Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.sciex.pl Katarzyna Aleksandrowicz Łódź, 18 kwietnia 2012

2 www.sciex.pl Informacje ogólne o SCIEX Jakie projekty mogą być finansowane? Jaki jest mechanizm finansowania projektów? Jak prawidłowo złożyć wniosek? Co się dzieje z wnioskiem po złożeniu? A jak już się uda ….. Tematy spotkania

3 www.sciex.pl SciEx Scientific Exchange - Program wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Program SCIEX -NMS ch

4 www.sciex.pl Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które: rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki) będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe) doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów) ze Szwajcarii oraz Polski o kres trwania programu – do 31 grudnia 2016 a lokacja na cały program – 12 mln CHF Informacje ogólne

5 www.sciex.pl wyjazdy stypendialne doktorantów w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii trwające od 6 do 24 miesięcy wyjazdy młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań naukowych trwające od 6 do 18 miesięcy krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, wizyty realizowane są w połączeniu z zatwierdzonym projektem badawczym => wszystkie dyscypliny akademickie, bez ograniczeń wiekowych Typy projektów

6 www.sciex.pl Kto jest kim w projekcie? Projekt badawczy PLStypendysta Opiekun naukowy Instytucja macierzysta CH Opiekun naukowy Instytucja przyjmująca Główny wnioskodawca

7 www.sciex.pl Stypendia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Stypendium - zatrudnienie w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę Transport - koszty podróży między Polską a Szwajcarią (maksymalnie 1000 CHF) oraz transport na terenie Szwajcarii (maksymalnie 1000 CHF) Badania - udział w konferencjach (w tym posiłki poza konferencją oraz koszty hotelu) - koszty publikacji (maksymalnie 500 CHF) Uprawnione koszty

8 www.sciex.pl Stypendia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Stypendium = Wynagrodzenie Wysokość średniego stypendium wynosi: – Doktoranci – Doktoranci (pobyt od 6 do 24 miesięcy) ok. 50 000 CHF przez pierwsze 12 miesięcy pobytu ok. 55 000 CHF przez kolejne 12 miesięcy pobytu – Młodzi pracownicy naukowi – Młodzi pracownicy naukowi (pobyt od 6 do 18 miesięcy) ok. 80 000 CHF przez 12 miesięcy pobytu Uprawnione koszty

9 www.sciex.pl Krótkie wizyty badawcze dla mentorów z instytucji przyjmujących i goszczących dofinansowanie maksymalnie do 2 500 CHF w przypadku 5-dniowych wyjazdów, w tym: Transport - koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport lokalny Zakwaterowanie i wyżywienie - koszty hotelu oraz diety Uprawnione koszty

10 www.sciex.pl Formularze wniosków – strona polska F1 jako.doc CV naukowe jako.doc Skan dyplomu.pdf Stypendysta F2a jako.doc CV naukowe jako.doc Opiekun naukowy F3a jako.pdf + poczta tradycyjna Instytucja macierzysta

11 www.sciex.pl Formularze wniosków – strona szwajcarska F2b jako.doc CV naukowe jako.doc Opiekun naukowy F3b jako.pdf + poczta tradycyjna Instytucja przyjmująca

12 www.sciex.pl Uprawnione instytucje z Polski: uczelnie publiczne i niepubliczne placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk jednostki badawczo-rozwojowe Uprawnione instytucje ze Szwajcarii: uczelnie wyższe uczelnie i instytucje politechniczne wyższe szkoły zawodowe uczelnie pedagogiczne instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską Lista uprawnionych instytucji opublikowana na stronie internetowej www.sciex.ch Uprawnione instytucje

13 www.sciex.pl Nabory wniosków Termin ogłoszenia zaproszenia Ostateczny termin złożenia wniosku Posiedzenie Komitetu Sterującego Rozpoczęcie realizacji projektu 1 września 20121 listopada 2012Koniec marca 20131 maja 2013 do 31 marca 2014 1 września 20131 listopada 2013Koniec marca 20141 maja 2014 do 31 marca 2015

14 www.sciex.pl Dotychczasowe statystyki NabórLiczba złożonych wniosków Liczba dofinansowanych projektów Kwota dofinansowania Pilotaż Maj 2009 107583 975 CHF I Nabór Wrzesień-listopad 2009 42131 057 275 CHF II Nabór Styczeń marzec 2010 52262 242 133 CHF III Nabór Wrzesień-listopad 2010 84292 597 600 CHF IV Nabór Wrzesień-listopad 2011 84211 762 662 CHF 272968 243 645 CHF

15 www.sciex.pl Zmiana od 2012 roku: – Doktoranci – co najmniej 1 rok po uzyskaniu tytułu magistra – PostDoc – max. 5 lat po uzyskaniu doktoratu Wniosek wypełniony w języku angielskim Uprawnione daty i czas trwania projektu Wszystkie pola wypełnione i odznaczone Załączone CV naukowe i skan dyplomu (odpowiedni do projektu badawczego) – w języku polskim lub angielskim Wymienić się z mentorem szwajcarskim zczytywaniem formularzy Ocena Formalna – istotne aspekty

16 www.sciex.pl Mocne zaangażowanie zawodowe wszystkich członków zespołu Przekrojowy charakter badania nastawiony na pracę w zespole Ścisłe powiązanie naukowe, jakość prowadzonych badań w odniesieniu do standardów międzynarodowych Silne wsparcie instytucji macierzystej i instytucji przyjmującej Ocena Merytoryczna – istotne aspekty

17 www.sciex.pl Po stronie polskiej http://www.euraxess.pl Po stronie szwajcarskiej http://www.euraxess.ch Formalności administracyjno-prawne

18 www.sciex.pl Fundusz Stypendialny SCIEX Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.sciex.pl www.funduszstypendialny.pl ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel.+48/022 46 31 000 fax +48/022 46 31 028 sciex@frse.org.pl Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Fundusz Stypendialny SCIEX PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google