Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 1 Programy Priorytetowe Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SOWA i GAZELA Marcin Twardokus Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Gdańsk, styczeń 2013 r.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 2 Program SOWA Celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinan- sowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w konkursie wynosi 160 mln zł. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 196 mln zł.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 3 Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie w formie pożyczki do 55% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 4 Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na: 1) modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych), 2) montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, 3) montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 5 Szczegółowe informacje na temat Programu SOWA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu Michał Kolasiński – tel. 45-95-842 Termin naboru wniosków: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 6 Program GAZELA Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w konkursie wynosi 80 mln zł.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 7 Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: nie może być mniejszy niż 8 mln zł.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 8 Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Program obejmuje następujące działania: 1)dotyczące taboru polegające na: a) zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, b) szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 9 2) dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na: a) modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, b) modernizacji lub budowie tras rowerowych, c) modernizacji lub budowie bus pasów, d) modernizacji lub budowie parkingów Parkuj i Jedź, e) wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim, f) wdrożeniu systemu roweru miejskiego.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 10 Termin naboru wniosków: od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku Szczegółowe informacje na temat Programu GAZELA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu Monika Telepko - tel. (22) 45-95-808

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 11 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 058 326 81 52; 058 326 81 48, 058 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl; pomorskiewunii@woj- pomorskie.pl; rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl Internet: www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google