Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głos łodzian się liczy, czyli jak angażować mieszkańców w proces zarządzania zasobami publicznymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głos łodzian się liczy, czyli jak angażować mieszkańców w proces zarządzania zasobami publicznymi."— Zapis prezentacji:

1 Głos łodzian się liczy, czyli jak angażować mieszkańców w proces zarządzania zasobami publicznymi.

2 Podstawowe informacje
Czas trwania projektu: styczeń-grudzień 2011 Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego Budżet: 97 tyś zł

3 Cel projektu wypracowanie modelu konsultacji społecznych na poziomie osiedli, zwiększenie udziału mieszkańców 5 osiedli w podejmowaniu decyzji nt. wydatkowania środków inwestycyjno-remontowych z osiedlowego budżetu zwiększenie wiedzy łodzian nt. demokracji partycypacyjnej

4 Skąd pomysł na projekt? Rozwój budżetu partycypacyjnego w Europie (200 miast go stosuje) Budżet dla rad osiedli już jest! Brak partycypacji na poziomie osiedli, Niska rozpoznawalności rad osiedli, Bierność obywateli oraz ich brak odpowiedzialności za otoczenie.

5 Działania Powołanie Rady Programowej Projektu,
Rekrutacja osiedli + otwarte spotkanie z członkami jednostek pomocniczych, Konsultacje społeczne – prowadzone na 5 łódzkich osiedlach we współpracy z radami osiedli,

6 Działania Działania promocyjne (strony www, konferencja prasowa),
seminarium dot. partycypacji obywatelskiej (m.in. budżetu partycypacyjnego), Wydanie raportu nt. konsultacji osiedlowych, W trakcie całego projektu – ciągła współpraca z miastem, radami osiedli.

7 Zakładane rezultaty partycypacyjne, wypracowanie pomysłów na projekty - min. 5 projektów na 5 łódzkich osiedlach; podniesienie udziału łodzian w konsultacjach społecznych i wiedzy w tym zakresie; powstanie modelu konsultacji osiedlowych wokół lokalnych inwestycji, który wykorzystywany będzie również po zakończeniu projektu.

8 Zakładane rezultaty popularyzacja wypracowanego modelu konsultacji osiedlowych (raportu z projektu) wśród samorządowców, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych kluczowych interesariuszy tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe

9 Prawo nam sprzyja Regulamin Konsultacji Społecznych – zaleca przekazywanie konsultacji o randze osiedlowe – radom osiedla Statuty Rad Osiedli - Rady osiedla ustalać będą listy rankingowe dla proponowanych inwestycji lokalnych i mają to robić po zasięgnięciu opinii mieszkańców, w szczególności poprzez konsultacje społeczne

10 Szanse i silne strony Rad Osiedla
Doświadczenie, znajomość specyfiki osiedla przez członków RO, Dyżury radnych osiedlowych, Spotkania z przedstawicielami kluczowych lokalnych instytucji/ organizacji, Partnerstwa osiedlowe, Upowszechnianie informacji przez lokalne osiedlowe gazetki, Badania ankietowe, Zaangażowanie Urzędu Miasta.

11 Zagrożenia, wątpliwości
zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji lub remontów na terenie nie będącym własnością miasta; małe środki pozostające w dyspozycji RO; zakres konsultacji – nie wszystkie kategorie ze statutu mają charakter inwestycyjny; niska frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych; czy konsultowane projekty mają szansę na dofinansowania? czy wyniki konsultacji są wiążące dla urzędu?

12 Rekrutacja i konsultacje w harmonogramie
Początek rekrutacji – 14 lutego br. Zgłoszenia do 15 marca br. Od 15 marca rozmowy kwalifikacyjne. Podpisanie porozumień z radami osiedli. Od 1 kwietnia przygotowanie do konsultacji. Od połowy kwietnia do końca lipca br – planowane konsultacje.

13 Przebieg konsultacji:
4 spotkania na każdym osiedlu (po 2,5 -3 godz.): 1 spotkanie – zasady konsultacji/identyfikacja problemów mieszkańców, 2 spotkanie – pomysły na projekty/praca w grupach, 3 spotkanie – kontynuacja pracy w grupach, 4 spotkanie – prezentacje projektów i wybór pod kątem ważności.

14 Dalsze kroki Z listy wypracowanych projektów mieszkańcy wybierają jeden projekt przeznaczony do dofinansowania Propozycja projektu wraz z jego opisem przekazywana jest przez radę osiedla do prezydent miasta

15 Projekty będą propozycjami z poniższych dziedzin:
(...) w szczególności: 1) prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków; 2) prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem; 3) budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich; 4) konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą; 5) poprawa stanu bezpieczeństwa; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) działalność kulturalna.

16 Finansowanie Pula z budżetu miasta na rok 2012 – 5 mln zł na projekty inwestycyjno-remontowe w podziale na 36 osiedli. Kwota przypadająca na jedno osiedle (zależna od ilości mieszkańców, typu zabudowy) kształtować się będzie w przedziale od 18 tyś. zł do 300 tyś zł.

17 Zaangażowanie Centrum OPUS
Ponosi odpowiedzialność za całość procesu; Odpowiada za koordynacje prac Rady Programowej; Zapewnia ekspertów moderujących spotkania na osiedlach; Pomaga w komunikacji z mieszkańcami;

18 Zaangażowanie Rady Osiedla
podpisania umowy, współtworzenie procesu konsultacji, uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych aktywne zaangażowanie się w rekrutację mieszkańców, zobowiązanie do zgłoszenia projektu inwestycji wybranego przez mieszkańców.

19 Dziękuję za uwagę  Anna Pakowska Centrum OPUS


Pobierz ppt "Głos łodzian się liczy, czyli jak angażować mieszkańców w proces zarządzania zasobami publicznymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google