Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE"— Zapis prezentacji:

1 CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE
PRZYCHODY I KOSZTY CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE opracowała: Magdalena Efemberg

2 ZASADY OGÓLNE ROZLICZANIA SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO
Aby ustalić wysokość podatku do zapłacenia należy: ewidencjonować wszystkie przychody; ewidencjonować koszty uzyskania tych przychodów; ustalić wysokość dochodu: PRZYCHODY – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW opracowała: Magdalena Efemberg

3 Przychodem z działalności gospodarczej
PODSTAWOWE POJĘCIA Przychodem z działalności gospodarczej jest kwota należna od odbiorcy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i usług przy zastosowaniu ceny sprzedaży Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej opracowała: Magdalena Efemberg

4 DO PRZYCHODÓW ZALICZYMY NIE ZALICZYMY
przychody z tytułu sprzedaży; otrzymane nieodpłatnie świadczenia w naturze lub usługi; przychody ze sprzedaży majątku; przychody finansowe; otrzymane kary umowne; kwoty z najmu, dzierżawy majątku firmy; otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące majątku przedsiębiorstwa; wpływ na rachunek bankowy otrzymanego kredytu bankowego; otrzymany zwrot podatku VAT; wpływ zwróconych przez osoby trzecie pożyczek; zwrot przez pracowników niewykorzystanych zaliczek; opracowała: Magdalena Efemberg

5 DO KOSZTÓW ZALICZYMY NIE ZALICZYMY
1. Wydatki na zakup, materiałów, towarów wg cen zakupu; 2. Koszty zakupu np.: transport; 3. Pozostałe koszty: - czynsz, opłaty za prąd, wodę, gaz, telefon, paliwo, remonty, reklama; - zapłacone składki ZUS; zużycie środków trwałych; zakupy wyposażenia, koszty podróży służbowych; opłacone podatki lokalne; wydatki na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub ich ulepszenie; wydatki na spłatę kredytów, pożyczek; przekazanych darowizn; zapłaconych podatków dochodowych, VAT, akcyzy; zapłaconych kar umownych, odszkodowań, kosztów egzekucyjnych itp.. opracowała: Magdalena Efemberg

6 opracowała: Magdalena Efemberg
DOCHÓD PRZYCHÓD > KOSZTY = DOCHÓD DOCHÓD JEST PODSTAWĄ DO NALICZENIA WYSOKOSCI PODATKU DOCHODOWEGO: WG SKALI PODATKOWEJ 18% LUB 32% PODATKU LINIOWEGO 19% PRZYCHÓD < KOSZTY = STRATA opracowała: Magdalena Efemberg


Pobierz ppt "CZYLI JAK USTALAMY DOCHÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google