Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy stypendiów wyjazdowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy stypendiów wyjazdowych"— Zapis prezentacji:

1 Programy stypendiów wyjazdowych
dla pracowników Politechniki Warszawskiej Łukasz Wojdyga Z-ca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

2 Szwajcarski Fundusz Stypendialny
Fundusz Stypendialny – część Programu wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a nowymi krajami członkowskimi UE, na lata 2009 – 2016 Głównym celem Funduszu jest rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Szwajcarią a Polską. Z oferty Funduszu mogą korzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych Instytucja koordynującą jest CRUS – Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich 2 2

3 Szwajcarski Fundusz Stypendialny
Działania które mogą uzyskać dofinansowanie: Stypendia dla Junior Fellows - doktorantów i młodych naukowców (do 5 lat po doktoracie), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy – wynagrodzenie, ubezpieczenie, transport, inne koszty. Krótkie wizyty badawcze dla mentorów stypendysty w celu przygotowania projektu lub w związku z jego realizacją – transport, zakwaterowanie i diety. W skład zespołu projektowego wchodzą stypendysta oraz 2 opiekunów naukowych (mentorów), z uczelni wysyłającej oraz przyjmującej. Wysokość średniego stypendium (zatrudnienie w instytucji przyjmującej): - doktoranci ok. 50 tyś. ChF na rok, - młodzi naukowcy ok. 80 tyś. ChF na rok.

4 Szwajcarski Fundusz Stypendialny
27 uprawnionych szwajcarskich instytucji przyjmujących: - Uniwersytety, Politechniki, Instytuty badawcze. EPF Lausanne – Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich BFH – Bern University of Applied Science CSEM – Swiss Center for Electronics and Microtechnology EAWAG – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology WSL – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research

5 Szwajcarski Fundusz Stypendialny
Główną częścią wniosku aplikacyjnego jest indywidualny projekt naukowo-badawczy oparty na współpracy dwóch pracowników naukowych lub instytucji ze Szwajcarii i Polski, Terminy aplikacji w 2012 r.: - 1 września – ogłoszenie zaproszeń, - 1 listopada – termin na składanie wniosków, - koniec marca 2013 – decyzja o dofinansowaniu, - 1 maja 2013 – początek realizacji projektów. Kryteria oceny wniosku: - zaangażowanie oraz profesjonalny skład grupy partnerskiej, odpowiadający tematyce badań; - konkretne cele oraz jakość merytoryczna projektu badawczego; - wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze szwajcarską grupą badawczą; - poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję wysyłającą i przyjmującą Wniosek składa mentor szwajcarski Więcej informacji:

6 Termin aplikacji: 29 czerwca 2012 r.
Stypendia Fulbrighta Fulbright Junior Advanced Research Program 2013 – 2014 - program stypendialny finansowany wspólnie przez rząd USA i Polski - przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej dla uczestników 2 ostatnich lat studiów doktoranckich - pobyty w amerykańskich uczelniach na okres od 6 do 12 miesięcy - stypendysta otrzymuje: grant do 2000 USD miesięcznie na koszty utrzymania, 1500 USD na koszty biletu lotniczego, dodatkowe środki jeżeli stypendyście towarzyszy rodzina. - stypendysta sam wskazuje uniwersytet amerykański w którym chce odbyć pobyt naukowy – zaproszenie lub wstępna akceptacja jest wskazana na etapie aplikacji o stypendium - zgłoszenie on-line Termin aplikacji: 29 czerwca 2012 r.

7 Termin aplikacji: 29 czerwca 2012 r.
Stypendia Fulbrighta Fulbright Senior Advanced Research Program 2013 – 2014 - program stypendialny finansowany wspólnie przez rząd USA i Polski - przeznaczone na prowadzenie badań indywidualnego projektu badawczego przez pracowników naukowych polskich uczelni wyższych , którzy uzyskali tytuł doktora po 2002 r. - pobyty w amerykańskich uczelniach i instytutach naukowych w USA na okres od 3 do 12 miesięcy - stypendysta otrzymuje: grant do 3500 USD miesięcznie na koszty utrzymania, 1500 USD na koszty biletu lotniczego, 1500 USD na koszty zagospodarowania, podróży, pomocy naukowych dodatkowe środki jeżeli stypendyście towarzyszy rodzina. - kandydat musi przedstawić list zapraszający z instytucji amerykańskiej, opis projektu badawczego, listę publikacji, CV naukowe - zgłoszenie on-line Termin aplikacji: 29 czerwca 2012 r.

8 Stypendia Fulbrighta Kontakt i więcej informacji: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ul. Nowy Świat Warszawa Tel: (48-22) ;  ;  Fax: (48-22)

9 Inne oferty (przykłady)
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej program wyjazdów studyjnych w ramach programu START dla młodych naukowców (którzy nie ukończyli 30 roku życia) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Mobilność Plus – dla młodych naukowców (do 35 roku życia) i uczestników studiów doktoranckich – prowadzenie badań w renomowanych ośrodkach zagranicznych na okres on 6 do 36 miesięcy. Termin aplikacji do 30 lipca 2012 r. - Top 500 Innovators – 2 miesięczny program stażowy mający na celu podniesienie kwalifikacji pracowników uczelni w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
W II edycja programu nie przewidziano akcji stypendiów indywidualnych dla młodych badaczy ! Wszystkie działania dot. współpracy instytucji polskich z instytucjami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) Przewidziane akcje: - Mobilność studentów i pracowników uczelni (na zasadach zbliżonych do LLP Erasmus). - Wizyty przygotowawcze (nawiązanie współpracy, przygotowanie projektu itd.) - Współpraca instytucjonalna (współpraca instytucji edukacyjnych z Polski oraz Państw-Darczyńców w realizacji projektów istotnych dla kształcenia na wszystkich poziomach), - Rozwój Polskich Uczelni (opracowanie nowych programów studiów oraz reforma instytucjonalna Polskich uczelni wyższych. Więcej informacji na:


Pobierz ppt "Programy stypendiów wyjazdowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google