP: Nawigacja w żegludze morskiej i usługi informacyjne ZADANIA: harmonizacja i usprawnienie systemów raportowania i integracja różnych źródeł informacji PRIORYTETY: integracja ze sprzętem pokładowym, współpraca z innymi systemami informatycznymi OCZEKIWANE REZULTATY: implementacja nowych rozwiązań (kompatybilnych z systemami wymiany informacji)

13 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu CA: Platforma koordynacji transportu morskiego ZADANIA: defragmentacja (integracja) sektora badań morskich PRIORYTETY: bezpieczeństwo, jakość usług, wymiana informacji, dyseminacja rezultatów, technologii i doświadczeń OCZEKIWANE REZULTATY: wzmocnienie naukowego i technologicznego potencjału, utworzenie europejskiego wsparcia dla rozwoju technologii morskich

14 Pierwszy konkurs Zadanie 4 Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego oraz zmniejszanie zatłoczenia. Zwiększanie bezpieczeństwa żeglugi morskiej i śródlądowej IP: Analiza wypadków i szkód (obrażeń) ZADANIA: poznanie przyczyn wypadków i obrażeń PRIORYTETY: rozwój i ocena narzędzi wspierających oraz analiza bezpieczeństwa drogowego OCZEKIWANE REZULTATY: bank danych o przyczynach wypadków, rekomendacje dla instytucji dochodzeniowych, agencji ubezpieczeniowych i przemysłu

15 Pierwszy konkurs Zadanie 4 Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego oraz zmniejszanie zatłoczenia. Zwiększanie bezpieczeństwa żeglugi morskiej i śródlądowej STREP: Bezpieczeństwo infrastruktury transportowej ZADANIA: unikanie i zmniejszanie skutków wypadków PRIORYTETY: najlepsze praktyki „taniego” bezpieczeństwa na drogach, tunelach itp.. OCZEKIWANE REZULTATY: wypracowanie fachowych poradników dla użytkowników i służb

16 Wdrożenie Programu Poprzez 4 zaproszenia do składania wniosków projektowych Jeden konkurs w każdym roku Data zamknięcia kwiecień 2003 Data zamknięcia grudzień 2003 Data zamknięcia 3 grudzień 2004 Data zamknięcia 4 grudzień 2005


Pobierz ppt "Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google