Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA OBOWIĄZKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI 5 I 6 LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA OBOWIĄZKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI 5 I 6 LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA OBOWIĄZKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI 5 I 6 LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Przepisy przejściowe i końcowe Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).

2 W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DZIECKO URODZONE W ROKU: 2006 2004 ma obowiązek rocznego jest objęte przygotowania przedszkolnego obowiązkiem szkolnym 2005 jest objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym lub może podjąć naukę w szkole podstawowej 2

3 3 Dziecko urodzone w 2005 roku - na wniosek rodziców, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

4 DZIECKO W WIEKU ur. 2005 r. (6 LAT) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat 4

5 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmuje decyzje o: wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej, odroczeniu obowiązku szkolnego 5


Pobierz ppt "REALIZACJA OBOWIĄZKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI 5 I 6 LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google