Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wzrostu komunikacji miejskiej na przykładzie Białej Podlaskiej Kielce 9 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wzrostu komunikacji miejskiej na przykładzie Białej Podlaskiej Kielce 9 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wzrostu komunikacji miejskiej na przykładzie Białej Podlaskiej
Kielce 9 października 2012 r.

2 Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Położone nad rzekami Klukówką, Rudką i Krzną – lewym dopływem Bugu, w odległości 36 km od granicy z Białorusią. Powierzchnia miasta wynosi ok. 49,4 km², liczba ludności ok. 58 000. Miasto położone jest w odległości: 157 km od Warszawy 34 km od granicy z Białorusią 145 km od Białegostoku 127 km od Lublina Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

3 Informacje o ZKM Jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Biała Podlaska
Siedziba - ul. Plac Wolności 12, Biała Podlaska Zatrudnienie – 13,25 etatów Obszar działania - miasto Biała Podlaska oraz gmina wiejska (porozumienie międzygminne) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

4 Od 1 stycznia 2008 roku za organizację i funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Miejski Zakład Komunikacyjny został przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wykonuje zadania jako operator. Wprowadzenie podziału zadań na organizatora i operatora jest zgodne z dyrektywami unijnymi i ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Biała Podlaska jest pierwszym samorządem w województwie lubelskim, który wprowadził takie rozwiązania w komunikacji miejskiej. Rozwój komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej jest realizowany na podstawie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2008 – 2015. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

5 Zadania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej (1/2):
programowanie i opracowywanie projektów planów rozwoju miasta w zakresie transportu publicznego, opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetu miasta w zakresie transportu publicznego i realizacji usług wynikających z polityki transportowej miasta, prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców, ustalanie przebiegu linii komunikacyjnych w mieście, przekształcanie i racjonalizacja sieci tras wg. kryteriów funkcjonalnych i finansowych oraz dostosowywaniem zakresu usług do wielkości realnego popytu, rozmieszczanie i utrzymywanie przystanków autobusowych w mieście, rozdzielanie linii poszczególnym operatorom w mieście, zarządzanie procesem zawierania umów na świadczenie usług przewozowych w komunikacji autobusowej, podwyższanie jakości świadczonych usług przez operatorów poprzez precyzyjne formułowanie kryteriów jakości i wiązanie ich spełnienia z wysokością zapłaty, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

6 Zadania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej należy (2/2):
kontrola standardów świadczonych usług przez operatorów oraz ich rozliczanie, analiza cen biletów, przygotowanie projektów uchwał dotyczących ustalania zasad taryfowych oraz cen biletów, dystrybucja biletów na terenie miasta, kontrola pasażerów i windykacja należności, koordynacja rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, uzgadnianie projektów organizacji komunikacji zastępczej i zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej do dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z koniecznością zmian stałych tras komunikacji miejskiej, promocja transportu publicznego jako środka do zrównoważenia systemu transportu w mieście, usługowe prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacji miejskiej, sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących transportu zbiorowego, wykonywanie innych zadań doraźnie zlecanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

7 Schemat komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

8 Charakterystyka linii komunikacyjnych zarządzanych przez ZKM (1/2)
ZKM zarządza 11 liniami autobusowymi z czego: - 9 linii kursuje w dni robocze - 11 linii kursuje w soboty - 11 linii kursuje w niedziele i święta Częstotliwość kursowania linii komunikacyjnych: - w dzień roboczy (2 wozy/godz. w godz. szczytu 3 wozy/godz.) - w soboty (1 wóz/godz. Linia „H” - 2 wozy/godz.) - niedziele (1 wóz/godz.) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

9 Charakterystyka linii komunikacyjnych zarządzanych przez ZKM (2/2)
Liczba autobusów na liniach (w największym szczycie) - w dzień roboczy - 25 sztuk - w soboty - 12 sztuk - w niedziele i święta - 11 sztuk Liczba kursów wykonywanych w ciągu dnia - w dzień roboczy – 576 kursów - w soboty – 294 kursy - w niedziele i święta – 244 kursy Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

10 Operatorzy komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej
Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. obsługiwane linie - 9 liczba autobusów – 30 szt. średni wiek taboru – 5 lat udział w przewozach – 94,58% Prywatna Komunikacja Miejska „WICZUK” Barbara Wiczuk obsługiwane linie - 2 liczba autobusów – 3 szt. średni wiek taboru – 10 lat udział w przewozach – 5,42% Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

11 Nasze standardy jakości
Punktualność - dopuszczalne opóźnienia ( 3 minuty ); przyspieszenia (1 minuta ). Bezpieczeństwo pasażerów Wyposażenie autobusu Oznakowanie autobusu Czystość i estetyka autobusu Kultura obsługi pasażera Ekologia Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

12 Wybór środka transportu (dzień roboczy)
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Źródło: „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska na lata 2008 – 2015”

13 Ceny biletów na przełomie lat 2000 – 2011 wprowadzanych w komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej
Uchwała nr XXXVII/135/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 czerwca 2010r. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

14 Punkty Obsługi Pasażera
Zadania: Udzielanie informacji pasażerskiej Sprzedaż i dystrybucja biletów Przyjmowanie wniosków i uwag odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej Wydawanie bezpłatnych rozkładów jazdy Kontrola punktualności odjazdów autobusów Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

15 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

16 Wyniki dobowej kontroli świadczonych usług
w komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

17 Wyniki z kontroli przewozu pasażerów Dane za I półrocze 2012 r.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

18 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

19 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

20 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

21 Liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w skali jednego dnia w badanych okresach czasu Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

22 Czynniki wzrostu komunikacji miejskiej
Inwestycje w tabor, infrastrukturę przystankową oraz systemy zarządzania komunikacją miejską ▪ System taryfowo-biletowy uwzględniający potrzeby i możliwości finansowe mieszkańców ▪ Systematyczne badania marketingowe potrzeb pasażerów w powiązaniu z możliwościami organizatora ▪ Troska o wysoki standard jakości świadczonych usług przewozowych przez operatorów ▪ Współpraca ze środkami masowego przekazu – promocja komunikacji miejskiej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

23 Dziękuję za uwagę Kielce 9 października 2012 r.


Pobierz ppt "Czynniki wzrostu komunikacji miejskiej na przykładzie Białej Podlaskiej Kielce 9 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google