Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie TI w wyrównywaniu szans edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie TI w wyrównywaniu szans edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie TI w wyrównywaniu szans edukacyjnych
Wdrażanie e-learningu Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

2 nowoczesna metoda nauczania
E-Learning – nowoczesna metoda nauczania Narzędziem wdrażania e-learningu w naszej szkole jest platforma e-learningowa Moodle. Na platformie uczniowie, po założeniu konta i zalogowaniu się, mogą korzystać z wielu materiałów, rozwiązywać quizy. Pracę ucznia nadzoruje nauczyciel prowadzący kurs, istnieje możliwość wymiany plików, konsultowania, komentowania i oceniania prac ucznia. Szkolna platforma e-learningowa jest uzupełnieniem zajęć, powtórzeniem i utrwaleniem partii materiału, wykonanie pracy domowej. Istotnym w nauczaniu na odległość jest fakt, iż uczniowie zadania wykonują w wybranym przez siebie czasie. E-learning to forma wspomagająca nauczanie tradycyjne; jest wspaniałym rozwiązaniem, pozwalającym podnieść jakość i atrakcyjność kształcenia.

3 Platformy e-learningowe w SP 12
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają dostęp do dwóch platform e-learningowych, do których dostać się mogą bezpośrednio z witryny szkolnej.

4 Platforma E-learningowa
Piotrkowska Platforma E-learningowa Piotrkowska platforma zdalnego nauczania znajduje się pod adresem internetowym Została ona wdrożona przez Urząd Miasta ze środków Unii Europejskiej.

5 Platforma E-learningowa
Piotrkowska Platforma E-learningowa Platforma umożliwia darmowy dostęp do interaktywnych materiałów edukacyjnych wysokiej jakości w szkole lub domu. Multimedialne zasoby edukacyjne obejmują podstawę programową szkół podstawowych.

6 Platforma E-learningowa
Piotrkowska Platforma E-learningowa Nauczyciele naszej szkoły przodują w ilości utworzonych lekcji z wykorzystaniem zasobów multimedialnych platformy.

7 Piotrkowska Platforma E-learningowa
Nasi uczniowie spędzają najwięcej czasu w mieście na nauce z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych i flaszowych oraz rozwiązywaniu zadań znajdujących się na platformie, dodanych do lekcji przez nauczycieli.

8 Platforma E-learningowa
Piotrkowska Platforma E-learningowa Nauczyciele mają do dyspozycji materiały z nauczania wczesnoszkolnego, języka polskiego, przyrody, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, informatyki, historii.

9 Platforma E-learningowa
Szkolna Platforma E-learningowa Szkolna platforma zdalnego nauczania znajduje się pod adresem internetowym

10 Platforma E-learningowa
Szkolna Platforma E-learningowa Platforma funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu uczeń może w dowolnym dniu pobierać materiały oraz rozwiązywać i przesyłać zadane ćwiczenia, za które otrzymuje oceny.

11 Platforma E-learningowa
Szkolna Platforma E-learningowa Szkolna platforma udostępnia uczniom materiały dydaktyczne (książki elektroniczne, prezentacje multimedialne i inne materiały dydaktyczne dotyczące tworzenia stron w języku HTML i nie tylko) przygotowane przez nauczyciela informatyki.

12 Platforma E-learningowa
Szkolna Platforma E-learningowa Po zapoznaniu się z partią materiału, uczniowie rozwiązują zadania za pomocą platformy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

13 Zajęcia pedagoga z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pedagog ma do odegrania w szkole szczególną rolę. Praca ta wymaga to od niego wielu kompetencji i umiejętności. Musi koordynować pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły, prowadzić działalność profilaktyczną, organizować pomoc materialną, współpracować z odpowiednimi instytucjami, wspierać rodziców i nauczycieli, czasami być „rozjemcą”. Często jest osobą, która wysłucha ucznia, wspiera go, dowartościuje, zmobilizuje, lecz czasami musi zdecydowanie zareagować i przeprowadzić poważną rozmowę. Wszystkie jego działania muszą mieć na uwadze dobro ucznia, pamiętając przy tym, że złe zachowanie ucznia zawsze z czegoś wynika, ma jakieś przyczyny, nie zawsze związane ze szkołą, które powinien rozpoznać i wtedy podjąć odpowiednie działania.

14 Zajęcia pedagoga z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego mają pomóc uczniowi przełamać bariery, zmobilizować go do pracy, do myślenia. W naszej szkole zatrudnionych jest dwóch pedagogów. Jeden obejmuje opieką uczniów klas I-III, drugi IV-VI. Pedagodzy szkolni w naszej placówce w swojej pracy korzystają z oprogramowania komputerowego, w tym również programów multimedialnych.

15 Zajęcia logopedy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
W naszej placówce dzieci mają zapewnioną fachową pomoc logopedyczną. Nauczyciel logopeda pracuje z dziećmi w szkole. Wybiera ona dzieci do pracy indywidualnej w czasie badań przesiewowych, które wykonuje na początku roku szkolnego. Terapia logopedyczna obejmuje korygowanie zaburzeń artykulacyjnych, rozwijanie słownictwa oraz struktur językowych, stymulowanie relacji słownych. Uczniowie utrwalają prawidłowy tor oddechowy, poznają możliwości własnego głosu, jego siłę i natężenie oraz poprawiają sprawność artykulacyjną i powiększają zasób słownictwa.

16 Zajęcia logopedy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wczesne rozpoczęcie terapii oraz systematyczna praca z dzieckiem z logopedą daje możliwość skrócenia czasu jej trwania i zwiększenia efektywności. Do ćwiczeń obejmujących terapię logopedyczną należą również te umieszczone na Piotrkowskiej Platformie E-learningowej.

17 Zajęcia nauczycieli różnych przedmiotów
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zajęcia wyrównawcze są przeznaczone dla uczniów klas I-VI, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania przedmiotów przewidzianych programem nauczania w szkole podstawowej. Z myślą o tych uczniach, został opracowany program zajęć wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy. Są to zajęcia pozalekcyjne, prowadzone najczęściej przez nauczycieli uczących w danej klasie. Lecz jest również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.

18 Zajęcia nauczycieli różnych przedmiotów
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zajęcia mają również na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny. Obejmują one wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych. Nauczyciele bardzo często korzystają podczas tych zajęć z programów komputerowych i Piotrkowskiej Platformy E-learningowej.


Pobierz ppt "Wykorzystanie TI w wyrównywaniu szans edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google