Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w roku Opracowała: Anna Maria Jankowska – luty 2011r. na podstawie m.in.. danych z ewidencji ludności (stan na r.)

2 Wstęp W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012:
- rodzice pięciolatków są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, - rodzice sześciolatków deklarują objęcie dziecka obowiązkiem przedszkolnym lub obowiązkiem szkolnym (jeżeli jako pięciolatki uczęszczały do przedszkola publicznego, niepublicznego, albo dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli, ale otrzymają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego), - rodzice siedmiolatków składają wniosek w szkole, do której chcą posłać dziecko (obwodowej lub spoza obwodu szkoły). Od roku szkolnego 2012/2013 rodzice sześciolatków (rocznik 2006) już obowiązkowo oraz siedmiolatków (rocznik 2005, jeśli nie poszły jeszcze do szkoły) będą składali wniosek w szkole, w której dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny (obwodowej lub spoza obwodu szkoły).

3 Diagnozą objętych zostanie 19 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
- W roku szkolnym 2009/ dzieci rozpoczęło naukę w oddziałach klasy pierwszej szkół podstawowych. Z tej liczby 70 dzieci to sześciolatki, co stanowiło 4,4 % uczniów przyjętych do klasy pierwszej. - W roku szkolnym 2010/2011 na 1492 uczniów klasy pierwszej dzieci to sześciolatki, co stanowi 9,65 % pierwszoklasistów. W roku szkolnym 2010/2011 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych spełnia 418 dzieci. Z tej liczby 87 to dzieci pięcioletnie, co stanowi 20,81 % dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół.

4 określenie możliwości szkół w zakresie zapewnienia:
Cel diagnozy: Uzyskanie informacji związanych z przygotowaniem szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej oraz dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z planowanym obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, w tym określenie możliwości szkół w zakresie zapewnienia: - odpowiedniej bazy lokalowej, - wyposażenia i odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, - opieki po zakończeniu zajęć edukacyjnych, - bezpieczeństwa uczniów.

5 Dane statystyczne: Z danych uzyskanych w dniu 28 stycznia 2011r. z ewidencji ludności wynika, iż w Olsztynie zamieszkuje łącznie 3175 dzieci urodzonych w 2005 roku i 2006 roku, które w roku szkolnym 2012/ powinny rozpocząć realizację obowiązku szkolnego - naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Dzieci pięcioletnie obowiązek przedszkolny będą mogły realizować w przedszkolach miejskich lub prowadzonych przez inne podmioty, albo w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych - przygotowanych na ich przyjęcie.

6 Szkoła Liczba dzieci z obwodu szkoły wg rocznika – zgodnie z ewidencją ludności 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SP-1 54 63 59 69 73 71 SP-2 64 83 87 93 110 108 103 SP-3 70 82 79 80 92 SP-6 33 49 48 41 52 SP-7 57 75 66 84 78 61 SP-9 77 68 88 SP-10 106 119 109 SP-13 89 95 SP-15 60 50 86 SP-18 51 44 58 SP-19 45 46 53 56 SP-22 114 115 147 149 144 139 117 SP-25 120 113 129 160 185 156 SP-29 90 67 100 SP-30 275 288 334 359 398 487 412 SP-32 98 104 91 97 SP-33 112 121 122 151 123 SP-34 11 14 15 25 21 16 razem 1444 1521 1654 1726 1863 2001 1860

7 liczba oddziałów klas I
Symulacja: liczba uczniów i oddziałów w zależności od % liczby przyjęcia dzieci 6-letnich % dzieci 6-letnich w klasie I 2011/2012 liczba oddziałów klas I 2012/2013 7-latki 6-latki razem 70 1300 1064 2364 90,9 457 1654 2111 81,2 50 760 2060 79,2 761 2415 92,9 30 456 1756 67,5 1065 2719 104,6 10 151 1451 55,8 1370 3024 116,3 1521 3175 122,1 W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonuje 58 oddziałów klas pierwszych.


Pobierz ppt "Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google