Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VAT w Polskim Związku Wędkarskim Spała 30.XI- 2.XII.2010.r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VAT w Polskim Związku Wędkarskim Spała 30.XI- 2.XII.2010.r."— Zapis prezentacji:

1 VAT w Polskim Związku Wędkarskim Spała 30.XI- 2.XII.2010.r

2 Ustawa o VAT obowiązująca do 31.12.2010 r. w zakresie stosowanym przez PZW –Art.43 ust.1 określił w załączniku nr.4 wykaz usług zwolnionych z VAT. Pod pozycją 10 ww. wymienionym załączniku wymieniono jako usługi zwolnione usługi z PKWiU 9133 czyli Usługi statutowe świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane

3 Ustawa o VAT obowiązująca od 01.01.2011 r. w zakresie stosowanym przez PZW –W Art.43 ust.1 nowa ustawa wykreśla załącznik nr.4 i w zamian tego dodaje precyzyjnie określone zwolnienie. ( art.1 pkt.8 lit.a ) i art.1 pkt.31 ( art.1 pkt.8 lit.a ) i art.1 pkt.31

4 Art.1 pkt.31- zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez organizacje powołane do celów o charakterze związkowym, w zakresie interesu swoich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

5 Powyższe zwolnienie należy czytać łącznie z art.43 pkt.17 Zwolnienia o których mowa w ust.1 pkt.31 nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: 1.nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust.1 pkt. 31 lub 2.ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

6 Jakie mamy dochody w PZW: I.Uzyskiwane tylko od członków Składkę członkowska okręgowąSkładkę członkowska okręgową Składkę członkowską ogólnokrajowąSkładkę członkowską ogólnokrajową Opłatę za wydanie legitymacji członkowskiejOpłatę za wydanie legitymacji członkowskiej WpisoweWpisowe Wpłaty dobrowolneWpłaty dobrowolne Startowe- zwolnione na podst. art.1 pkt.32Startowe- zwolnione na podst. art.1 pkt.32

7 II Dochody uzyskiwane od członków i osób niezrzeszonych : Składki okresowe uprawniające do wędkowania w ściśle określonym terminie -23%Składki okresowe uprawniające do wędkowania w ściśle określonym terminie -23% Opłata za przeprowadzone egzaminy-23%Opłata za przeprowadzone egzaminy-23% Opłaty na wędkowanie na łowiskach specjalnych-23%Opłaty na wędkowanie na łowiskach specjalnych-23% Opłaty za pobyt w stanicy-8%Opłaty za pobyt w stanicy-8% Sprzedaż drobnych gadżetów-23%,8% lub zwSprzedaż drobnych gadżetów-23%,8% lub zw

8 III. Przepływy dochodów pomiędzy okręgami PZW Opłaty za porozumienia wnoszone przez jeden okręg drugiemu okręgowi bez obciążania wędkarzy. – 23%Opłaty za porozumienia wnoszone przez jeden okręg drugiemu okręgowi bez obciążania wędkarzy. – 23% Dodatkowe składki ( opłaty) na wędkowanie pobierane od wędkarzy z innego okręgu -23%Dodatkowe składki ( opłaty) na wędkowanie pobierane od wędkarzy z innego okręgu -23%

9 IV. Dochody uzyskiwane od osób niebędących członkami PZW: 1.Opłaty na wędkowanie dla osób niezrzeszonych w PZW- 23% 2.Sprzedaż ryb- 8% 3.Opłaty za wynajem pomieszczeń- 23%

10 IV. Dochody uzyskiwane od osób niebędących członkami PZW: 1.Opłaty na wędkowanie dla osób niezrzeszonych w PZW- 23% 2.Sprzedaż ryb- 8% 3.Opłaty za wynajem pomieszczeń- 23%

11 Co to oznacza dla poszczególnych okręgów Mamy trzy rodzaje Okręgów PZW 1.Okręgi, które są już podatnikami VAT i miały kiedyś obowiązek zastosowania kas fiskalnych 2.Okręgi, które są Vatowcami ale dotychczas nie wpadły w obowiązek stosowania kas fiskalnych 3.Okręgi które nie są jeszcze Vatowcami

12 Pierwsza grupa Okręgów, która ma już kasy fiskalne powinna do dochodów wymienionych w slajdzie 8,9 i 10 zastosować obowiązek ewidencyjny ( nie ma zwrotu za kasy) Druga grupa uzyskane dochody od stycznia opodatkowuje wewnętrzną fakturą Vat, aż do momentu uzyskania z ww. dochodów 40 tys. ( zwrot z US po 700 zł za kasę) Trzecia grupa jest wolna od Vat aż uzyska 150 tys. z ww. dochodów -wtedy od razu kasy.

13 Co jest ważne w Vat. Dla Podatku vat od chwili uzyskania przez Związek podwójnych osobowości prawnych, a co za tym idzie od kiedy Okręgi uzyskały status samodzielnego podatnika nie ma PZW jako całości są oddzielni podatnicy -45 okręgów PZW i zarząd główny jako 46 podatnik. Dlatego przepływy opodatkowanych usług czy towarów pomiędzy tymi podatnikami są opodatkowane.

14 Odzyskiwanie podatku naliczonego w zakupach - od US RODZAJE ZAKUPÓW W PZW RODZAJE ZAKUPÓW W PZW 1.Zakupy służące działalności zwolnionej 2.Zakupy służące działalności mieszanej tzn. opodatkowanej 3.Zakupy służące działalności opodatkowanej

15 Vat zawarty w fakturach dotyczących sprzedaży zwolnionej ( sport, zakupy na posiedzenia )nie podlega odliczeniu – księgowanie bezpośrednio w koszty Vat zawarty w fakturach dotyczących sprzedaży mieszanej podlega odliczeniu proporcją ( telefony w biurze) Vat zawarty w fakturach dotyczących sprzedaży opodatkowanej podlega odliczeniu w całości

16 Proporcja do dz. Mieszanej ( z roku poprzedniego ustalona z naczelnikiem US) Licznik: ryby, stanica, łowisko specj., opłaty dla niezrzeszonych, czynsze, porozumienia, opłaty okresowe, egzaminy, legitymacje, wpisowe Mianownik : cały licznik + składki członkowskie ogólnokrajowe i okręgowe Licznik/mianownik*100= proporcja%

17 Korekta proporcji po roku -Większy procent do odliczenia tzn. był 50%,po zamknięciu sprzedaży grudniowej wyliczyliśmy 60%. Sumujemy vat z rejestrów dotyczących sprzedaży z 12 m-cy poprzedniego roku i np.. Uzyskaliśmy kwotę 40.000,- Czyli odliczyliśmy 40.000 * 50%=20.000,- Możemy odliczyć 40.000*60%= 24.000 24.000-20.000= 4000 do odliczenia w styczniowej deklaracji Dekret Wn 220/4 – Ma 760

18 Korekta odliczenia proporcjonalnego od zakupu środków trwałych Mamy środki trwałe kupione do działalności zwolnionej ( np. Ośrodek zarybieniowy produkujący tylko materiał do wrzucenia do wód dla wędkarzy ( nie sprzedajemy ryb) – nie odliczamy Vat Środki trwałe zakupione do działalności mieszanej np. biura Środki trwałe zakupione do działalności opodatkowanej. Rozpatrujemy drugi przypadek

19 Jak dokonujemy korekty środków trwałych w dz. mieszanej Rodzaje korekt śr. trwałych: 1.Jednorazowa-po roku od czasu przyjęcia do używania jeżeli wartość początkowa nie przekracza 15 tys. 2. 5 lat gdy przekracza 15 tys. 3. 10 lat gdy zakupiliśmy nieruchomości których wartość przekracza 15 tys.


Pobierz ppt "VAT w Polskim Związku Wędkarskim Spała 30.XI- 2.XII.2010.r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google