Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na lokalnym rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na lokalnym rynku pracy
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy 29 czerwca 2011r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia w m. Jaworznie kształtuje się na poziomie 11,1% i pozostaje niższa o 1,5% od wskaźnika ogólnopolskiego (12,6%) i o 0,7 wyższa od stopy bezrobocia jaka występuje w województwie śląskim (10,4%). Stopa bezrobocia w m. Jaworznie, woj. Śląskim, Polsce w latach Dla porównania najwyższy poziom bezrobocia w naszym mieście odnotowano w miesiącu marcu 2004r., który sięgnął 25,2%, natomiast najniższy w październiku 2008r. – 8,2%. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 2

3 Dynamika liczby bezrobotnych w m. Jaworznie w latach 2001 - 2011
Liczba bezrobotnych Dynamika liczby bezrobotnych w m. Jaworznie w latach Na przestrzeni lat 2001 – 2011 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 58% (tj. o 4 316 osób), przy czym liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 2 557, natomiast mężczyzn o 1 759, Obecnie w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pozostaje zarejestrowanych bezrobotnych, z czego 58,9% to kobiety. Ponad 81% zarejestrowanych to osoby poprzednio pracujące, 18,1% to bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 3

4 Bezrobotni defaworyzowani na rynku pracy
Większość osób pozostających w ewidencji bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zbiorowość ta stanowi 86,2% ogółu bezrobotnych - stan w końcu maja 2011r. bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – bezrobotny nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu bezrobotny długotrwale – bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 4

5 Wykształcenie osób bezrobotnych Struktura wiekowa osób bezrobotnych
Bezrobotni wg wieku i wykształcenia Wykształcenie osób bezrobotnych Struktura bezrobotnych wg wykształcenia wskazuje, iż osoby bezrobotne najczęściej legitymują się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26,2%). Co czwarty bezrobotny posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. Struktura wiekowa osób bezrobotnych Uwzględniając wiek osób bezrobotnych odnotowuje się, iż najwięcej osób znajduje w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat – 54,4% ogółu bezrobotnych, z czego 24,8% to osoby, które nie ukończyły 25r. życia. Co piąty bezrobotny znajduje się pomiędzy 45 a 54 rokiem życia. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 5

6 Czas pozostawania bez pracy Staż pracy osób bezrobotnych
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy i stażu pracy Ponad połowa bezrobotnych pozostających w ewidencji tut. Urzędu końcem maja 2011r. poszukuje zatrudnienia od 3 do 12 miesięcy. Odsetek osób pozostających bez pracy do 12 miesięcy wynosi 80,5% natomiast osób zarejestrowanych dłużej niż rok sięga 19,5%. Czas pozostawania bez pracy Staż pracy osób bezrobotnych W kontekście stażu pracy największy udział wśród bezrobotnych mają osoby, które nie posiadają stażu pracy lub staż ten jest niewielki (do 5 lat). W końcu maja br. grupa stanowiła 56,2% ogółu zarejestrowanych. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 6

7 Podaż , popyt na rynku pracy
Liczba ofert pracy w latach W okresie styczeń – maj 2011r. Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników w zawodach: - operator wprowadzania danych, - sprzedawca, - pracownik restauracji, - szwaczka, - spawacz, - robotnik budowlany oraz w zawodach budowlanych, - kierowca, - pakowacz, pracownik ochrony mienia, przedstawiciel handlowy, - magazynier – operator wózka widłowego. Zawody nadwyżkowe: Zawody deficytowe: - Pracownik obsługi biurowej - Technik ekonomista - Kucharz - Sprzątaczka - Ślusarz - Technik mechanik - Fryzjer - Mechanik pojazdów samochodowych - Technik elektryk i elektromonter zakładowy Lekarz (rożnych specjalności) - Agent ubezpieczeniowy - Technik masażysta - Terapeuta zajęciowy - Przedstawiciel handlowy - Opiekunka dziecięca Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych zawody budowlane Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 7

8 Aktywizacja zawodowa Liczba osób objętych aktywizacją zawodową w latach przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Wpływ na poziom bezrobocia mają niewątpliwie aktywne formy wsparcia, realizowane przez powiatowe urzędy pracy, które zwiększają prawdopodobieństwo zatrudnienia osób bezrobotnych na rynku pracy. Z roku na rok zwiększa się liczba osób objętych działaniami aktywizacyjnymi. Przełomowym był rok 2004 i uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, które otworzyło dostęp do środków wspólnotowych Funduszy Strukturalnych. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie efektywnie pozyskuje dodatkowe środki unijne oraz środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej poprzez składanie wniosków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Wsparcie aktywizacyjne kierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W celu efektywnej aktywizacji osób bezrobotnych potrzebna jest analiza lokalnego rynku pracy dostarczająca informacji o potrzebach i oczekiwaniach uczestników rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 8

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE
Dziękuję za uwagę ! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sytuacja na lokalnym rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google